بایگانی

دسته: آموزش کشاورزی (عمومی)

نقد و بررسی نهاده ها تاثیر سیلیکات پتاسیم بر گیاهان

تاثیر سیلیکات پتاسیم بر گیاهان

سیلیسیم، یکی از عناصر مفیدی هست که به تازگی خواص بی نظیر آن برای گیاهان کشف شده است این عنصر را به عنوان یک عنصر شبه ضروری می شناسند بدین معنی که در بسیاری از واکنشهای فیزیولوژیک و بیوشیمایی گیاه تاثیر گذار است لیکن نبود آن نیز عملکرد را مختل نخواهد کرد و چیزی به عنوان عوارض کمبود سیلسیوم در گیاه چندان تعریف نشده است.

2 هفته قبل
1 2 3 98
برگشت به بالا