سولوپتاس و کاربردهای آن در کشاورزی

کود سولوپتاس و کاربردهای آن در کشاورزی

کود سولوپتاس و اهمیت آن در مدیریت تغذیه گیاه از مطالب مهم در بخش کشاورزی امروزه می باشد. همان طور که می دانیم تمام گیاهان و درختان موجودات زنده ای هستند که برای ادامه حیات خود نیاز به تغذیه و آبیاری دارند. تغذیه گیاهان و درختان باعث می شود که درخت یا گیاه شاداب تر، پر بارتر بوده و میوه ای سالم داشته باشد.

بنابراین تغذیه گیاهان بسیار مهم و ضروری بوده و باید از بهترین کودها برای تغذیه آن ها استفاده شود. به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالا بردن حاصلخیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کم محصول شود کود اطلاق میشود.

کود سولوپتاس و کاربردهای آن در کشاورزی

کود ها به چند دسته تقسیم میشوند که عبارتند از: کودهای شیمیایی – آلی یا ارگانیک – بیولوژیک یا زیست کود های شیمیایی که برخی از آنها دارای عناصر پر مصرف گیاه یا ماکرو المنت و برخی نیز دارای عناصر عناصر کم مصرف گیاه ( میکرو المنت ) می باشد.

به کود هایی که مجموع عناصر فوق را با هم و به نسبت متناسب دارا باشد اصطلاحا کود کامل اطلاق میشود. گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایش برگ و خاک به کود های فوق نیازمند خواهند بود.

ترکیب شیمیایی و درصد خلوص کودهای مختلف حاوی یک عنصر، بسیار متفاوتند. این تفاوتها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کوددهی و اثر بخشی کودها تاثیر بسیار مهمی دارند.

نقش و اهمیت کودهای شیمیایی در رشد گیاهان

بنابراین شناخت کافی از انواع کودهای شیمیایی قبل از انتخاب و یا مصرف آنها ضرورت دارد. کودهای شیمیایی مواد مغذی گیاهی هستند که برای رشد محصول لازم هستند. محصولات گیاهی برای رشد به انرژی (نور) CO2 ، آب و مواد معدنی نیاز دارند.

کربن موجود در محصولات گیاهی از CO2 جذب شده در برگها منشا می گیرد. محصولات گیاهی باعث جذب آب و مواد مغذی گیاهان از خاک می شوند.

مواد مغذی گیاهان بلوک ساختمانی از مواد گیاهی هستند که بدون مواد مغذی محصولات گیاهی نمی توانند رشد کنند. کودهای معدنی مواد مغذی گیاهان را برای محصولات گیاهی فراهم می کنند. سه ماده مغذی اصلی: نیتروژن ، فسفر و پتاسیم مواد مغذی اصلی هستند.

رشد محصول در صورتی که دچار کمبود مواد مغذی شود، محدود خواهد شد. و در علم کشاورزی قانونی به نام قانون حداقل ها وجود دارد که می گوید:  “بازده محصول با مقدار محدودترین ماده مغذی متناسب است.”

نقش و اهمیت کودهای شیمیایی در رشد گیاهان

تأثیر محیطی کود بر رشد گیاهان

وجود و حضور کود در زمینهای کشاورزی باعث کاهش میزان اثر کربن در گیاهان می شود. کود یک کاتالیزور کارآمد انرژی خورشیدی به حساب می آید. تولید بخشی از اثرات حضور یا عدم حضور کربن است که در برنامه ریزی کارآمد نقش مهمی را دارا است.

اثرات مثبت استفاده زیاد از کود، از آنجا که بازده بالاتر و استفاده از مواد مغزی در زمین کمتری را ممکن می کند بسیار دارای اهمیت است. مواد مغذی گیاهی عملکردهای خاص و اساسی در متابولیسم های گیاهی دارند.

آنها نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند و همچنین نبود مواد مغذی رشد محصول را محدود می کند. بنابراین تمرکز بر یک تغذیه متعادل از تمام مواد مغذی گیاه لازم و ضروری است.

تأثیر محیطی کود بر رشد گیاهان

سولوپتاس یا سولفات پتاسیم چیست ؟

سولفات پتاسیم با نام تجاری سولوپتاس و با فرمول شیمیایی K2SO4 یکی از مهم ترین و پرکاربردترین کودهای معدنی و غیرآلی است که برای رشد بهتر هر گیاه و یا درختی لازم و ضروری است.

این کود محبوب از کاتیون های پتاسیم و آنیون های سولفات تشکیل شده است. پتاسیم (K) برای زندگی گیاهان و حیوانات ضروری است و نقش های حیاتی بسیاری دارد.

در گیاهان، پتاسیم و نیتروژن دو عنصر مورد نیاز در بیشترین مقدار هستند، در حالی که در حیوانات و انسان ها پتاسیم بعد از کلسیم و فسفر سومین عنصر فراوان است.

بدون داشتن پتاسیم کافی از نظر گیاهان و حیوانات، حیاتی که داریم از بین خواهد رفت. انسان و سایر حیوانات در بالای زنجیره غذایی به دلیل نیازهای غذایی به گیاهان بستگی زیادی دارند.

بسیاری از خاک ها فاقد مقادیر کافی پتاسیم موجود برای عملکرد و کیفیت رضایت بخش محصولات زراعی هستند. به همین دلیل سطح پتاسیم موجود در خاک معمولاً توسط کود پتاسیم برای بهبود تغذیه گیاهان، بویژه برای پایداری تولید گونه ها و گونه های پر محصول در سیستم های مدرن کشاورزی تامین  می شود.

سولوپتاس یا سولفات پتاسیم چیست ؟

کود پتاس منبع مهم پتاسیم خاک

بنابراین پتاس، در اصطلاح تجارت کود با اشاره به مواد کودی حاوی پتاسیم، به یک منبع فزاینده مهم برای برآوردن تقاضای جمعیت در حال گسترش برای مواد غذایی، فیبر و سایر کالاها تبدیل شده است.

تقریباً 95٪ از مصرف جهانی فعلی پتاسیم برای کود استفاده می شود. باقیمانده در کاربردهای مختلف صنعتی از جمله ساخت اسید سود سوز آور و سایر مواد شیمیایی واسطه مورد استفاده قرار می گیرد.

سولفات پتاسیم، بیشترین میزان منبع مهم پتاسیم است و پس از آن سولفات منیزیم پتاسیم، نیترات پتاسیم، فسفات پتاسیم، و محلول های پتاسیم تیوسولفات و پلی سولفید پتاسیم از منابع مهم تامین کننده پتاسیم می باشند.

سایر نمک های حاوی پتاسیم مانند کربنات پتاسیم، بی کربنات پتاسیم و هیدروکسید پتاسیم برای تولید کودهای با خلوص بالا برای شاخ و برگ استفاده دارد.

سولوپتاس یا سولفات پتاسیم چیست ؟

مدیریت پتاسیم برای تولید محصولات ارگانیک

تأمین کافی پتاسیم برای تولید محصول ارگانیک مرسوم و ضروری است. پتاسیم در بسیاری از واکنشهای فیزیولوژیکی گیاه از جمله تنظیم اسمز، سنتز پروتئین، فعال سازی آنزیم و انتقال فتوسنتز نقش دارد.

تعادل پتاسیم در بسیاری از مزارع منفی است، در حالی که بیشتر پتاسیم در محصولات زراعی برداشت می شود تا دوباره به خاک برگردانده شود.

پتاسیم یک ماده مغذی اساسی برای رشد گیاهان است، اما اغلب در بسیاری از سیستم های تولید محصول کمتر از عناصری مانند نیتروژن و فسفر مورد توجه قرار می گیرد. بسیاری از مناطق ایالات متحده آمریکا و کلیه ایالت های کانادا مقدار بیشتری پتاسیم را در حین برداشت، نسبت به کود به خاک بر می گردانند.

در ایالات متحده آمریکا، به طور متوسط ​​فقط 3 واحد پتاسیم با کود جایگزین می شود در حالی که در محصولات برداشت شده، 4 واحد پتاسیم از خاک خارج شده و منجر به کاهش مواد مغذی از خاک و کمبود پتاسیم در بسیاری از مناطق اتفاق می افتد.

پتاسیم کاتیونی در خاک است که صرف نظر از فلسفه مدیریت مواد مغذی، بیشترین مقدار مورد نیاز برای نیاز گیاه را دارد. مقادیر زیادی از پتاسیم برای حفظ سلامتی و نشاط گیاه لازم است.

مدیریت پتاسیم برای تولید محصولات ارگانیک

نقش های متفاوت پتاسیم در گیاه و محیط زیست

برخی از نقشهای خاص پتاسیم در گیاه شامل تنظیم فشار اسمزی، تعادل داخلی کاتیون/آنیون، فعال سازی آنزیم، انتقال آب، انتقال فتوسنتز و سنتز پروتئین می باشند.

تحمل فشارهای محیطی و بیرونی مانند یخ زدگی، خشکسالی، گرما و شدت نور بالا با تغذیه مناسب با کود پتاسیم افزایش می یابد. تغذیه با میزان کافی پتاسیم، استرس ناشی از بیماری و آسیب حشرات را کاهش می دهد.

اگرچه هیچ اثر مضر پتاسیم در محیط زیست یا سلامت انسان شناخته نشده است، اما عواقب کمبود پتاسیم می تواند شدید باشد. در تولید محصولات ارگانیک و معمولی، رشد محصول و استفاده بهینه از سایر مواد مغذی، مانند نیتروژن و فسفر و نگهداری پتاسیم موجود برای هر دو ضروری است.

پتاسیم مکمل گاهی اصطلاحاً “پتاس” خوانده می شود به این صورت که پتاس از یک تکنیک تولید اولیه از جایی که پتاسیم وجود دارد حاصل می شود که پتاسیم از خاکستر چوب جدا شده و با تبخیر محلول در گلدان های بزرگ آهنی بدست می آید.

واضح است که این روش دیگر عملی نیست و از نظر زیست محیطی پایدار نمی باشد. این روش جمع آوری پتاس برای دستیابی به پتاسیم خاک به ریشه های درخت بستگی داشت که پس از برداشت چوب را سوزانده و پتاسیم را استخراج می کنند.

بیشتر کودهای پتاسیمی که چه درکشاورزی ارگانیک و چه در کشاورزی معمولی استفاده شوند، از نمک های دریایی قدیمی بدست آمده اند که از تبخیر دریاهای درون مرزی و داخلی حاصل می شوند. این روند زمین شناسی طبیعی است و هنوز در مکانهایی مانند دریاچه بزرگ نمک و دریای مرده قابل مشاهده است.

نقش های متفاوت پتاسیم در گیاه و محیط زیست

اهمیت پتاسیم در تولید محصولات ارگانیک

اصول اساسی تغذیه گیاهان در آنچه که از سیستم تولید در کشاورزی استفاده می شود، یکسان است. هر دو سیستم های تولید ارگانیک و معمولی اهداف مشترک زیادی دارند و به طور کلی با همان منابع اساسی جهانی کار می کنند.

در حالی که تکنیک ها و گزینه های خاص مدیریت مواد مغذی بین این دو سیستم، ممکن است متفاوت باشد. فرآیندهای اساسی و اصلی باروری خاک و تغذیه گیاه تغییر نمی کنند.

به طور کلی، اهداف تغذیه گیاهان ارگانیک عبارتند از: 1)کار در سیستم ها و چرخه های طبیعی، 2) حفظ یا باروری خاک در طولانی مدت را افزایش دهید، 3) تا حد امکان از منابع تجدید پذیر استفاده کنید، و 4) تولید مواد غذایی بی خطر، سالم و مغذی.

اهمیت پتاسیم در تولید محصولات ارگانیک

استفاده از منابع پتاسیم در تولید محصول ارگانیک

در مدیریت سیستم های تولید ارگانیک برای جذب پتاسیم تغییرات زیادی وجود دارد. بزرگترین اختلافات در مزارعی که تولیدکننده دام و محصولات زراعی هستند در مقایسه با مزارعی که محصولات زراعی را برای فروش خارج از کشور تولید می کنند اتفاق می افتد.

در سیستم های مخلوط دام / زراعت، تغذیه گیاهی حیوانات به طور کلی اولویت اول را داراست و کود باقیمانده به مزارع اطراف آن باز می گردد.

در این موارد، تجمع پتاسیم در خوراک و پوشاک و اغلب در شیر تولیدی و فرآورده های گوشتی فراتر می رود و گاهی اوقات منجر به تجمع پتاسیم در مزارع اطراف که کود دریافت می کنند، می گردد.

خسارات بزرگ از تجمع پتاسیم ممکن است در این مزارع هنگام ذخیره کود و کمپوست اتفاق بیافتد. از آنجا که پتاسیم بیشتر به صورت ادرار دفع می شود، مزرعه با بخش جامد کود که به طور مؤثر بازیابی و بازگردانده نمی شود، باقی می ماند.

استفاده از منابع پتاسیم در تولید محصول ارگانیک

عملکرد نیتروزن در رشد گیاهان

چرخش محصول یک بخش اصلی از سیستم های تولید ارگانیک است. در حالی که این عمل می تواند برای تهیه نیتروژن مفید باشد. هنگامی که محصول حبوبات کاشته شود ممکن است شست و شوی پتاسیم را کاهش دهد. ولی این روند به تنهایی پتاسیم اضافی در مزرعه را تأمین نمی کند.

ریشه های گیاهی باعث تقویت مواد معدنی خاک می شوند. این تغییر می تواند فرآیندهای طبیعی را سرعت بخشد و سرعت دگرگونی خاک رسی را افزایش دهد. پتاسیم ممکن است در زیر خاک ذخیره شود و برای برخی از سیستم های تولید محصول که در آن ریشه عمیق است، مهم باشد.

گیاهان می توانند پتاسیم را استخراج کنند و بعداً توسط ریشه گیاهان کم عمق مورد استفاده قرار گیرد. پتاسیم موجود در گیاه معمولاً در سطح خاک اندازه گیری می شود، اما برخی از گیاهان ریشه ای عمیق داشته و می توانند مقادیر قابل توجهی از پتاسیم را از زیر خاک دریافت کنند.استفاده از منابع پتاسیم در تولید محصول ارگانیک

تعادل پتاسیم در تولید محصول ارگانیک

میزان پتاسیم زیر خاک به مقدار پتاسیم قابل استفاده گیاه کاشته شده بستگی دارد. استفاده از پتاسیم بالا یا زیر خاک به الگوی توزیع ریشه در زیر خاک بستگی زیادی دارد.

استفاده از ذخایر مزرعه برای بیان جریان مواد مغذی در یک سیستم کشاورزی و کمک به برنامه ریزی مواد مغذی برای دوره های طولانی مدت و سیستم های کشاورزی مخلوط مفید است.

با این حال، توجه به میزان پتاسیمی که باید برای گیاهان در حال رشد تأمین شود کمتر است. هم مقدار کل مورد نیاز (کمیت) و هم میزان عرضه (شدت) از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

تعادل پتاسیم در تولید محصول ارگانیک

این مفهوم برای همه مراحل رشد محصول بسیار اهمیت دارد. همه منابع پتاسیم محلول متداول (شامل کودهای کودی ، کمپوست ، و کودهای سبز) حاوی این ماده مغذی به شکل ساده کاتیونی K + هستند.

اکثر کودهای معدنی غیر آلی و کودهای آلی به عنوان منبع پتاسیم برای تغذیه گیاه قابل تبادل هستند. هنگام استفاده از اشکال مختلف پتاسیم در دسترس، هدف کلی از جایگزینی پتاسیم برداشت شده معمولاً مهم تر از تفاوت های جزئی در نوع منبع پتاسیم است.

هرگونه اختلاف در عملکرد گیاه معمولاً ناشی از همراهی آنیون هایی مانند کلرید (Cl-) یا سولفات (SO4-) یا ماده آلی که ممکن است به پتاسیم اضافه شود، می باشد.

هیچ شواهد کلی وجود ندارد که سولفات پتاسیم (K2SO4) از کلرید پتاسیم (KCl) مؤثرتر باشد. منبع پتاسیم موجود برای سلامتی گیاه مورد نیاز هستند. پتاسیم اثرات مضر شوری ناشی از کلرید را بر فعالیت های میکروبی خاک را کاهش می دهد.

تعادل پتاسیم در تولید محصول ارگانیک

چگونه می توان ‌میزان پتاسیم را افزایش داد؟

با چند روش ساده در مناطق کشاورزی می توان میزان پتاسیم خاک را افزایش داد از جمله:

 1. با استفاده از بقایای محصولات بازیافت شده (مخصوصاً کاه) و کود حیوانی که حاوی پتاسیم است.
 2. با جلوگیری کردن از آبشویی خاک با استفاده از پوشش گیاهی دائمی و افزایش سطح هوموس خاک.
 3. با پوشاندن سطح خاک با مالچ.
 4. با مصرف کودهای شیمیایی پتاسه به ویژه کود سولوپتاس.
 5. کود گوسفندی که دارای میزان پتاسیم غنی می باشد.

منابع تأیید شده و محدود پتاسیم

از منابع پتاسیم زیر بعضا برای تولید محصولات کشاورزی به خصوص محصولات ارگانیک استفاده می شود. تولید محصولات ارگانیک اغلب در مزارع با ابعاد کوچکتر انجام می شود که در آن استفاده از منابع پتاسیم به صورت آلی برای حفظ باروری خاک امکان پذیر است.

منابع مهم پتاسیم

منابعی که می توان از آنها پتاسیم را بدست آورد عبارتند از:

 1. ماسه سبز (Greensand): نامی است که معمولاً به یک سنگ ماسه ای یا رسوبی که درصد بالایی از آن گلوکونیت معدنی سبز وجود دارد گفته می شود. این ماسه سبز به دلیل محتوای پتاسیم 5% (حداکثر) بیش از 100 سال به عنوان کود طبیعی و مناسب برای تهویه خاک به بازار عرضه شده است. سرعت رها سازی بسیار کم پتاسیم از ماسه سبز برای جلوگیری از احتمال گیاه سوزی کود، و وجود رطوبت مواد معدنی موجود در آن در کمک به تهویه خاک، از مزایای آن است.
 2. لانگ بینت (پتاسیم-سولفات منیزیم): این ماده (K2SO4 • MgSO4) در صورت استفاده از آن به عنوان منبع غذایی به صورتهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. چندین منابع این محصول تأیید شده و برای استفاده برای تولید محصولات ارگانیک در دسترس هستند.
 3. کود و کمپوست: از آنجا که این مواد آلی بسیار متغیر هستند (بر اساس مواد اولیه و نحوه استفاده آنها)، در نتیجه غلظت پتاسیم آنها نیز بسیار متغیر است. ماده آلی کمپوست معمولاً به عنوان یک منبع ماده مغذی مجاز است. کودهای نپوسیده محدودیت هایی در زمان استفاده از آنها دارند.
 4. سولفات پتاسیم K2SO4: از منابع طبیعی حاصل می شود و برای تولید محصولات ارگانیک مجاز است. به طور کلی این ترکیب مهم شامل تقریبا 40٪ K و 17٪ S می باشد.
 5. پودرهای سنگ صخره های معدنی از جمله بالاست، بیوتیت، میکا، فلدسپار، گرانیت و ماسه سبز بدون محدودیت و مجاز هستند. تنوع فوق العاده ای در میزان پتاسیم از این منابع معدنی وجود دارد. بعضی از آنها به دلیل محدود بودن میزان پتاسیم، از نظر منبع کیفی در تغذیه گیاهان کاملاً نامناسب هستند.
 6. خاکستر چوب: خاکستر چوب درختان به عنوان یکی از اولین منابع پتاسیم از گذشته برای تغذیهو بهبود خاک مورد استفاده قرار می گرفتند. این ماده بسیار متغیر بوده و از عناصری است که در ابتدا چوب از آنها تشکیل شده است. از نظر آنالیزکودی شامل 1٪ P و 4٪ K می باشد.

منابع تأیید شده و محدود پتاسیم

نقش و اهمیت کود سولوپتاس در مناطق پسته کاری 

باید توجه داشت که در مناطق پسته کاری ایران، حد بحرانی پتاسیم قابل جذب در خاک 250 پی پی ام و در برگ 1-1/5 درصد ماده خشک می باشد. در صورت کمبود این عنصر در گیاه، برگ ها کم رنگ و حاشیه آنها به سمت بالا پیچیده و قسمت زیرین آن به رنگ قهوه ای، خاکستری یا مسی در می آید.

قابلیت انحلال بسیار بالای این کود، امکان محلولپاشی آن روی شاخ و برگ گیاهان را به خوبی فراهم می‏ کند، به علاوه اندازه بسیار ریز ذرات، مانع از ایجاد رسوب در سمپاش و سیستمهای آبیاری شده و استفاده از آن را فارغ از هرگونه مشکل می کند.

سولوپتاس را علاوه بر مصرف برگی، از طریق آب آبیاری و کاربرد در خاک نیز می توان مصرف کرد. همچنین سولوپتاس را می توان به عنوان منشاء تامین پتاسیم و گوگرد در کشت های هیدروپونیک به کار برد.

با شرایط موجود بخصوص از نظر شاخص یا ایندکس شوری در بسیاری از کودهای پتاسیمی سولوپتاس ها را می توان بهترین کودهای پتاسیمی برای مصرف در باغات پسته دانست. مقدار مصرف سولوپتاس ها به ازای هر درخت می تواند متغییر باشد و نمی توان رقم دقیقی برای آن مشخص کرد

سولوپتاس مناسب ترین کود پتاسیمی صد در صد قابل حل در آب و ایده ال برای مصرف در هر نوع روش آبیاری است. سولفات پتاسیم یا سولوپتاس یکی از بهترین کودهای سولفات پتاسیمی است که تاکنون به بازار کشاورزی ایران وارد شده است.

نقش و اهمیت کود سولوپتاس در مناطق پسته کاری 

نتایج کاربرد سولوپتاس در کشاورزی

گسترش سریع باغبانی و کشاورزی آبی منجر به توسعه فن آوری های جدید شده است که هدف از آن به حداکثر رساندن بهره وری در استفاده از مواد مغذی است و فرصت هایی برای پاسخ سریع به نیازهای مغذی گیاهان را فراهم می کند.

این امر باعث شده است که نیاز به تولید کودهای خاصی داشته باشیم که با استفاده از این فناوری های جدید قابل استفاده هستند و جنبه های زیست محیطی مربوط به مواد اولیه کود، مورد توجه قرار گرفته است.

کشاورزان با استفاده از شیوه های تولید محصولات سالم، مانند سایر تولید کنندگان، برای تولید محصولات سالم و پرمصرف نیاز به پتاسیم کافی در خاک دارند. برای جایگزینی مواد مغذی حذف شده از خاک در محصولات برداشت شده، بسیاری از منابع عالی پتاسیم وجود دارند که در دسترس هستند.

عدم حفظ پتاسیم کافی در منطقه ریشه منجر به راندمان مصرف آب ضعیف، حمله بیشتر آفات، کاهش کیفیت برداشت و کاهش بازده خواهد شد. در صورت نیاز به پتاسیم، تولید کنندگان معمولاً ابتدا باید منابع پتاسیم را در دسترس و به عنوان منابع معدنی مکمل در اختیار گیاهان قرار دهند.

نتایج کاربرد سولوپتاس در کشاورزی

همراهان عزیز، ممکن است که برای شما این سوال مطرح شود که بهترین کودها را می توان از چه طریق تهیه و خریداری کرد که مطمئن باشند؟ در جواب این سوال می توان گفت:

رسانه پسته رفسنجان ارائه دهنده انوع کود های آلی، ارگانیک و شیمیایی (به صورت مایع و جامد)  که بر طرف کننده عناصر پر مصرف و کم مصرف بوده و تمامی نیاز های تغذیه گیاه را برطرف می کند که شما می توانید بهترین کود ها را از فروشگاه ما به صورت آنلاین سفارش داده و خریداری کنید.

 

برای عضویت در کانال تلگرام، اینستاگرام و آپارات پسته رفسنجان بر روی تصاویر زیر کلیک کنید:

ترجمه و تنظیم مقاله سولوپتاس و کاربردهای آن در کشاورزی

حسنی سعدی، سمیه. 1398. کارشناس ارشد گیاهپزشکی. حشره شناسی کشاورزی. عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان.

 

منایع مورد استفاده در مقاله سولوپتاس و کاربردهای آن در کشاورزی

-خواجه پور. م،ر. 1393. اصول و مبانی زراعت. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.

-مدنی. سپیده. کارشناس ارشد بیماری شناسی. مقاله کشاورزی آنلاین.

-جمالیزاده. محمد. نقش ارزشمند سولوپتاس ها. کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی. عضو انجمن پسته ایران.

-رضایی. شهریار. نکات استفاده از کود سولوپتاس. کارشناس ارشد گیاهپزشکی.

-محلول پاشی درخت پسته در دوره پر شدن مغز. مقاله از موسسه تحقیقات پسته کشور.

-جمالیزاده. محمد. محلول پاشی درختان پسته. کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی. عضو انجمن پسته ایران.

 

Yara Fertilizer Industry Handbook .January 2017

Managing Potassium for Organic Crop Production. Mikkelsen,R. IPNI Western North America Region Director, located at Merced, California; e-mail: rmikkelsen@ipni.net

Additional information onplant nutrient production and management are available from the IPNI website:www.ipni.net

Li, X., F. Li, B. Singh, and Z. Rengel. 2006. Biol. Fertility Soils. 42:366-370

Mikkelsen, R.L. 2007. Hort Technology. 17: 455-460

Okur, N., M. Çengel, and S. Göçmez. 2002. Acta Hort. 573: 189-19برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
برگشت به بالا