افزایش عملکرد محصول درخت گردو با مناسب ترین و بهترین کود 

درخت گردو، درختی تنومند و مقاوم

درخت گردو با چندین نام رایج از جمله گردوی ایرانی، گردوی معمولی، گردوی انگلیسی، گردوی کارپات و مغز مادیرا شناخته می شود. دامنه طبیعی این گیاه از کوه های کارپات از طریق خاورمیانه و تا هیمالیا است. درختان گردو سریع رشد می کنند و سایبان های گسترده ای به عرض 18 متر و ارتفاع 30 متر را توسعه می دهند. درخت گردو یک گونه نور پسند است و برای رشد خوب نیاز به آفتاب کامل دارد. در این مقاله به هر آنچه باید در مورد گردو از جمله کود مناسب درخت گردو بدانید، پرداخته شده است.

جوانه ها در اواسط فروردین ماه تا اواخر خرداد ماه (بسته به رقم) از خواب زمستانی بیدار می شوند و ریزش برگ در آبان تا آذر ماه اتفاق می افتد. برگ های مرکب بزرگ به ویژه هنگام له شدن بوی لیموی آهکی می دهند. گل ها قبل یا تقریباً همزمان با برگ ها باز می شوند و شما می توانید گل های نر و ماده را روی گیاه پیدا کنید (به طور یکنواخت). گل های نر به شکل تسمه های باریک و گل های ماده کوچک تر هستند که اغلب در نوک شاخه ها دیده می شوند. گرده افشانی این درخت توسط باد انجام می شود.

گردوها تا دمای 23- درجه سانتی گراد مقاوم هستند، در حالی که برخی می توانند در دمای کمتر از 32- درجه سانتی گراد مقاومت کنند. این گیاهان را نمی توان در حداقل عرض جغرافیایی و در دمای زیر 7 درجه سانتی گراد پرورش داد.

درخت گردو، درختی تنومند و مقاوم

گرده افشانی گل های درخت گردو

هر دو قسمت نر و ماده گل میوه گردو روی یک درخت قرار دارد. گرده از گل های نر ریخته می شود و باید روی گل های ماده بنشیند. گرده از نظر وزن بسیار کوچک و سبک است و می تواند مسافت زیادی را طی کند. مطالعات در باغ های خاصی نشان داده است که گرده توسط باد از درختان با فاصله بیش از یک کیلومتر منتقل می شوند.

اگر گرده های گل نر در مرحله پذیرایی روی گل ماده بنشینند، احتمال تشکیل لقاح وجود دارد و گل ماده به میوه تبدیل می شود. زمان ریزش گرده از گل نر همیشه با زمان پذیرش گل ماده در برابر گرده همخوانی ندارد. از این وضعیت به عنوان دوقطبی یاد می شود. برای غلبه بر این مشکل، تولیدکنندگان می توانند رقم دیگری از گردو را انتخاب کنند که گل های نر آن همزمان با گل های ماده از رقم اصلی باز می شود.

تقریباً همه باغ های تجاری با همکاری انواع گرده افشان کاشته می شوند تا اطمینان حاصل شود که محصول اصلی به اندازه کافی گرده برای رشد میوه دریافت می کند.

گرده افشانی گل های درخت گردو

بهترین شرایط برای کاشت درخت گردو در باغ

پرورش درختان گردو شامل اقدامات مدیریتی خوبی است، که فقط به افزودن کود محدود نمی شود. برای مفید بودن کود، مواردی مانند انتخاب محل، آزمایش خاک، کنترل علف های هرز و کنترل حشرات و بیماری ها مهم است. اگر حتی یکی از این مولفه ها نادیده گرفته شود، می توان از رشد درخت گردو و برنامه باروری آن کاسته شود.

مکان مناسب کشت درخت گردو

گردو خاک و مکان های کاملاً زهکشی شده در آفتاب کامل را ترجیح می دهد. نکته دیگر این است که خاک چقدر سست باشد؛ نه تنها در سطح خاک بلکه در عمق. ریشه های گردو به عمق می روند و به فضای گسترش نیاز دارند. اگر درخت گردو در خاک کاملاً فشرده یا سنگی کاشته شود، هیچ کودی نمی تواند به رشد آن کمک کند. بهترین مکان برای درختان گردو مکان های آفتابی و نسبتاً سایه دار است. باید مراقب سرما زدگی درخت بود.

مکان مناسب کشت درخت گردو

خاک مناسب کشت درخت گردو

آزمایش خاک مهم ترین عامل اصلی رشد درختان گردو است، زیرا برنامه های کوددهی شما را راهنمایی می کند. آزمایش خاک با جمع آوری چندین نمونه خاک از محل انجام می شود. آزمایش خاک می تواند ترکیبات غذایی خاک و هرگونه کمبود موجود در آن را نشان دهد. بهتر است این کار را حداقل یک سال قبل از کاشت انجام دهید تا فرصت کافی برای افزودن کود و اصلاحات به خاک فراهم شود. پس از کاشت، آزمایش خاک هنوز می تواند به شما در مورد نیازهای غذایی کمک کند. خاک ایده آل برای یک درخت گردو خاک لوم، حاصلخیز و زهکشی شده با pH بین 6 تا 7 است.

PH ایده آل خاک جهت رشد درخت گردو

این آزمایش همچنین می تواند pH خاک را که برای درختان گردو باید بین 6.0 تا 7.2 باشد، نشان دهد (pH 4.3 تا 8.3 نیز قابل تحمل است). کاربرد برخی از انواع کودها می تواند pH را کاهش دهد و بر فعالیت میکروبی در خاک تأثیر بگذارد. این امر بر تجزیه طبیعی نیتروژن و پتاسیم تأثیر می‌گذارد و درخت را از مواد مغذی لازم محروم می کند.

آزمایش خاک مهم ترین عامل اصلی رشد درختان گردو است، زیرا برنامه های کوددهی را تنظیم می کند.

کود مناسب برای درخت گردو

در هنگام کاشت درخت گردو دقت کنید که کود به چاله کاشت یا به عبارتی چالکود اضافه نکنید. این نوع تماس مستقیم با کود برای درخت جوان بسیار قوی است و می تواند باعث سوختن درخت و شاید باعث از بین رفتن درخت شود. از آنجا که یک سال قبل از کاشت، خاک را آزمایش کرده و اصلاح کرده اید، در اولین سال رشد کود نباید استفاده شود.

تعیین مقدار کود مورد استفاده اندازه گیری تنه درخت در سطح زمین است. برای درختان جوان با قطر زیر 50 سانتی متر، 0.5 کیلوگرم از هر کود نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N,P,K) باید در زیر سایبان پخش شود. برای درختان با قطر بزرگ تر، از 0.9 کیلوگرم کود استفاده کنید. نیاز به کود را می توان با سرعت رشد درخت نیز ارزیابی کرد. درختانی که میوه تولید می کنند باید رشد نهایی 10 تا 20 سانتی متر سالانه را نشان دهند. درختان جوان تر که هنوز تولید محصول ندارند، باید این نرخ رشد را دو برابر کنند.

کود مناسب برای درخت گردو

بازدارنده ها یا مهار کننده های گردو

گردو یک مهار کننده رشد به نام ژوگلون تولید می کند، که بر روی برخی از گونه های گیاهان در نزدیکی رشد می کند و اثر مخربی دارد. مطالعات تجربی نشان داده است که ژوگلون می تواند تنفس گیاه را مهار کند، انرژی مورد نیاز گیاهان حساس را سلب کرده و توانایی گیاهان در جذب آب و مواد مغذی را کاهش می دهد. گیاهان زیادی وجود دارند که به نظر نمی رسد تحت تأثیر ژوگلون قرار بگیرند.

آبیاری درختان گردو در تابستان

درخت گردو به آبیاری زیادی نیاز ندارد، مگر اینکه میزان بارندگی زیر 600 میلی متر در سال باشد و توزیع آن در طول سال ناهموار باشد. با توجه به آب و هوای منطقه مورد نظر توصیه می شود به درختان جوان در ماه های تابستان هر دو هفته یک بار 20 لیتر آبیاری انجام شود. هرگز از آب پاش یا شلنگ برای آبیاری استفاده نکنید و از پاشیدن آب بر روی برگ ها خودداری کنید، زیرا این امر باعث پیشرفت بیماری و آفات درخت گردو می شود.

افزایش عملکرد محصول با مناسب ترین و بهترین کود درخت گردو 

قبل از کاشت نهال های گردو، باغات مورد نظر را بر اساس اندازه زمین و نوع خاک، نمونه های خاک گرفته شده از اعماق مختلف و همچنین در عمق 1.5 متر باید تجزیه و تحلیل شود. دلیل این امر تعیین خصوصیات خاک بستر است. این امر باعث می شود تشخیص نوع کود برای رسیدن به بهترین عملکرد آسان تر شود.

N, P, K مهم ترین و بهترین کود درخت گردو

خاک ها به طور کلی از نظر پتاسیم، منیزیم و فسفر فقیر هستند. درختان گردو به خوبی در خاک های آبرفتی نفوذ پذیر رشد می کنند. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل خاک، کودهای حاوی فسفر و پتاسیم با بارش و آب آبیاری زیاد نفوذ نمی کنند و در خاک کافی نیستند.

به منظور تأمین نیاز و متعادل سازی مواد مغذی موجود در خاک تا زمانی که گیاهچه ها میوه بدهند (3 تا 7 سال بسته به نوع آن)، کوددهی گیاه در مقادیر مشخص شده در جدول زیر قبل از کاشت انجام می شود.

N, P, K مهم ترین و بهترین کود درخت گردو

گوگرد، یکی از بهترین کود درخت گردو

با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل خاک، اگر مقدار pH خاک بالاتر از 8 باشد، لازم و ضروری است که قبل از حفر کردن چاله های کاشت نهال، مقدار pH خاک را به 7.5 یا کمی پایین تر (حدود 7) کاهش داد. این کار برای مفید بودن عناصر غذایی در خاک بسیار مهم است.

گوگرد پودری که به خاک وارد می شود، اگر با کود حیوانی سوخته (به غیر از خوراک دام و کود مرغ و کود بز) مخلوط شود، اثر آن در زمان بهتر و کوتاه تری مشاهده می شود. در صورت امکان خاک گوگرد دار باید به عمق 20 تا 30 سانتی متر مخلوط شود. در صورتی که انجام این کار امکان پذیر نباشد، باید مقداری کود گوگرد به چاله کشت نهال اضافه شود.

پس از کاربرد گوگرد، یون هیدروژن (H+) که به دلیل واکنش آنزیمی باکتری های گوگردی در خاک رخ می دهد، مقدار pH خاک را کاهش می دهد (یون هیدروژن توسط گیاه از خاک جذب نمی شود).

میزان گوگرد اولیه ای که باید به خاک وارد شود به ساختار خاک (سبک تا متوسط ​​تا سنگین) و عمق خاک بستگی دارد، که سطح pH کاهش می یابد. برای درختان گردوی ریشه دار، کاهش مقدار pH خاک به میزان یک واحد (به عنوان مثال کاهش pH از 8.5 به 7.5)، برای خاک های قابل نفوذ (لوم و لوم شنی)، 70 تا 80 کیلوگرم در هکتار، برای خاک های قابل نفوذ متوسط​​، لازم است 90 تا 100 کیلوگرم در هکتار استفاده شود.

سولفات، بهترین ماده غذایی درخت گردو

سولفات (SO4) که در خاک وجود دارد، به عنوان گوگرد از خاک به عنوان ماده غذایی گیاهی است. مقداری از سولفات توسط گیاه جذب می شود، در حالی که مقداری از آن بار الکتریکی دارد و در عمق خاک شسته می شود.

کاربرد گوگرد 8 تا 10 سال پس از کاشت بسته به کیفیت آب آبیاری قابل تکرار است.

روی، کود مناسب برای درخت گردو 

از آنجا که خاک کشور ما به طور کلی دارای کمبود روی است، باید از کود روی در کوددهی گیاهان استفاده شود. در صورت عدم امکان، کود باید در چاله های کشت نهال اضافه شود.

روی، کود مناسب برای درخت گردو 

 

 

مشاهده تمامی محصولات فروشگاه

برگرفته از: www.permaculturenews.org

www.gardenguides.com

www.misbell.net

 

 

درباره‌ی مهندس مهدیه السادات علوی

Avatar

حتما ببینید

میوه ندادن درخت یک مشکل نگران کننده در میان کشاورزان

میوه ندادن درخت یک اتفاق دلسرد کننده برای باغدار می باشد. شاید تا به حال …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *