کاربرد کود های زیستی در مزرعه

کابرد کود های زیستی

کود های زیستی در مورد بذر یا خاک مزرعه باید به طرز صحیح به کار برده شوند. برای این منظور، می توان از کتابچه های راهنما در مورد کاربرد مناسب این کود ها استفاده کرد. اولین قدم، خرید نوع صحیح کود زیستی با کیفیت مطلوب و از منبع معتبر می باشد. نکته قابل توجه در این مورد این است که باید کود باید تا قبل از اتمام تاریخ انقضای آن استفاده شود. بهتر است کود زیستی به طور تازه تهیه شود. برخی از نکاتی که باید در رابطه با خرید این نوع کود ها رعایت شوند عبارتند از:

 • گیاهان مختلف به کود های زیستی متفاوتی نیاز دارند. از این لحاظ، از خرید نوع صحیح کود اطمینان حاصل کنید. نام گیاه زراعی باید روی بسته کود قید شده باشد.
 • برای حبوبات و دیگر لگوم ها، تنها می توان از ریزوبیوم مخصوص آن گیاه استفاده کرد. نمی توان از هر نوع باکتری برای تمام لگوم ها، تنها می توان از ریزوبیوم مخصوص آن گیاه استفاده کرد. نمی توان از هر نوع باکتری برای همه لگوم ها استفاده کرد. در ضمن، نمی توان از آن برای گیاه دیگری استفاده کرد.
 • از تازه بودن مایع تلقیحی اطمینان حاصل کنید. تاریخ انقضای بسته را بررسی کنید، چرا که در صورت گذشت این تاریخ نمیتوان انتظار نتیجه ی مطلوبی داشت. دلیل این امر نیز می تواند این باشد که تعداد مورد نیاز باکتری در بسته وجود نداشته باشد. کود را قبل از اتمام تاریخ انقضا استفاده کنید.
 • تا جایی که ممکن است محصول را از سازندگان معتبر که نشان ISI دارند، تهیه کنید. روی بسته ی کود باید به طور واضح، دستورالعمل و نام و آدرس تولید کننده قید شده باشد.
 • به هیچ وجه از محصولی که تاریخ انقضای آن گذشته است استفاده نکنید. برای محصولاتی که باید از نقطه ای به نقطه دیگر حمل شوند، دقت کنید که فرآورده رطوبت کافی داشته باشد. از فرآورده ای که رطوبت بسیار کمی دارند نباید استفاده کرد.شما می توانید برای خرید کود زیستی با کیفیت و اورجینال هوکر به فروشگاه پسته مراجعه کنیدکابرد کود های زیستی

  کاربرد ریزو بیوم در کشاورزی

  به منظور استفاده در سطح مزرعه

 • 50 گرم شکر را در نیم لیتر آب حل کنید و به مدت 15 دقیقه حرارت دهید. برخی تولیدکنندگان به این منظور از صمغ آکاسیا به عنوان ماده ی چسبنده به طور مستقیم در فرآورده استفاده می کنند. در چنین مواردی، به افزودن شکر یا صمغ نیازی نیست. به کشاورزان توصیه می شود که از دستورالعمل های روی بسته پیروی کنند.
 • 200 گرم صمغ عربی را به محلول اضافه کرده و دمای محلول را تا رسیدن به دمای اتاق کاهش دهید.
 • کود زیستی را با محلول مخلوط کرده (200 گرم) تا به شکل آبکی در آید.
 • مقدار بذر مورد نیاز برای کاشت 1 ایکر (0.4 هکتار) را به مایع تلقیح آبکی حاصل اضافه کنید.
 • بذور را به کمک دست یا مایه تلقیح آبکی حاصل مخلوط نمایید.
 • بذور را در سایه و روی صفحه ای پلاستیکی/کاغذی خشک کنید.
 • در این مرحله بذور آماده کاشت هستند. از کاشت در طول روز که هوا گرم است اجتناب کنید.
  مقدار کاشت،آب و مواد چسبناک مورد نیاز در هکتار به اندازه و مقدار بذر بستگی دارد، زیرا هدف پوشش دار کردن بذر توسط مایع تلقیح آبکی کود زیستی است. باید حداقل 24 ساعت بین تیمار کردن بذر با کود زیستی و تیمار بذر با قارچ کش ها فاصله وجود داشته باشد تا از هر گونه تأثیر ماده شیمیایی کشاورزی مضر روی کود زیستی اجتناب به عمل آید.
  مقادیر مناسب استفاده از ماده ی تلقیحی (کود زیستی) و مواد چسبنده برای استفاده در مورد گیاهان لگوم مختلف در ادامه آمده است.

  مقادیر مناسب ریزوبیوم و مواد چسبنده به منظور تلقیح بذور لگوم

لگوم وزن بذر (گرم) مایه تلقیح (گرم) محلول صمغ عربی (میلی لیتر)
بادام زمینی 100 10 4
نخود 100 7 3.5
دال عدسی 100 8 3.5
سویا 100 10 3
عدس 50 5 2
SUBABUL 50 10 3
نخود سبز 100 9 3.5
لوبیا چشم بلبلی 100 8 3.5


گیاهان درختی

دانهال درختان لگوم را می توان در قلمستان تلقیح کرد. یک بسته ی 50 گرمی را از ماده ی تلقیحی، ظرفیت تلقیح 10000 دانهال را دارد (بدون توجه به گونه گیاهی). به منظور نائل آمدن به این امر می توان از آب خنک و سوسپانسیون استفاده کرد. به این صورت که مایع تلقیح در آب آبیاری حل شده و به اندازه ای که ریشه های گیاهچه ها بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند، آبیاری انجام می شود. ارتباط بین تعداد بذر در کیلو گرم و ریزوبیوم در بذر در جدول زیر آورده شده است.

بر مبنای 50 گرم مایه تلقیح به ازای هر کیلوگرم بذر و تراکم 3* 109  سلول زنده در هر گرم حامل.می توان از اقدامات احتیاطی زیر بهره برد:

باید ها نباید ها
بسته های کود زیستی را در سایه نگهداری کنید. از کود های زیستی که کیفیت کمی دارند استفاده نکنید.
کود زیستی را کاملا با بذور مخلوط کنید. از کودی که روی بسته ی آن، مواردی مانند گیاه زراعی هدف، تاریخ، شماره محموله، نام سازنده و تاریخ انقضا قید نشده است اجتناب کنید.
بذور تیمار شده در سایه خشک کنید کود های زیستی را با حشره کش ها، قارچکش ها، علفکش ها و یا کود مخلوط نکنید.
بلافاصله بعد از خشک کردن بذور، عملیات کاشت آن ها را انجام دهید. بهترین زمان کاشت اوایل صبح یا بعد از ظهر است که گرمای هوا قابل تحمل باشد. کود زیستی را تحت نور مستقیم خورشید با بذر ترکیب نکنید.

کاربرد ازتوباکتر در کشاورزی

 • ترکیبی از کود زیستی بر اساس حامل و مقدار کمی آب را درست کنید.
 • بذور را در سایه خشک نموده و سپس بکارید.
 • در مورد گیاهان نشائی، ریشه ها را به مدت 20 تا 30 دقیقه در محلول ذکر شده قرار دهید و سپس دانهال ها را انتقال دهید.
 • در مورد گیاه نیشکر، کاربرد ازتوباکتر ممکن است به تعداد بیشتر از یک مرتبه مورد نیاز باشد. در این صورت، اعمال تیمار را می توان با اضافه کردن مایع کودی به ناحیه ی ریشه انجام داد. کود زیستی را همچنین می توان با کود دامی مخلوط کرد و در نزدیکی ناحیه ریشه از آن استفاده کرد.

  کاربرد آزوسپیریلیوم در کشاورزی

  روش کاربرد شبیه روش ذکر شده برای ریزوبیوم است. در مورد گیاه برنج نشایی می توان ریشه ی دانهال های برنج را به مدت 20 تا 30 دقیقه در مایع آماده شده برای کود زیستی قرار داد و سپس عملیات نشا را انجام داد. برای گیاهان ارزن انگشتی و ارزن مرواریدی، میزان کاربرد به مقدار 2 کیلوگرم در هکتار قابل توصیه است.
  در خزانه برنج نیز مصرف 600 گرم در هکتار آزوسپیریلوم قابل توصیه است. آزوسپیریلوم قبل از کاشت در خزانه باید در تمام طول شب در آبی که دانه ها در آن خیسانده می شوند، مخلوط شود. در مزرعه اصلی، کاربرد 2 کیلو گرم آزوسپیریلوم (10 بسته) در هکتار قابل توصیه است. باید آزوسپیریلوم را با 25 کیلوگرم کود طویله و 25 کیلوگرم خاک مخلوط کرد و قبل از اجرای عملیات نشا، در زمین پخش کرد.
  روش دیگر، تهیه ی 1 کیلوگرم کود زیستی آزوسپیریلوم در 40 لیتر آب و قرار دادن ریشه ی دانهال های برنج در محلول فوق به مدت 15 تا 30 دقیقه و قبل از اجرای عملیات نشاکاری است.

  کاربرد آزوسپیریلیوم در کشاورزی

  کاربرد فسفو باکتر ها در کشاورزی 

  بهترین روش به منظور کاربرد حل کننده های فسفاته، تیمار بذر است. می توان از دیگر روش ها  مانند تیمار دانهال و خاک هم استفاده کرد.

  روش تیمار بذر در کشاورزی

  روش تلقیح بذر با مواد میکروبی، روی میزان کارایی مواد تلقیحی موثر است. به طور کلی، ماده ی تلقیحی در آب تمیز یا در محلول 5 درصد به همراه ماده ی چسبنده به منظور رسیدن به محلولی غلیظ ترکیب می شود. در بسیاری از موارد، سازندگان کود های زیستی از صمغ عربی در محصولات خود استفاده می کنند که در این صورت نیازی به استفاده از به مواد چسبنده نیست.
  سپس محلول تهیه شده با مقادیر مورد نیاز بذر به منظور کاشتن در زمین ترکیب می شود. بذور قبل از استفاده، در سایه خشک و سپس در مکانی خشک و خنک نگهداری می شود. به طور کلی، حدود 25 تا 30 گرم از ماده تلقیحی به منظور پوشش دار کردن 1 کیلوگرم بذر لازم است. با این وجود، مقادیر دقیق آن بستگی به اندازه بذر دارد.
  به طور کلی، گیاهانی با بذر درشت مانند: rajma، بادام زمینی و غیره به 1.5 کیلوگرم ماده ی تلقیحی در هر هکتار نیاز دارند، در حالی که این رقم برای بذور با اندازه ی متوسط مانند نخود، سویا و همچنین بذور ریز مانند : moong bean، urid bean ، دال عدسی، یونجه، و غیره به ترتیب برابر با 1 و 0.5 کیلوگرم است.
  بذور باید هر چه زودتر بعد از اعمال تیمار با مواد تلقیحی کشت شوند تا نتایج حاصل از تلقیح بهتر نمایان شود. بذور را می توان با پاشش نیز تلقیح کرد. در این مورد، محلول چسبناک به طور یکنواخت با آن ها مخلوط می گردد.

  روش تیمار بذر در کشاورزی

  روش تیمار بذر با مواد تلقیحی

  در صورت مساعد نبودن شرایط اقلیمی کشاورزی نتایج مطلوبی در بر نخواهد داشت. به منظور حفاظت از بذور تلقیح شده نسبت به تنش های خاکی، لازم است که بذور را با مواد بی اثر پوشش دار کرد. این روش تحت عنوان پلت کردن شناخته می شود. فرایند پلت کردن بقای طولانی مدت ریزوبیوم ها را روی بذر تضمین می کند. از رایج ترین مواد مورد استفاده برای این مورد می توان به کربنات کلسیم برای خاک های اسیدی و گچ برای خاک های خنثی و شور اشاره کرد.

 • مایعی آبکی به اندازه ی 200 گرم از کود زیستی در 200 تا 500 میلی لیتر آب تهیه کنید.
 • این مایع را به آرامی روی 1-25 کیلوگرم بذر بریزید. بذور را به کمک دست به طور یکنواخت به هم زده تا پوشش یکنواختی روی بذر به وجود آید.
 • بذور را در سایه خشک کرده و بلافاصله عملیات کشت آن ها را انجام دهید.

  روش پلیت کردن بذر

 • تهیه مخلوط ماده چسبناک و مایه تلقیح:
  از صمغ عربی که عاری از هرگونه مواد نگهدارنده و سمی باشد و رنگ روشنی هم داشته باشد برای ساخت محلول چسبناک بهره ببرید. 100 گرم ار صمغ عربی را در 225 میلی لیتر آب داغ به کمک همزن مکانیکی حل کنید. محلول را با مقادیر لازم کربنات کلسیم خنثی کنید. 100 گرم از مایه ی تلقیحی بر پایه ی حامل را بطور کامل با محلول ترکیب کنید و این کار را تا جایی ادامه دهید که تورم مواد جامد (پف) حدودا به 350 میلی لیتر برسد. مقدار محلول برای تلقیح 7 کیلوگرم بذر با اندازه کوچک، 14 کیلوگرم بذر با اندازه متوسط و 28 کیلوگرم بذر با اندازه درشت کافی است.
 • تشکیل پلت:
  مواد چسبنده و بذر را در دستگاه همزن مکانیکی قرار دهید تا این که بذور به طور یکنواخت پوشش دار شوند. به منظور پوشش دار کردن بذر، مقادیر ذکر شده در قسمت فوق، نیاز به 3.5 کیلوگرم کربنات کلسیم به عنوان مواد پلت گر دارند که پس از افزودن مواد، باید به سرعت ترکیب شوند تا تمام بذور به طور یکنواخت پوشش دار گردند (به طور معمول 1 تا 2 دقیقه به طول می انجامد).

دو عمل می توانند در پودر و یا نرم شدن پلت ها نقش داشته باشد:

 1. افزودن بیش از حد آهک
 2. یکنواخت نبودن فرایند ترکیب.

پلت هایی که به نظر چسبناک می آیند، نشان دهنده ی استفاده زیاد از مواد چسبنده است. به منظور مرتفع شدن این امر می توان از آهک استفاده کرد. توده ای شدن بذور ریز ممکن است از افزودن بالای مواد چسبنده ناشی شده باشد که در این صورت، اضافه کردن آهک ثمر بخش نیست. در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان کود های زیستی، به اندازه 1-2 درصد صمغ عربی را در محصول نهایی اضافه می کنند، بنابراین نیازی به استفاده از مواد چسبنده ی اضافی وجود ندارد.

تیمار دانهال چگونه انجام می شود؟

 • سوسپانسیون به اندازه ی 1 تا 2 کیلوگرم از کود زیستی و 10 تا 15 لیتر آب تهیه کنید.
 • دانهال های حاصل از بذوری که وزنشان به مقدار 10 تا 05 کیلوگرم باشد را به مدت 20 تا 30 دقیقه در محلول فرو برده و سپس بلافاصله دانهال های تیمار شده را نشا نمایید.
  تیمار دانهال چگونه انجام می شود؟

تیمار خاک چگونه انجام می شود؟

2 تا 3 کیلوگرم کود زیستی را در 40 تا 50 کیلوگرم خاک/کمپوست مخلوط کنید.

ترکیب حاصل را در 1 ایکر ( 0.4هکتار) در زمان کاشت و یا حتی 24 ساعت زودتر پخش کنید.

عمل پخش ترکیب ذکر شده را می توان در رابطه با گیاهان زراعی سرپا در مزرعه و دقیقه قبل از آبیاری انجام داد.

برای گیاهانی با دوره ی شد طولانی، 4-5 کیلوگرم کود زیستی را باید برای 150 – 120 کیلوگرم خاک/کمپوست استفاده گردد.

کودهای شیمیایی، حشره کش ها یا آفت کش ها را بطور مستقیم و به همراه کود های زیستی استفاده نکنید.

 

منبع:
راهنمای جامع و کاربردی کود های بیولوژیک و آفت کش های میکروبی (دکتر مهدی جهان، مهندس جواد عظیم زاده، مهندس محبوبه عبداللهی)

برای عضویت در کانال تلگرام، اینستاگرام و آپارات پسته رفسنجان بر روی تصاویر زیر کلیک کنید:برچسب‌ها:, , , ,
برگشت به بالا