آفات درخت گلابی و روش های مبارزه با آن ها

آفات درخت گلابی از جمله عوامل تهدید کننده این میوه در کشور می باشد. مبارزه با این آفات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آفات متعددی وجود دارند که هر ساله باعث آسیب به درختان و میوه گلابی شده و باعث نگرانی کشاورزان می شوند. روش مبارزه و آشنایی با چرخه زندگی آفات اهمیت ویژه ای در کنترل آن دارد. بنابراین بعد از شناسایی آفت باید در صدد از بین بردن یا کنترل آن اقدام کرد.

آفات مهم و رایج درخت گلابی در باغ

1.پسیل گلابی (Psylla Pyricola)

پسیل گلابی یکی از آفات مهم گلابی می باشد که در ایران رتبه اول را داراست. محل خسارت و تغذیه این آفت در ابتدا برگ های درخت می باشد ولی با گذشت زمان می تواند از دمبرگ و پوست تنه و شاخه نیز تغذیه نماید.

نحوه خسارت پسیل گلابی به درختان:

 • مکیدن شیره گیاهی و ضعیف شدن درختان
 • ترشح شیره در سطح میوه ها و برگ ها، اختلال در تنفس و فتوسنتز گیاه و تمرکز اشعه خورشید در محل شیره منجر به سوختگی برگ ها و ریزش آن ها می شود.
 • کوچک شدن، بد شکلی و بد طعم شدن میوه ها
 • این آفت همچنین انتقال دهنده بیماری فیتو پلاسمایی است که موجب زوال و مرگ تدریجی درختان گلابی می شود.

نحوه کنترل آفت پسیل گلابی

 1. رعایت فاصله درختان در هنگام کاشت (۸*۸) و هرس آن ها
 2. ایجاد پوشش گیاهی در سطح باغ مانند شبدر که مانع از بالا رفتن درجه حرارت و افزایش رطوبت نسبی شده و در نهایت از افزایش جمعیت آفت می کاهد.
 3. در باغات گلابی کمبود و زیاد بودن عناصر کم مصرف و پر مصرف سبب افزایش آفت پسیل می شود. بنابر این باید به میزان متعادل از این عناصر استفاده نمود. همچنین مصرف بیش از حد کود های ازته نیز سبب طغیان جمعیت این آفت خواهد شد.
 4. این آفت، حشره ای خشکی دوست می باشد و در باغات کم آب خسارت آن اغلب بیشتر است. بنابراین برای کنترل این آفت بهتر است به طور منظم و به میزان کافی آبیاری را انجام داد.

مبارزه شیمیایی با این آفت به عنوان آخرین مرحله از مبارزه و کنترل آفت می باشد. زیرا مصرف بی رویه و در زمان نا مناسب آفت کش های شیمیایی، علاوه بر از بین بردن دشمنان طبیعی منجر به طغیان آفت شده و یا ممکن است سبب بروز آفات ثانویه شود.

سموم توصیه شده برای کنترل و مبارزه با این آفت شامل:

 • انویدور 4/0 لیتر در هزار لیتر آب
 • موسیپلان 25/0 لیتر در هزار لیتر آب
 • کالیپسو 3/0 لیتر در هزار لیتر آب
 • آکتارا 3/0 لیتر در هزار لیتر آب
 • کنسالت 7/0 لیتر در هزار لیتر آب
 • کاسکید 5/0 لیتر در هزار لیتر آب
 • دیازینون 5/1 لیتر در هزار لیتر آب

1.پسیل گلابی (Psylla Pyricola)

2.کرم سفید ریشه (Polyphylla oliviery)

درختانی که مورد حمله این آفت قرار می گیرند، زرد شده، رشد شاخه ها در آن ها متوقف می شود، میوه ها کوچک مانده و در نهایت می ریزند. این درختان در خاک استحکام چندانی نداشته و به سهولت کنده می شوند. علت این امر قطع ریشه و آسیب به طوقه می باشد. لارو ها در داخل خاک به دلیل تغییرات درجه حرارت می توانند تغییر محل دهند.

این آفت در ماه های گرم سال نزدیک سطح خاک فعالیت کرده اما در زمستان به اعماق خاک فرو می روند. از این رو مبارزه شیمیایی در فصول سرد سال چندان موثر نخواهد بود.

نحوه کنترل آفت کرم سفید ریشه 

 1. با جمع آوری و از بین بردن حشرات کامل که از تخم ریزی آن ها جلوگیری کرده آلودگی جدید در باغ ایجاد نخواهد شد.
 2. از بین بردن کرم ها در داخل خاک که به دو صورت بیل زدن باغ در فصل بهار و مسموم کردن کرم ها در خاک با استفاده از سموم انجام می شود.
 3. از بین بردن علف های هرز یک ساله و چند ساله سطح باغ زیرا این علف ها بهترین منبع غذایی برای لارو های سن اول به حساب می آیند.

روش های مبارزه شیمیایی لارو های آفت کرم سفید ریشه

 • سمپاشی عمومی سطح باغ و مزرعه و زیر و رو کردن خاک در عمق 30-25 سانتی متری آن که این سموم شامل موارد زیر هستند.
نوع سم مقدار در هکتار
گامکان 15-10 کیلو گرم
آلدرین 40 درصد
پودر وتابل 10 کیلو گرم
دی آلدرین 25 درصد
دیازینون 20 درصد
گرانول 80 کیلو گرم
فورادان طبق نسخه موسسه سازنده

سمپاشی خاک اطراف درختان منفرد که نسبت به آلودگی توسط این آفت حساس تر هستند. برای این کار در ابتدا خاک اطراف طوقه را تا محل ریشه های اصلی به شعاع 1-0/5 متر کنار زده و منطقه استقرار ریشه ها را با محلول 1 درصد گامکان و یا آلدرین 40 درصد به خوبی خیس کنید. (10-5 لیتر برای هر درخت) در نهایت خاک را به حالت اولیه خود برگردانید.

2.کرم سفید ریشه (Polyphylla oliviery)

3.سنک گلابی (Pear lace bug)

این آفت در تمام مناطق میوه خیز کشور وجود دارد و عمدتا باعث ایجاد خسارت به گلابی می شود. در اثر خسارت این آفت، برگ ها در محل تغذیه فاقد کلروفیل شده و به صورت نقاط زرد رنگ در سطح فوقانی برگ دیده می شوند. این نقاط در اثر تغذیه مداوم این آفت قهوه ای شده و در نهایت برگ ها می ریزند.

حشره کامل و پوره های این آفت ضمن فعالیت خود در پشت برگ ها فضولاتی تولید کرده که این فضولات همراه با نقاط سیاه رنگ و مایع چسبنده ای هستند. در صورت آلودگی درختان گلابی به این آفت، برگ ها زود تر از موعد خزان کرده و در آلودگی های شدید علاوه بر برگ ها، میوه ها هم ریزش می کنند.

زیست شناسی سنک گلابی:

این آفت زمستان را به صورت حشره کامل در زیر پوستک درختان، زیر برگ های خشک، درز و شکاف های موجود در تنه درخت و دیوار به سر می برد. بال ها در این حشره مشبک بوده و طول آن ها دو برابر طول بدن است.

در فصل بهار حشرات کامل همراه با باز شدن برگ ها ظاهر شده و پس از جفتگیری حشرات ماده داخل نسج سطح زیرین برگ تخم‌ریزی می کنند و در نهایت روی آن ها را با ترشحات سیاه رنگ می پوشانند. این آفت 2 تا 3 نسل در سال دارد.

نحوه کنترل آفت سنک گلابی

 • شخم زدن در فصل پاییز
 • از بین بردن برگ های خشک و پوستک های تنه درختان
 • استفاده از سموم فسفره آلی مانند زولون

3.سنک گلابی (Pear lace bug)

4.پر طاووس گلابی (Saturnia pyri)

این آفت حشره ای است که زمستان گذرانی خود را به صورت شفیره می گذراند و تنها یک نسل در سال دارد. حشره کامل دارای بال های خاکستری مایل به قهوه ای بوده و روی هر بال لکه درشتی شبیه به چشم دیده می شود. لارو این حشره سبز رنگ بوده و روی حلقه های مختلف دارای غده های آبی رنگ با موهای بلند است. لارو این آفت از برگ تغذیه کرده و سبب آسیب و خسارت به درختان می شود.

نحوه کنترل آفت پر طاووس گلابی

با جمع آوری لارو های درشت و با استفاده از روش مکانیکی می توان با این آفت مبارزه کرد.

4.پر طاووس گلابی (Saturnia pyri)

5.سفیده رگ سیاه (Black – Veined White)

این حشره پروانه ای سفید رنگ با رگبال های تیره رنگ می باشد که روز پرواز است. لارو این آفت از برگ های درختان میوه همچون گلابی،سیب و … تغذیه می کند. زمستان گذرانی این آفت به صورت لارو های غیر کامل در داخل لانه های خود که توسط تار ها و برگ های درختان ساخته اند انجام می شود. این حشره یک نسل در سال دارد.

نحوه کنترل آفت سفیده رگ سیاه

 • بریدن، سوزاندن و از بین بردن لانه های زمستانی آفت
 • زنبور  Apanteles glomeratus از Braconidae لارو های این آفت را پاررازیته می کنند.

5.سفیده رگ سیاه (Black – Veined White)

6.پروانه تخم انگشتری (Malacosoma neustria)

این آفت یکی از آفات مهم درختان میوه و سایر درختان می باشد که به گلابی،گل سرخ و … خسارت می زند. در اثر تغذیه لارو این آفت درخت عاری از برگ شده و تمام برگ های آن از بین می روند. این حشره یک نسل در سال داشته و به صورت دستجات تخم روی شاخه زمستان گذرانی می کند.

لارو ها در اواسط فروردین ماه از تخم خارج شده و شروع به تغذیه از برگ درختان می کنند. این لارو ها ضمن تغذیه از برگ، شروع به تنیدن تار کرده و ممکن است رگبرگ ها را هم بخورند.

نحوه کنترل آفت پروانه تخم انگشتری:

 • هرس شاخه هایی که لارو ها بر روی آن ها تخم گذاری کرده اند.
 • مبارزه شیمیایی در فصل بهار پس از ظهور لارو های جوان با استفاده از یک نوع سم تماسی گوارشی

6.پروانه تخم انگشتری (Malacosoma neustria)

7.کرم جگری یا کرم نجار (Goat moth)

این حشره بیشتر در نواحی معتدله سرد و مرطوب ب روی گلابی و سیب و … خسارت می زند. این آفت بیشتر به درختان مسن حمله کرده و باعث آسیب به آن ها می شود. رژیم غذایی این حشره چوبخواری است از این رو لارو ها از منطقه کامبیوم،منطقه پوستی و چوب درختان میزبان تغذیه می کند. لارو های این آفت به رنگ جگری می باشند.

این آفت زمستان را به صورت لارو درون تنه درختان و بدون دیاپوز اجباری (توقف طولانی رشد در طی مراحل رشدی حشره) می گذراند و عموما 1 نسل در طی 2 سال دارد. لارو این حشره پس از تکمیل رشد خود، برای شفیره شدن خود را به نزدیکی سوراخ ورودی رسانده و با استفاده از ترشحات بزاقی، خانه شفیرگی آمیخته از ذرات چوب و خاک ساخته و در نهایت تبدیل به شفیره می شوند. باید گفت که لارو ها پس از خروج از تخم وارد پوست درخت شده و از قسمت های درونی تنه و شاخه تغذیه می کنند.

حشرات کامل در اواخر بهار و اوایل تابستان ظاهر می شوند. حشره ماده پس از جفتگیری تخم های خود را به صورت دسته های 50-15 تایی در شکاف پوست تنه درخت قرار می دهد.

نحوه کنترل آفت کرم جگری:

 • از آن جایی که سوراخ ورودی و خروجی لارو حشره یکی است می توان از طریق مبارزه مکانیکی و یا با فرو بردن یک مفتول سیمی در داخل سوراخ لارو را زخمی کرده و در نهایت از بین برد.
 • از آن جایی که حشره فقط درختان پیر و ضعیف را مورد حمله قرار می دهد، رعایل اصول بهداشتی در پیشگیری از این آفت بسیار موثر است.
 • آبیاری و تغذیه مناسب منجر به حفظ فشار آوندی شده و در نهایت لارو نمی تواند به راحتی به این گیاه حمله نماید. 

7.کرم جگری یا کرم نجار (Goat moth)

مشاهده تمامی محصولات فروشگاه

درباره‌ی مهندس فرزانه محمدی

Avatar

حتما ببینید

دستورالعمل های لازم در احداث باغ مرکبات

احداث باغ مرکبات نیازمند یک سری مراحل مختلفی می باشد که باید حتما به آن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *