بهترین کود برای درخت پسته

بهترین کود برای درخت پسته

اگر کشاورز پسته هستید احتمالا بارها به این فکر کرده‌اید که بهترین کود برای پسته چیست؟

چگونه بهترین کود برای پسته را انتخاب کنیم؟

انواع کود برای درخت پسته چی هستند؟

درختان پسته مواد مغذی را از خاک دریافت می‌کنند.

بهترین روش علمـی و صحیـح در تعییـن نیـاز کودی و تغذیه درختان پسته، استفاده از نتایج تجزیه خاک و برگ درختان پسته می‌باشد.

کود دهی ضعیف منجر به کاهش عملکرد تولید، کوچک ماندن میوه ها و تولید محصولاتی با کیفیت پایین می‌شود.

در خاک‌های فقیر که مدت‌هاست کود‌دهی نشده‌‌اند مواد مغذی خاک کاهش یافته و در دسترس گیاه نمی‌باشد باعث کاهش رشد درختان و ضعیف ماندن آن‌ها می شود و ممکن است درختان برای همیشه از بین بروند.

در این مقاله به معرفی بهترین کود برای پسته پرداخته‌ایم تا بتوانیم در انتخاب کود و پرورش بهتر درختان، شما را یاری‌‌ رسانیم.

محتوا پنهان

چگونه بهترین کود برای پسته را تشخیص دهیم؟

به‌طورکلی برای تشخیص بهترین کود برای درخت چندین روش وجود دارد، که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

نتایج تجزیه خاک باغات

در فصل پاییز و اواخر آذر ماه تا دی ماه زمان برای نمونه برداری خاک که معمولا از ناحیه سـایه انداز زیر سرشاخه ها در سـه عمـق 80-120، 40-80، 0-40 سـانتی متری برداشته می‌شود، می‌توان اقدام نمود.

توصیه‌های کودی بـر اسـاس نتایج تجزیه خاک، با توجه بـه دور آبیاری و بافت خاک و با در نظـر گرفتـن تـوان تولیـد منطقه انجام می‌شود.

تجزیه برگ درخت

نمونه بـرداری از بـرگ معمـولا بعـد از دوره پـر شـدن مغـز (اواسـط تیـر مـاه تـا اواخر مـرداد مـاه) صـورت می‌گیرد.

این نمونه بـرداری از قسمت میانی سرشـاخه‌های بـدون بـار برداشـته می‌شود و برای توصیـه کودی سـال آینده است.

نکته

دقیـق تریـن روش بـرای باغـداران بـه منظـور تعییـن نیـاز کـودی، اسـتفاده تـوأم از نتایـج آزمایش تجزیـه خـاک و بـرگ مـی‌باشـد.

ارزش کیفی کود

هر چه مقدار مواد نامطلوب مثل بذر علفهای هرز، شن، خاک، اسپور قارچ ها و عوامل بیماری‌زا و تخم و لارو حشرات در کود کمتر و میزان خلوص اولیه آن بیشتر باشد، ارزش کیفی کود بیشتر است.

پوسیدگی کود سبب می شود که از میزان بذر علف‌های هرز و آلودگی به امراض و حشرات نیز کاسته شود.

زمان استفاده از کود

انتخاب بهترین کود برای پسته و هر نوع درخت دیگری نیاز به آگاهی از زمان استفاده از هر کود دارد که باید به آن توجه نمود.

انواع کودها

اکنون که متوجه شدید نیاز‌های درخت شما چیست بهتر است انواع کودها را بشناسید تا بتوانید درختانی بهتر و پربارتر داشته باشید.

 • کود شیمیایی : این کود بر اثر فرآیندهای شیمیایی بوجود می‌آید.
 • کود آلی :این کود منشاء طبیعی دارد مثل کود های حیوانی.
 • کود بیولوژیک : از کودهای مدرن‌ اند، که می‌توان گفت کودهایی حاوی میکرو ارگانیسم‌های مفید، که سبب جذب بیشتر عناصر غذایی و افزایش حاصلخیزی خاک‌ها می‌شوند.
بهترین کود برای پسته کود شیمیایی یا کود آلی
کود شیمیایی و کود آلی

انواع کود برای درخت پسته

انواع کود برای پسته و بهترین کود برای پسته در دو دسته کلی جای می‌گیرد که در زیر به آن‌ها می‌پردازیم:

کودهای آلی

به کودهایی گفته می شود که منشاء آلی ( طبیعی، اورگانیک) داشته باشند. از جمله: کودهای حاصل از کمپوست، کودهای گاوی، کودهای ماهی، کود سبز و …

کودهای شیمیایی

به کودهایی که حاصل فرآیند شیمیایی می‌باشد گفته می شود، مانند:

1- کودهای حاوی نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K)

2- کودهای حاوی عناصر ریزمغذی مانند روی، کودهای آهن و …

3- کودهای میکروبیولوژیک

برنامه تغذیه درختان پسته

همانطور که در بالا اشاره کردیم بهتر است کوددهی باغات پسته بر اساس نتایج حاصل از آزمون خاک و برگ انجام شود.

کودهای شیمیایی در در چالکود در قسمت سایه انداز درخت به همراه کود حیوانی پوسیده و گوگرد با کودهای حاوی میکرواورگانیسم‌های مفید (باکتری تیوباسیلوس)، هر 3 سال یکبار بایداستفاده شوند.

برخی از عناصر مانند نیتروژن بایستی بصورت سرک، کلسیم و عناصر ریزمغذی به صورت محلولپاشی، پتاسیم به دلیل جذب بالا در مرحله پرشدن مغز به صورت کود آبیاری در طول دوره رشد درخت، در بهار و تابستان مصرف شود.

توضیحات لازم در خصوص برنامه تغذیه برای بهترین کود برای پسته در ادامه مطالب آمده است.

برای خرید کود به صفحه فروشگاه پسته رفسنجان مراجعه کنید.

بهترین کود برای پسته در تابستان

کود دهی در فصل‌های مختلف متفاوت است.

مغز داخلی پسته در فصل تابستان پر می‌شود و کود دهی مناسب در فصل تابستان رابطه مستقیمی با برداشت یک محصول باکیفیت و مرغوب خواهد داشت.

از طرفی دیگر آفت شیره خشک در فصل تابستان یکی از نگرانی‌های باغداران است.

به‌طورکلی لازم است که کشاورزان برای جلوگیری از پوک شدن دانه‌ها، ریزش گره‌های زایشی سال آینده، مقابله با آفات و شرایط محیطی فصل تابستان از بهترین کود برای پسته استفاده کنند.

عناصر مورد نیاز درخت پسته در فصل تابستان

نیاز درختان پسته به پتاسیم، نیتروژن و بور در فصل تابستان بیشتر است.

بنابراین توصیه می‌شود که از کودهایی استفاده شود که حاوی این سه عنصر باشند؛ زیرا این عناصر اساسی‌ترین نقش‌ها را در تشکیل مغز پسته ایفا می‌کنند.

همچنین در فصل تابستان باید از کودهایی بهره برد که مقاومت درختان پسته را در برابر تنش و استرس بالا ببرند.

به این منظور عنصر پتاسیم نقش مؤثری را در مقاومت درختان پسته دارند.

بهترین کود برای پسته در زمستان

در فصل زمستان که درخت در خواب زمستانی است بهترین زمان برای تغذیه و اصلاح خاک است.

تغذیه زمستانه شامل کودهای فسفر و پتاس و عناصر ریزمغذی به‌صورت سولفات و کود حیوانی است.

به دلیل تحرک کم کودهای پتاسیم و فسفر و همچنین سولفات عناصر میکرو، استفاده از این عناصر در عمقی که حداکثر فعالیت ریشه را داشته باشیم توصیه می‌شود.

بهترین کود برای پسته در زمستان
کود دهی پسته در زمستان

بهترین کود اصلاح کننده برای درخت پسته در زمستان

عموماً در زمستان خاک‌های شور، قلیایی و سنگین اصلاح می‌شوند.

اصلاح‌کننده‌های متعددی برای اصلاح خاک استفاده می شود که یک نوع آنها سولفات کلسیم (گچ کشاورزی) می‌باشد.

این کود باید به‌طور یکنواخت در سطح خاک و در دوطرف درختان پخش شود.

اگر کشاورز به‌خوبی بتواند کود دهی را در فصل زمستان انجام دهد سال آینده پسته‌های خندان، بدون برگ زرد و بدون پوکی خواهد داشت. انتخاب بهترین کود برای پسته در این فصل بسیار مهم است.

در چالکود زمستانه بهتر است از کودهای حیوانی پوسیده شده استفاده شود تا بتوان از سرمازدگی ریشه جلوگیری کرد.

بهترین کود حیوانی برای درخت پسته

کودهای حیوانی یکی از بهترین کودها برای درختان پسته به شمار می‌روند.

بهترین فصل کود دهی با کودهای حیوانی، فصل خواب زمستانی درختان است.

کود گوسفندی و گاوی مورد استفاده برای کوددهی باید کاملاً پوسیده باشند.

بهترین راه استفاده از کود حیوانی

برخی از افراد کود حیوانی را روی سطح خاک ریخته و سپس با ماشین‌های شخم‌زن مخلوط می‌کنند.

این روش کوددهی باعث کاهش اثرات مفید کود دهی می شود.

بهترین راه استفاده از کود حیوانی به‌صورت چالکود است.

ابتدا کانالی به عمق 60 تا 50 سانتی‌متر در امتداد ردیف درختان حفر کنید و کود را داخل چاله بریزید و با خاک چاله مخلوط کنید، سپس کانال را پر کنید.

استفاده از کودهای حیوانی برای باغات پسته از دیرباز مرسوم بوده و هنوز هم مورداستفاده قرار می‌گیرد. زیرا تجربه و تحقیقات نشان می‌دهد که یکی از بهترین نوع کودها و مواد مغذی برای درختان پسته کودهای آلی هستند که کاملاً طبیعی یا ارگانیک می‌باشند و باعث افزایش عملکرد درخت می‌شوند.

نکته

البته به یاد داشته باشید که نه کود شیمیایی و نه کود دامی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز پسته نیستند.

تحقیقات نشان داده‌اند که در میان کودهای آلی متداول از نظر غنی بودن عناصر غذایی، به ترتیب کود مرغی، گوسفندی و گاوی قرار می‌گیرند.

کود مرغی سرشار از نیتروژن، فسفر، کلسیم، منیزیم، سدیم، گوگرد، روی، مس و منگنز است.

کود گوسفندی ازنظر پتاسیم غنی‌تر از کود مرغی است و کود گاوی حالت بینابین دارد.

کود حیوانی از بهترین کود برای پسته
کود حیوانی از کود های آلی

بهترین زمان کود حیوانی برای درخت پسته

بهترین زمان برای استفاده از کود حیوانی (گوسفندی و گاوی) برای درخت پسته قبل از آغاز بهار است.

در فصل زمستان می‌توان بیشترین بهره را از کودهای حیوانی برد و اگر از این کودها در زمان‌های دیگری استفاده شود، اثر قابل‌توجهی بر درختان نخواهند داشت.

کود حیوانی را معمولاً در زمان شروع عملیات تهیه بستر تا حداقل یک ماه قبل از کاشت بر روی ردیف های محل کاشت با میزان مناسب ریخته و با وسایلی مانند گاو آهن، دیسک یا کولتیواتور با خاک به صورت سطحی و یا عمیق مخلوط می کنند.

نکته

برای درختان پسته لازم است سعی بر این باشد که ترکیب مناسبی از کودهای حیوانی و کودهای شیمیایی استفاده شود.

کودهای حیوانی به‌تنهایی نمی‌توانند نیازهای گیاهان پرتوقعی مانند پسته را برآورده کنند و استفاده تنها از کودهای شیمیایی موجب کاهش حاصلخیزی خاک و به‌مرور زمان از بین رفتن خاک می‌شود.

پوسیدگی کود حیوانی

استفاده از کودهای حیوانی نپوسیده در فصل زمستان یکی از اقدامات اشتباه کشاورزان است، زیرا برای عمل پوسیدن قسمت بسیار زیادی از ازت خاک را جذب می‌کنند و این امر برای درختان بسیار خطرناک خواهد بود.

پوسیدگی کود سبب می شود که از میزان بذر علف های هرز و آلودگی به امراض و حشرات نیز کاسته شود.

برای پوسیدگی اولیه کود حیوانی می توان آن را در شرایطی مشابه تهیه کمپوست قرارداد و یا کود حیوانی را مدتی قبل از کاشت در خاک مزرعه اختلاط داد.

نکات مهم

تجزیه کود در خاک و تبدیل آن به هوموس نیز مستلزم تهویه، حرارت و رطوبت مناسب و گذشت مدت زمان طولانی در خاک است.

کاربرد کودهای دامی پوسیده شده در چالکود هم مساله‌ای مهم و مفید است.

در اراضی کوچک و سنتی کود حیوانی را بصورت کپه‌هائی در مزرعه قرار می‌دهند و سپس آن را با بیل بر سطح خاک پراکنده ساخته و با خاک مخلوط می‌کنند.

در زراعت‌های مکانیزه از دستگاه کودپاش حیوانی استفاده می‌نمایند.

بهترین زمان کود مرغی برای پسته

برخی از باغداران معتقدند کود مرغی مناسب‌ترین کود آلی برای باغات پسته است که باعث افزایش تولید می‌شود.

این کود سرشار از نیتروژن، فسفر، کلسیم، سدیم و گوگرد است.

از کود مرغی می‌توان در تمام فصول استفاده کرد و محدودیتی وجود ندارد؛ اما بهترین زمان استفاده از آن برای درختان پسته اواخر زمستان تا اوایل پاییز است. میزان مصرف آن در طول فصل رشد گیاه با توجه به دمای هوا، میزان ازت تامین شده برای گیاه، میزان آب آبیاری، سن درختان و میزان بار سال جاری تعیین می شود.

در این زمان محصولات با کود دهی رشد بهتری خواهند داشت.

نکات استفاده از کود مرغی برای پسته

کود مرغی برای خاک‌های سبک تا متوسط بافت و باغ‌هایی که با آب کافی و باکیفیت، آبیاری می‌شوند مناسب است.

ذکر این نکته ضروری است که استفاده از کود مرغی ممکن است در ابتدا نتایج خوبی از خود نشان دهد اما به‌مرور زمان می‌تواند سبب تخریب خاک شود.

کود مرغی از کودهای آلی
کود مرغی از کودهای آلی

انواع کود شیمیایی برای پسته

علاوه بر کود‌های حیوانی برای رشد درخت به کودهای شیمیایی نیز نیاز است. در ادامه عناصر موردنیاز درختان پسته و انواع کودهای شیمیایی برای تأمین این عناصر را بررسی می‌کنیم.

استفاده از کودهای نیتروژنه برای تغذیه درختان پسته

از کودهای نیتروژنه غافل نشوید که جزء بهترین کود برای پسته هستند.

این کودها در 3 ماه (قسط) در باغات پسته به شرح ذیل مصرف می‌گردد:

 1. در اواخر اسفند
 2. در نیمه دوم اردیبهشت
 3.  در شهریور ماه

در مجموع برای یک هکتار باغ پسته بارور حدود 200 کیلوگرم نیتروژن خالص مصرف می‌گردد که برای هر قسط 50 کیلوگرم نیتروژن خالص مصرف می‌شود.

این 50 کیلوگرم نیتروژن معادل 100 کیلوگرم اوره، 200 کیلوگرم سولفات آمونیوم و 150 کیلوگرم نیترات آمونیوم است که بهتر است در شرایط شور از کود سولفات آمونیوم استفاده شود.

نکات نیتروژنی!

ضمنا بهتر است در قسط اواخر اسفند حدود 100 کیلوگرم اوره فسفات استفاده گردد.

این امر به دلیل نقش مهم فسفر در فرایند تشکیل و رشد شاخ و برگ و توسعه ریشه گیاه می‌باشد و مابقی کود نیتروژنه از سایر منابع کود نیتروژنه استفاده شود.

کود اوره فسفات دارای 17 درصد نیتروژن و 44 درصد فسفات (P2O5) می‌باشد که هر دو عنصر در این زمان مورد نیاز درختان پسته است.

کودهای ازته در آب آبیاری به صورتی مصرف می‌گردد که در اصطلاح کشاورزان روش شربتی گفته می‌شود.

علائم کمبود نیتروژن

علائم کمبود نیتروژن در اوایل فصل رشد به‌گونه‌ای است که برگ‌های پایین درخت کم‌رنگ‌تر زرد‌رنگ و کوچک‌تر می‌شوند و کاهش سطح برگ و کاهش رشد شاخه‌ها و تاج‌های درخت را به همراه دارد.

در پاییز برگ‌های پیر زودتر از حد معمول می‌ریزند. کمبود نیتروژن در ابتدای فصل باعث زرد شدن برگ‌ها روی شاخه‌ها، کاهش رشد، کوچک شدن برگ‌ها و باریک شدن شاخه‌های تازه روییده می‌شود.

نکته

کود حیوانی و مرغی حاوی مقداری نیتروژن است و استفاده از آن‌ها می‌تواند بخشی از نیاز درختان به نیتروژن را برطرف کند.

با توجه به نیاز زیاد درختان پسته به نیتروژن به‌ویژه در سال پرمحصول، استفاده از کودهای شیمیایی ازته توصیه می‌شود.

از کودهای ازته قابل‌استفاده می‌توان به کود اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم اشاره کرد.

زمان استفاده از کود اوره برای درخت پسته

پسته‌کاران کود اوره را جزء بهترین کود برای پسته می‌دانند. در زمین هایی که دارای خاک هایی با شوری زیاد هستند بجای استفاده از کود اوره، کود سولفات آمونیوم جایگزین مناسبی می باشد.

کودهای اوره معمولاً دارای 46 درصد نیتروژن در ترکیب خود می‌باشند.

عنصر نیتروژن از رشد رویشی پشتیبانی می‌کند و از جمله کودهای ارزان‌قیمت به‌حساب می‌آید که این دو عامل طرفداران زیادی را به کود اوره جذب کرده‌اند.

در ماه‌های اسفند و فروردین و همچنین با اولین آبیاری بعد از برداشت محصول، بهترین زمان استفاده از کود اوره برای درختان پسته است.

بهترین زمان برای استفاده از کود اوره برای درخت پسته در دمای خنک است که بلافاصله شخم زدن و عملیات خاک‌ورزی انجام شود.

نکات استفاده از کود اوره برای درخت پسته

کود اوره برای رشد برگ‌های سبز، سرسبز به نظر رسیدن درختان پسته، بهبود روند فتوسنتز گیاه و درنهایت رشد رویشی درخت استفاده می‌شود.

این کود را می‌توان هم به‌صورت جداگانه و هم به همراه دیگر کودها استفاده کرد.

به یاد داشته باشید که کود اوره را نباید در سطح خاک استفاده کرد؛ زیرا طی فرآیندی تبدیل به آمونیوم شده و به‌صورت گاز به هوا برمی‌گردد و از دسترس درختان خارج می‌شود.

در صورت استفاده در روزهای گرم می‌توانید با آبیاری سبک بیشترین بهره را از این کود ببرید.

استفاده از کود اوره می‌تواند در خاک‌های قلیایی شدید، افزایش قلیایت خاک و مسمومیت به شوری را به همراه داشته باشد.

کود اوره از بهترین کود برای پسته
کود اوره از پرکاربردترین کودها

کود فسفر برای درخت پسته

فسفر یکی از مهمترین عناصر غذایی است که در غلظت‌های خیلی کم در محلول خاک وجود دارد و جذب آن توسط ریشه درختان پسته منجر به افزایش رشد و توسعه در ریشه می شود.

در کل می‌توان گفت که کود فسفر هم یکی از بهترین کودها برای پسته است.

علائم کمبود فسفر در درخت پسته

اگر گیاه کمبود فسفر داشته باشد:

 • برگ‌های روی شاخه‌ها ارغوانی می‌شوند و برگ‌ها به‌تدریج می‌ریزند.
 • ساقه‌ها باریک شده و فاصله بین گره‌ها بیشتر می‌شود.
 • درختان برهنه شده و رشد رویشی شاخساره و ریشه نیز محدود می‌شود.

نکاتی در رابطه با استفاده از کود فسفر برای مناطق پسته کاری

 • اول اینکه ما با شرایط بالای آهک در خاک روبرو هستم و در خاک‌های آهکی،جذب فسفر عمدتا کاهش می‌یابد.
 • موضوع دوم قرارگرفتن ترکیبات حاوی فسفر در نزدیک محیط ریزوسفر است.
 • موضوع آخر در نظر گرفتن زمان لازم برای آزاد شدن عنصر از ترکیبات کودی به خاک و انتقال به محیط ریزوسفر در ناحیه جذب ریشه‌ای است که زمان بر است.

توصیه‌های کود فسفر دار

روش درست مصرف کودهای فسفره در منطقه توسعه ریشه و نزدیک ریشه برای کارایی بهتر آن بسیار اهمیت دارد.

راه‌های رفع کمبود فسفر شامل استفاده از کود دامی پوسیده، کود مرغی و همچنین کودهای شیمیایی فسفاته است.

از کودهای فسفاته‌ای که جزء بهترین کود برای پسته هستند، می‌توان به سوپر فسفات ساده و تریپل، فسفات آمونیوم و کود اوره فسفات اشاره کرد.

ترکیب کودی کارآمد دی آمونیوم فسفات در این زمینه در باغات پسته کارگشاست که به میزان 100 تا 150 کیلوگرم با توجه به شرایط متغیر باغ توصیه می‌گردد.

کود پتاسیم از بهترین کود برای پسته

عنصر پتاسیم بعنوان یکی از عناصر پر مصرف، نقش مهمی در افزایش عملکرد درختان پسته دارد.

بررسی‌ها مشخص نموده‌اند، در درختان پسته بعد از نیتروژن بیشترین مقدار عنصری که سالانه از خاک برداشت می‌گردد پتاسیم است.

همچنین مشخص شده که در سال‌های آور پتاسیم جذب شده مستقیما در پر شدن مغز به مصرف می‌رسند ولی در سال‌های ناآور پتاسیم جذب شده از ریشه در سایر اندام‌ها ذخیره می‌شود.

غلظت پتاسیم

بررسی‌ها نشان داده که بیشترین میزان پتاسیم برگ در مرداد و شهریور هر سال مقارن با به مغز رفتن یا پرشدن دانه‌ها در برگ مشاهده می‌شود.

مشخص شده که در درختان پسته میزان جذب پتاسیم از خاک در پائین ترین سطح خود قرار دارد.

غلظت پتاسیم در برگ‌های پسته در بهار زیر یک درصد است. این غلظت در طی رشد و توسعه میوه به صورت شگفت انگیزی به خصوص در ماه‌های تیر تا شهریور افزایش می‌یابد.

در نهایت در زمان بلوغ و پایان تشکیل پوست و مغز و اتمام دوره رشد یعنی تقریبا در شهریور، ماکزیم جذب پتاسیم از ریشه‌های پسته را خواهیم داشت.

غلظت پتاسیم در برگ‌ها در مهر ماه یعنی دوره پس از برداشت به طور ناگهانی کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین نیازی به کاربرد کود پتاسه نیست.

علائم کمبود پتاسیم

در صورت عدم وجود این عنصر در گیاه برگ‌ها کم‌رنگ و حاشیه آن‌ها دچار سوختگی و به رنگ قهوه‌ای، خاکستری در می‌آید.

علائم کمبود پتاسیم با شروع به مغز رفتن میوه ظاهر می‌شوند و افزایش می‌یابند.

برای رفع کمبود پتاسیم در درختان پسته از کود سولفات پتاسیم می‌توان کمک گرفت.

کودهای نیترات پتاسیم و کلرور پتاسیم و سولوپتاس از دیگر کودهای پتاسه هستند که معمولاً جزوء بهترین کودها برای پسته هستند.

نیترات پتاسیم علاوه بر تأمین نیاز ازت، مانع جذب کلر شده و جذب پتاسیم را افزایش می‌دهد.

وجه تمایز کمبود پتاسیم با تنش شوری در باغات پسته

برخی کمبود پتاسیم را با تنش شوری اشتباه می‌گیرند.

وجه تمایز آن دو این است که در تنش شوری نکروزه شدن حاشیه برگ‌ها وجود دارد و از اول فصل این حاشیه خشکیدگی دیده می شود و در کمبود پتاسم این حاشیه خشکیدگی و سوختگی برگ به رنگ قهوه‌ای می باشد و این خشکیدگی در اول فصل دیده نمی شود و به مرور زمان مشخص می شود.

نحوه مصرف کود پتاسیم

پتاسیم از طریق منابع کود پتاسیمی زیر به روش‌های مختلف مصرف می‌گردد:

 • مانند سولفات پتاسیم به صورت چالکود
 • سولوپتاس به صورت مصرف در آب آبیاری و محلول پاشی
 • نیترات پتاسیم به صورت محلول پاشی و آب آبیاری

نکاتی در مورد کودهای پتاسیمی

معمولا در باغات پسته به دلیل نیاز بالای درختان در مرحله مغز بستن، حدود 80 تا 100 کیلوگرم از سولو پتاس در 2 قسط در آب آبیاری مصرف می گردد.

در عین حال بهتر است در شرایط شور از کود نیترات پتاسیم در 2 تا 3 مرحله به صورت محلول پاشی در مرحله مغز بستن با غلظت 3 تا 4 در هزار استفاده شود.

استفاده از کودهای سولوپتاس و نیترات پتاسیم بستگی به ذخیره پتاس گیاه و استفاده از کود سولفات پتاسیم به صورت چالکود دارد.

در خاک‌های با بافت سنگین مقادیر بالاتری از کودهای پتاسه به دلیل تثبیت بیشتر پتاس در لایه‌های خاک استفاده می‌گردد.

کود پتاسیم از بهترین کود برای پسته
کود پتاسیم از کودهای شیمیایی

استفاده از کودهای کلسیمی برای درخت پسته

از کودهای کلسیمی غافل نشوید که جزو بهترین کود برای پسته به شمار می‌آیند.

بیشترین نیاز درختان پسته به کلسیم در مرحله تشکیل پوسته استخوانی در بهار و قبل از شروع مغز بستن می‌باشد.

در اوایل دوره رشد که مصادف با تشکیل شدن پوسته استخوانی پسته است، درخت در معرض کمبود کلسیم می‌باشد که این کمبود کلسیم باعث شیوع بیماری لکه استخوانی می‌گردد.

همچنین لبه برگ‌های جوان به طرف بالا بر می‌گردد. لذا در این دوره زمانی بایستی از کودهای حاوی کلسیم استفاده نمود.

معمولا کودهای کلسیمی از منابع نیترات کلسیم، کلات کلسیم و آمینوکلات کلسیم تامین می‌گردد.

در این میان مصرف آمینوکلات کلسیم به علت سرعت جذب بالاتر به صورت محلولپاشی توصیه می ‌گردد.

زمان محلول پاشی کودهای کلسیمی برای درختان پسته

بهترین زمان جهت محلول پاشی از مرحله ارزنی شدن به بعد می باشد که بایستی کودهای حاوی کلسیم بر روی میوه‌ها پاشیده شوند. چرا که کلسیم موجود در برگ به علت تحرک پائین کلسیم قابل انتقال به میوه نمی‌باشد و مقدار کلسیمی که بر روی میوه پاشیده می گردد در تشکیل پوسته استخوانی دخالت دارد. استفاده از کود های کلسیم بر برای محلول پاشی بعد از ارزنی شدن دانه های پسته بسیار در رفع کمبود کلسیم درختان پسته موثر می باشد. عنصر بر به انتقال و جابجایی کلسیم درون گیاه کمک می کند.

توصیه می‌گردد کود آمینوکلات کلسیم با غلظت 5/ 1 در هزار در 3 مرحله به فاصله 15 روز یکبار بعد از ارزنی شدن میوه‌ها محلولپاشی گردد.

در مورد درخت پسته مدت زمان استفاده کودهای کلسیمی محدود به دو مرحله ریشه زایی اول ( نیمه دوم فروردین بعد از مرحله گرده افشانی) و در پایان فصل رشد، بعد از برداشت (شهریور و مهر) می‌شود.

جذب کلسیم توسط ریشه درخت پسته

کلسیم فقط طی مرحله ریشه‌زایی و تشکیل تارهای کشنده است که امکان جذب شدن را دارد.

متاسفانه در همین مدت محدود که کلسیم می‌تواند جذب شود با عنصر منیزیم که محل جذب یکسانی با کلسیم دارد تداخل جذب دارند و وجود عنصر منیزم در محدوده اطراف ریشه باعث کاهش جذب عنصر کلسیم می شود.

کود گوگرد

کمبود گوگرد علائمی مشابه علائم کمبود نیتروژن دارد.

زردی برگ‌های جوان و قسمت‌های انتهایی گیاهان نشانه کمبود گوگرد است.

کمبود گوگرد می‌تواند کاهش رشد گیاه و نازک شدن شاخه‌ها و پیچیدگی برگ‌ها را به همراه داشته باشد.

کودهای گوگردی هم به‌عنوان بهترین کود برای پسته هستند، زیرا علاوه بر افزایش عملکرد، بهبود کیفیت را نیز فراهم می‌کند.

طبق توصیه کارشناسان مقدار 0.5 الی 1 کیلوگرم گوگرد به ازای هر درخت بارور با روش چالکود یا نواری به‌صورت دو سال یک‌بار توصیه می‌شود.

عنصر روی مورد نیاز درختان پسته

عنصر روی در جوانه زنی دانه‌های گرده نقش داشته و کمک به رشد لوله گرده نموده و باعث لقاح و تشکیل میوه می‌شود.

علائم کمبود در اوایل فصل رشد ظاهر می‌شود، به‌خصوص اگر کمبود شدید باشد.

اولین اثر این کمبود تأخیر در باز شدن جوانه‌های رویشی و زایشی درخت است که ممکن است به تأخیر بیفتد.

در صورت کمبود عنصر روی، برگ های انتهایی جوانه های رویشی ریز و نکروزه شده و در صورت کمبود شدید، خشک شدن سرشاخه ها نیز اتفاق می‌افتد و میوه‌ها هم ریز‌تر و قرمز تر از پسته‌های سالم می شوند.

محلول‌پاشی با سولفات روی قبل از سبز شدن درخت و محلول پاشی با کودهای با میزان روی بالا برای تأمین عنصر روی توصیه می‌شود.

ضرورت استفاده از سیلیس برای تغذیه درختان پسته

شکل قابل جذب این عنصر به وسیله گیاه مولکول اسید سیلیسیک ( H4Sio4 ) است.

جذب و انتقال سیلیسیم در گیاهان به صورت فعال و با صرف انرژی می باشد و جزء عناصر ضروری در گیاهان است. سیلیسیم در گیاهان نقش موثری در مقاومت به آفات و بیماری ها و بهبود رشد و عملکرد محصول را دارد.

در غیاب آن رشد رویشی و تولید دانه به شدت کاهش می یابد و نشانه کمبود مانند لکه مردگی و پژمردگی گیاه ظاهر می شود.

سیلیسیم با تجمع در دیواره های سلولی آوندهای چوبی گیاهان مقاومت گیاه به ورس (خوابیدگی) را افزایش می‌دهد و هنگامی که تعرق زیاد است از فروریختن آوندها جلوگیری می‌کند.

این عنصر در سلول‌های آندودرم ریشه گیاه انباشته شده که پیامد آن افزایش مقاومت ریشه نسبت به نفوذ عوامل بیماری‌زا است.

محلولپاشی فروت ست برای درختان پسته

محلولپاشی به منظور فروت ست شامل عناصر ازت، روی و بور می باشد.

در پاییز بعد از برداشت پسته و اوایل بهار در زمان تورم جوانه ها مناسب ترین زمان محلول پاشی فروت ست برای پسته است.

فروت ست سبب گلدهی بیشتر پسته و افزایش کیفیت پسته و کاهش پسته های کم مغز و پوک می‌شود.

این کود را هم می‌توان از بهترین کود برای پسته به حساب آورد.

فروت ست سبب بهبود گلدهی و کاهش ریزش گل و میوه می شود.

فروت ست باعث بهبود کیفیت جوانه های سال آینده و افزایش مقاومت در برابر تنش های سرمایی بهاره و همچنین کاهش سال آوری را به همراه دارد.

فروت ست را می‌توان به‌عنوان بهترین کود برای تشکیل میوه پسته مصرف کرد.

کودهای که باید برای تغذیه درختان پسته استفاده کنید!

کودهای (میکرو، ماکرو) حاوی عناصر ازت، فسفر، پتاسیم، روی، آهن، مس، منگنز، بر و مولیبدن می‌باشد که بایستی در طول دوره رشد در اختیار گیاهان قرار گیرد.

می‌توان از کلات‌ها و آمینو کلات‌های حاوی این عناصر ریزمغذی استفاده نمود. این‌ها هم جزء بهترین کود برای پسته هستند.

کود های ریز مغذی از بهترین کود برای پسته
کودهای ریز مغذی(ماکرو و میکرو)

محلول پاشی کودهای ریز مغذی (میکرو)

کودهای ریز مغذی را باید به صورت محلول پاشی استفاده کرد.

استفاده از بهترین کود برای پسته و بهره برداری از روش محلول پاشی بسیار کاربردی است.

معمولا از غلظت 1 تا 1/5 در هزار به صورت محلول پاشی استفاده می‌گردد.

در مورد درختان پسته بایستی در 3 مرحله (بعد از ارزنی شدن دانه ها، شروع مغز بستن و بعد از برداشت میوه) بصورت محلول پاشی مصرف گردد.

دلایل محلول پاشی عناصر ریزمغذی در مرحله بعد از برداشت

این عناصر در اندام هوایی و ریشه درخت بعد از خزان کردن برگ‌ها ذخیره می‌شوند.

سپس این عناصر به اندام های ذخیره کننده انتقال یافته و دوباره از آن‌جا از طریق آوندهای آبکش به اعضای در حال رشد در فصل رشد بعدی انتقال می‌یابند.

چرا که در اوایل فصل رشد به دلیل خنکی خاک و عدم جذب کافی عناصر غذایی از طریق خاک، شاخ و برگ درختان دچار کمبود موقتی عناصر غذایی می‌گردند.

در این زمان این کمبود از طریق انتقال مجدد در آوندهای آبکش تامین می‌گردد.

کلام آخر

بهترین کود برای پسته را باید با توجه به تجزیه خاک و برگ و ویژگی های هر کود انتخاب کرد.

کود‌ها انواع مختلفی دارند ازجمله آلی، شیمیایی و… کود حیوانی و شیمیایی بیشترین کاربرد را در کود دهی دارند.

توجه داشته باشید که تمامی این دستور العمل‌ها کلی ست و بهتر است برای پیدا کردن بهترین کود برای پسته از متخصصین کشاورزی در این زمینه مشورت بگیرید.

مشاهده تمامی محصولات فروشگاه
اینستاگرام
تلگرام
آپارات
ایتا
روبیکا
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سعید
سعید
1 ماه قبل

عالی بود

مرتضی عسکری
پاسخ به  سعید
1 ماه قبل

سلام
تشکر از نقطه نظر شما دوست گرامی

2
0
دوست داریم نظرتونو بدونیم، لطفا دیدگاهی بنویس برامون!x