بایگانی

دسته: آموزش کشاورزی (عمومی)

کود در صنعت کشاورزی خرید بهینه انواع کود های حیوانی

خرید بهینه کود های حیوانی

در این میان کود های حیوانی در ایران در باغات و زمین های کشاورزی بسیار بیشتر از دو مورد دیگر استفاده می شوند. در مصارف خانگی با این که استفاده از کود های گیاهی نیز زیاد است اما کود های حیوانی استفاده شایعی دارند.
کمپوست کود حیوانی پسماند های حاصل از حاصل تجذیه شدن و پوسیدن کود های حیوانی که نسبتا پایدار است. پوساندن کود تحت شرایطی خاص صورت می گیرد. اما روش های گوناگونی دارد. در این مقاله به دو تا از آسان ترین و یکی از بهترین روش های آن اشاره می کنیم.

2 روز قبل
1 2 3 103
برگشت به بالا