بهترین روش های پیوند و هرس درخت پسته

بهترین روش های پیوند و هرس درخت پسته

پیوند درختان پسته و هر آنچه شما باید در این باره بدانید!

پیوند زدن هنری است که توسط آن بخشی از یک گیاه بر روی بخشی از گیاه دیگر متصل می شود. تقسیم معمولی سلول ها در محل اتصال باعث می شود که زخم های حاصله ترمیم و رشد بافت ها ادامه یافته و بخش ها در هم می امیزند و گیاه واحدی حاصل آید. در ادامه به بررسی بهترین روش های پیوند و هرس درخت پسته خواهیم پرداخت.

مشاهده تمامی محصولات فروشگاه

سه روش مرسوم پیوند زنی در ایران 

هم اکنون استفاده از پیوند ماسوره ای (لوله ای) به دلیل سادگی، سرعت عملیات و درصد بالای جوش خوردن بین پایه و پیوندک رواج یافته و 99 درصد درختان پسته با استفاده از این روش تکثیر می شوند. از آنجا که درخت پسته از نوع درختان صمغ دار است، ایجاد هر گونه خراش در تنه یا شاخه های آن موجب تراوش صمغ می گردد. بنابراین در پیوند شکمی نهال پسته، شکاف افقی در پایین شکاف عمودی و به شکل تی انگلیسی معکوس زده می شود. تا صمغ مترشحه از شکاف افقی مانع رویش و رشد جوانه پیوندک نشود.

 

پیوند لوله ای

1- پیوند لوله ای درخت پسته

پیند شکمی

2- پیوند شکمی درخت پسته

پیوند اسکنه ای

3- پیوند اسکنه ای درخت پسته

آماده سازی پایه، تهیه پیوندک و انجام عمل پیوند زنی

در اسفند ماه نهال های 2الی3 ساله پسته در زمین اصلی سربرداری می شوند. پس از رشد جوانه های جانبی، بسته به نوع آرایش تنه درخت، 1الی3  شاخه جانبی بر روی پایه اصلی نگهداری شده و سایر شاخه ها حذف و بر روی شاخه های باقی مانده عملیات پیوند انجام گیرد. در پیوند لوله ای هم اندازه بودن قطر پایه و پیوندک ضروری است، به همین منظور ابتدا پایه و شاخه مناسب پیوندک انتخاب می شود.

زمان مناسب برای پیوند نهال های پسته به طور عمده در اواخر اردیبهشت ماه تا اوایل خرداد، یعنی هنگامی است که درخت به راحتی پوست می دهد و دمای هوا در حد معتدل قرار دارد. برای تهیه پیوندک حدود 3- 2 سانتی متر بالاتر از جوانه شاخه را قطع کرده سپس از 2 سانتی متری زیر جوانه با چاقوی پیوند زنی پوست دور تا دور بریده می شود. بعد با انگشت پوست برش خورده را به آرامی چرخانده تا پوست حاوی جوانه به راحتی و به طور کامل از چوب جدا شود.

پیوندک آماده شده به شکل استوانه ای حاوی جوانه می باشد. شاخه های جانبی بر روی پایه نیز سربرداری شده و سپس به فاصله 3- 2 سانتی متر از بالا دور تا دور شاخه برش داده می شود و به روش تهیه پیوندک، پوست جدا می شود. پس از آماده شدن پایه و پیوندک، پیوندک را که به شکل استوانه است روی چوب پایه قرار داده و به آرامی در محل خودخود مستقر می نمایند. در نهایت محل پیوند با نوار به طور مناسب بسته می شود. لازم است پیوند در ارتفاع 40 تا 50 سانتی متری پایه صورت گرفته و نهال به صورت تک تنه هدایت شود.

عملیات لازم بعد از پیوند درخت 

پس از پیوند آبیاری باید منظم و به فواصل 14 روز یکبار انجام شود.شاخه ها و پاجوش هایی که از زیر محل پیوندک و بر روی پایه ایجاد می شود باید قطع گردد.

حذف پاجوش های پایین پیوند

حدود 20 – 15 روز پس از عملیات پیوند زنی، با اطمینان کامل از جوش خوردن پیوند، نوار پیوند باز شود.

اشکال مختلف هرس در درختان پسته

الف: هرس فرم دهی درخت پسته

هدف از اجرای هرس فرم دهی در درختان میوه، ایجاد شکل مناسب و مورد نظر، اسکلت قوی و دارای استحکام بالا و رشد مناسب و بالای شاخه های حفظ شده می باشد. متاسفانه در غالب باغات پسته هرس فرم دهی انجام نشده و درختان به صورت درختچه ای و چند تنه پرورش می یابند. در این باغات به دلیل تراکم بالای شاخ و برگ و عدم نفوذ نور کافی به داخل تاج میوه، کمیت و کیفیت محصول کاهش می یابد. جهت رسیدن به کمیت و کیفیت مناسب میوه در درختان پسته، هرس فرم جامی یا شلجمی توصیه می گردد.

مراحل اجرای هرس فرم جامی 

در فصل خواب اولین سال بعد از پیوند، شاخه های پیوندی از ارتفاع 90 – 80 سانتی متری سربرداری می گردد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه در درختان پسته معمولا چند شاخه پیوند شده وجود دارد، لذا بایستی شاخه ای که نسبت به سایر شاخه ها رشد عمودی و به طرف بالا داشته را جهت سربرداری انتخاب و سایر شاخه های پیوندی را از ته قطع نماییم و سپس سایر عملیات هرس فرم دهی را بر روی آن انجام دهیم. معمولاً باغداران تمامی شاخه های پیوندی را نگه داشته و این باعث می شود که پس از چند سال رشد، درختان حالت انبوه و درختچه ای به خود بگیرند و نتوان شکل مناسبی به آنها داد. بعد از سربرداری سال اول، تعدادی شاخه جانبی از شاخه سربرداری شده تولید می گردد که بایستی شاخه های رشد کرده در پایین نهال به محض مشاهده از ته قطع و فقط به شاخه های بالایی اجازه رشد داده شود. در دومین فصل خواب، سربرداری شاخه های اولیه که اسکلت اولیه درختان را تشکیل می دهند از ارتفاع 30 – 25 سانتی متری صورت می گیرد.

در انتخاب شاخه هائی که اسکلت اولیه درخت را تشکیل می دهند بایستی به صورت زیر عمل نمود:

  1. 3 تا 4 شاخه و ترجیحاً در 4 جهت اصلی شمال ، جنوب، شرق و غرب درخت انتخاب گردد.
  2. فاصله شاخه ها از یکدیگر حداقل بین 5 تا 10 سانتی متر باشد.
  3. -محل انشعاب شاخه های اصلی از یک نقطه واقع بر روی تنه نباشد.
  4.  زاویه شاخه ها با شاخه اولیه حدود 45 درجه باشد، یعنی نه خیلی بسته و نه خیلی باز باشند.

بعد از سرزنی این شاخه ها، شاخه های ثانویه جانبی رشد می کنند که بایستی در فصل خواب بعدی این شاخه ها نیز مانند سال قبل سربرداری شوند. بایستی در فصل خواب شاخه هایی که باریک بوده و رشد عمودی داشته و در محل ناخواسته رشد کرده اند را از ته قطع نماییم. درخت پسته که به صورت تک تنه و به فرم جامی تربیت شده است.

 

 

درخت پسته که به صورت تک تنه و به فرم جامی تربیت شده است.

نحوه صحیح هرس فرم دهی درخت پسته

هرس باردهی درخت پسته

جهت كنترل اندازه درخت و سال آوری درختان پسته، انجام هرس باردهی ضروری می باشد. هرس باردهی یکی از روش های كنترل سال آوری می باشد. هرس شدید درختان پسته پس از سال پر محصول باعث تولید شاخه های رویشی خیلی قوی در سال كم محصول می شود. چنانچه این شاخه های قوی پس از سال كم محصول سربرداری شوند در سال پرمحصول بعدی باعث تولید شاخه های جانبی همراه با جوانه های گل فراوان می گردند. بنابراین در سال كم محصول بعدی محصول بیشتری تولید می شود. همچنین تحقیقات انجام شده نشان می دهد سرزنی درختان پسته قبل از سال كم محصول باعث ایجاد تغییراتی در رشد شاخه، تنه و بقایای جوانه های گل بوجود آورده و باعث كاهش سال آوری می شود.

هرس سرزنی معمولا از بالای 2تا 3 جوانه رویشی واقع در انتهای شاخه های رشد فصل جاری صورت می گیرد. این هرس بایستی توسط کارگران ماهر که قدرت تشخیص جوانه های رویشی و گل را دارند، صورت گیرد. درطول شاخه های رشد فصل جاری در درختان پسته جوانه های گل تشکیل و در انتهای آنها چندین جوانه رویشی تشکیل می گردد که هرس سرزنی بایستی از بالای این جوانه های رویشی انجام شود. چنانچه هرس سرزنی از بالای جوانه های گل صورت گیرد، در سال آینده هیچ شاخه جانبی تشکیل نمی گردد و برروی شاخه ها تنها خوشه های میوه تشکیل می گردد.

از فاكتورهای بسیار مهم در هرس، شدت و زمان انجام هرس می باشد. نتایج تحقیقات انجام شده در مورد هرس سربرداری درختان پسته نشان می دهد که هرس سربرداری درختانی كه دارای رشد رویشی زیاد هستند، باعث جلوگیری از رشد رویشی بیش از حد، شاخه زایی جانبی، افزایش سطح میوه دهی، تشكیل میوه در سطح پایین تر، كنترل اندازه به منظور تسهیل عملیات داشت و كنترل سال آوری می گردد. میزان سربرداری بر حسب رقم متفاوت است. نتایج طرحی مشابه نشان داد در هرس سربرداری، تحریک رشد شاخه های جانبی در شرایط سال آور( on year ) بیشتر از شرایط سال نا آور( off year ) است. سر زنی در سال ناآور باعث افزایش محصول در سال نا آور بعدی می شود و هرس سر زنی در سال آور منجر به افزایش تعداد میوه در خوشه آن سال می شود.

هرس سربرداری در اقلام مختلف 

نتایج یک طرح تحقیقاتی روی هرس سربرداری پسته نشان داد عکس العمل ارقام نسبت به هرس سربرداری متفاوت است، بطوری که رقم اوحدی عکس العمل بیشتری نسبت به سر برداری نشان می دهد. سربرداری شاخه دو ساله در رقم کله قوچی در شرایط نا آور حداکثر شاخه های جانبی را تولید نمود ولی میزان محصول و تعداد جوانه گل کاهش یافت. سربرداری شاخه یک ساله در شرایطسال آور باعث افزایش شاخه های جانبی و افزایش تعداد جوانه های گل برای سال بعد می شود. در رقم اوحدی سربرداری شاخه های سه ساله در شرایط آور ضمن افزایش تعداد شاخه های جانبی باعث افزایش تعداد جوانه های گل گردید و میزان محصول سال بعد را افزایش داد و بدین ترتیب شدت سال آوری هم کاهش یافت.

هرس تنک شاخه

  • معمولاً به منظور کاهش سال آوری ٬ تعداد شاخه های میوه دهنده را قبل از سال پربار به حدود نصف تا 3/ 2 کاهش می دهند.
  • این عملیات بایستی در دوره خواب زمستانه و در سنین باردهی اقتصادی محصول انجام شود.
  • هرس سربرداری شاخه باعث کاهش درصد پوکی و افرایش درصد ناخندانی گردید، گرچه اختلاف معنی دار نبوده است.
  • هرس سالیانه درختان بارده به منظور حذف شاخه های خشك و آلوده ضروری می باشد.
  • در غیر این صورت علاوه بر اینكه این شاخه های آلوده باعث ایجاد مشكلاتی در عملیات داشت و برداشت می گردند، باعث توسعه و شیوع آفات و بیماری های مختلف نیز می شوند.
  • لذا در صورت عدم هرس، خشكیدگی به سایر قسمت های درخت نیز سرایت می کند.

در صورت نیاز به اکیپ حرفه ای پیوند زن یا هرس کن با ما تماس بگیرید (فقط برای 5 هکتار به بالا)

مشاهده تمامی محصولات فروشگاه