ارزیابی شرایط منطقه ای کاشت و اصلاح فیزیکی خاک درختان پسته

ارزیابی شرایط منطقه ای کاشت و اصلاح فیزیکی خاک درختان پسته

پسته مشابه سایر خشکبارها در خاک لومی یکنواخت و عمیق به بالاترین و بهترین کیفیت به عمل می آید. این نوع خاک، بهترین ترکیب را از نظر نفوذپذیری با حفظ ظرفیت کافی نگهداری آب و تهویه ناحیه ریشه فراهم می کند.

اما این چنین خاک های آبرفتی خیلی گران است و به ندرت در دسترس هستند. بنابراین خیلی از باغ های جدید در خاک هایی دارای محدودیت برای رشد درخت پسته گسترش یافته اند.

خاک درختان پسته

ارزیابی منطقه کاشت دو هدف اصلی دارد:

 1.  ارزیابی کیفیت خاک و آب با توجه به شوری قابل قبول و حاصلخیزی برای تولید سودمند در دراز مدت
 2.  ارزیابی محدودیت های فیزیکی خاک با توجه به دانه بندی و زهکش آن که ممکن است رشد و نمو ریشه را محدود نماید.

اولین هدف ارزیابی فیزیکی یک محل خوب، شناسایی پتانسیل، محدودیت ها و در صورت نیاز برنامه های اصلاحی خاک می باشد. اگر نیازی به خاک ورزی و شخم عمیق نیست جهت کاهش هزینه ها از این عمل خودداری شود.

دومین هدف از ارزیابی فیزیکی منطقه کاشت، این است که قبل از کاشت مناسب ترین عملیات اصلاحی خاک که امکان آن آسانتر است،انجام شود. چرا که اصلاح یک محدودیت فیزیکی خاک بعد از ایجاد باغ معمولا بی تاثیر است.

ارزیابی محدودیت های فیزیکی خاک درختان پسته

ارزیابی اصلاح مناسب خاک باغ مزایای زیر را دارد:

 1.  کاهش موانع فیزیکی خاک برای زهکشی و گسترش ریشه
 2.  افزایش یکنواختی نفوذ آب و خصوصیات نگهداری آب
 3.  بهبود آبشویی نمکهای اضافی
 4.  یکنواختی و افزایش توان باغ های جوان و کم کردن زمان به بارنشینی و حداکثر تولید با توجه به پتانسیل باغ.

تغییر پذیری خاک سطحی و زیر سطحی درختان پسته

باغ ها با خاک هایی که از بافت شنی تا بافت رسی هستند باعث تغییر پذیری در تنش آبی به گیاه می شوند. چرا که این بافت های خاک از نظر پتانسیل نگهداری آب متفاوت هستند.

لایه های مختلف خاک ها در ناحیه فعالیت ریشه با بافت رسی و سنگین باعث اشباع خاک، می شود، چرا که حرکت آب داخل خاک کند صورت می گیرد و لایه های خاک به طور موقت اشباع می شوند.

این نوع بافت خاک باعث می شود به سیستم ریشه خسارت وارد شود، چرا که ریشه ها را از اکسیژن محروم می کند و شرایط را برای بیماری های ریشه مساعد می کند.

در برخی موارد لایه های خاکی در اعماق پایین خاک موانعی ایجاد می کند که ریشه به راحتی نمی تواند در این لایه های متراکم و سفت خاک گسترش یابد. چنین بافت خاکی باعث می شود که رشد نامنظم و غیریکنواخت در باغ مشاهده شود.

داده های نقشه برداری خاک درختان پسته

بهترین منبع برای آغاز ارزیابی نقشه برداری های خاک بخش حفاظت منابع طبیعی وزارت کشاورزی ایالات متحده می باشد. ۱۷۰ نقشه برداری منتشر شده فقط برای منطقه کالیفرنیا وجود دارد، که اولین نقشه برداری در سال ۱۹۰۰ مربوط به منطقه فرزنوا بوده و آخرین آن در سال ۲۰۰۳ برای تولار غربی بوده است.

نقشه برداری زمین کشاورزی

شناسایی محدودیت های فیزیکی خاک درختان پسته

نقشه های خاک همراه با تصاویر منطقه ای و مشاهده وضعیت محصولاتی که قبلا در آن منطقه کشت و شناسایی محدودیت های فیزیکی است، می تواند یک ابزار مهم در شناسایی وضعیت منطقه کشت باشد که هر یک جداگانه باید بررسی شود.

استفاده از تجهیزات صحرایی مانند EC متر و GPS نیز می تواند به ارزیابی تغییرات خاک کمک نماید. با کالیبره کردن دقیق وسایل مذکور می توان تغییرات شوری خاک و ظرفیت نگهداری آن را در بخش های مختلف خاک ارزیابی کرد.

 پتانسیل تغییراتی که در ۸۰ هکتار از باغ های در منطقه کرن غربی آمده است. برای ارزیابی محل احداث باغ لازم است یکسری پروفیل هایی از خاک در بخش های مختلف زده شود.

بررسی این پروفیل ها تعداد نوع و عمق لایه های خاک، و تغییرات خاک عمقی را در محل باغ نشان می دهد. این اطلاعات می تواند در تعیین اقتصادی ترین روش اصلاحی خاک و در چگونگی استفاده از وسایل خاک ورزی و عمق تر خاک ورزی کمک فراوانی نماید.

یک روش جایگزین حفر پروفیل خاک استفاده از پروب های خاک است که البته برای این منظور تجهیزاتی خاص لازم است و توصیه می شود جهت ارزیابی خاک تا ۱۸۰ سانتی متری عمق زمین حتما از متخصصان تشریح پروفیل و آشنا به این فن استفاده شود.

برای ارزیابی اصولی پیشنهاد می شود به ازای هر ۸ هکتار یک پروفیل زده شود و در صورت امکان پیشنهاد می شود محل حفر پروفیل و توجه به وضعیت رشد گیاهان قبلی، جایی باشد که رشد نامطلوب بوده و با دیگر پروفیل ها از نظر وضعیت لایه های خاک مقایسه گردد.

تخمین هزینه های لازم برای ارزیابی منطقه کاشت پسته

هزینه لازم برای بررسی خصوصیات فیزیکی خاک و گرفتن نمونه خاک و بررسی آزمایشگاهی آن از ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار، بسته به اندازه مزرعه و تغییرات در نوع خاک می باشد. این هزینه ۵ درصد از هزینه های سرمایه گذاری برای احداث باغ است و هزینه های ذکر شده خیلی کمتر از میزانی است که ممکن است در احداث باغ اشتباهی ایجاد شود و کل سرمایه از بین برود.

برای احداث پروفیل خاک می توان از بیل های مکانیکی که هر ساعت ۶۰ دلار می گیرند اجاره کرد و کل پروفیل ها در طی یک روز قابل آماده سازی است.

هزینه های آزمایشگاهی برای آنالیز خاک و آب بسته به تعداد نمونه از ۴۰ تا ۷۰ دلار به ازای هر نمونه است. باغداران باید توجه داشته باشند که نمونه ها باید ترکیبی باشد و از اعمال مختلف تا ۱۲۰ سانتیمتر هم گرفته شود.

راهنمای ارزیابی سریهای خاک پسته

اصلاح خاک در حد وسیع قبل از کاشت نهال ها همیشه نیاز نمی باشد. بعضی خاک ها به طور طبیعی عمیق هستند و بطور نسبی بافت آن ها از یکنواختی و ساختمان خوبی برخوردار است و نیازی به خاک ورزی نیست.

به هر حال جایی که خاک لایه بندی دارد، نیاز به اصلاح وجود دارد. در پروفیل های حفر شده در محل کاشت معمولاً ۴ تیپ خاک از نظر محدودیت فیزیکی مشاهده شود:

١- خاک های لایه لایه

۲- خاک های با لایه سخت رس

۳- خاک های با لایه سخت

۴- خاکی F با لایه فشرده شده در اثر عملیات خاک ورزی

خاک های لایه لایه در زمین های پسته

این تیپ خاک شامل لایه هایی جدا از هم بافت های مختلف خاک از اعماق تا سطح زمین است . لایه های مختلف خاک در این تیپ، ممکن است شامل بافت های غیر یکنواخت با زهکش های مختلف باشد بنابراین برخی لایه های خاک ممکن است به خاطر تهویه کم باعث محدود شدن ریشه شوند. برای اصلاح این تیپ خاک لازم است خاک لایه های مختلف با هم مخلوط شوند.

خاک های لایه لایه

خاک های با لایه رسی غیر قابل نفوذ در زمین های پسته

این نوع خاک یک لایه رسی متراکم دارد که تهویه و گسترش ریشه را به طرف پایین محدود می کند. لایه رسی ممکن است در ۶۰-۳۰ سانتیمتر سطح خاک دیده شود که معمولاً در بالای این لایه خاک رسی بیشتر است ولی در نصف پایین این لایه به تدریج از رس خاک کاسته شده و در پایین لایه معمولاً بافت خاک به لومی – رسی تغییر می یابد.

بهترین روش برای اصلاح این چنین خاکی بهم زدن خاک است، با این عمل لایه رسی با دیگر بافت ها مخلوط شده و بافت خاک یکنواخت می شود. در نتیجه نفوذ آب بهتر شده و گسترش ریشه را بهبود می دهد.

خاک های با لایه سخت در زمین های پسته

این نوع خاک شبیه خاک های با لایه رسی غیر قابل نفوذ هستند با این تفاوت که ذرات خاک با یک سری مواد معدنی به هم چسبیده اند که حتی با مرطوب کردن هم نرم نخواهند شد. این لایه غیرقابل نفوذ از رشد ریشه و حرکت آب جلوگیری می کند.

بهترین روش اصلاح این نوع خاک شکستن لایه غیر قابل نفوذ است نه مخلوط کردن آن. سریهای خاک دره سن جواکین که با محدودیت های فیزیکی روبرو هستند و با کمی اصلاح برای کشت پسته مناسب خواهند بود را نشان می دهد.

خاک های با لایه فشرده تحت تاثیر شخم و خاک ورزی زمین های پسته

انواع خاک

این نوع خاک ها در بعضی باغ ها دیده می شوند و این نوع باغ ها در نتیجه شخم ها بیش از حد و حرکت ماشین های کشاورزی سنگین به وجود آمده اند.

چنین خاکی لزوما بافت های مختلف مثل خاک های لایه لایه و خاک های رسی غیر نفوذ و خاک های با لایه سخت را ندارد. این نوع خاک ها معمولاً سطحی هستند (cm ۲۵ – ۴۰ ) و تنها راه اصلاح این نوع خاک ها، شکستن آن ها است نه مخلوط کردن آن ها.

سیستم های آبیاری و تعیین محدودیت ها در زمین های پسته

انتخاب یک روش آبیاری:

انتخاب و طراحی یک سیستم آبیاری می تواند تحت تاثیر پستی و بلندی خاک و نوع خاک قرار گیرد. انتخاب سیستم آبیاری همچنین در تسطیح زمین و نوع خاک ورزی موثر است.

بنابراین قبل از عمل تسطیح زمین و انتخاب نوع خاک ورزی باید تدابیر لازم در زمینه سیستم آبیاری اتخاذ گردد. طراحی مناسب و مدیریت میکرواسپرینکلر ها، آبیاری قطره ای سطحی، قطره ای زیر سطحی و آبیاری اسپرینکلرها نسبت به آبیاری غرقابی کمک بیشتری در به حداقل رساندن مشکلات فیزیکی خاک دارد.

در نظر گرفتن هزینه ها:

انتخاب یک سیستم آبیاری جوی و پشته ای و غرقابی در مقایسه با سیستم های آبیاری تحت فشار هزینه سرمایه گذاری اولیه را کاهش می دهد. از معایب این سیستم به خصوص در ارتباط با یک محصول مانند پسته که ۱۱ – ۸ سال طول می کشد که به بلوغ باردهی برسد این است که ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر مکعب در سال در هکتار آب اضافی لازم است تا جبران تبخیر و شستشو نسبت به سیستم های آبیاری تحت فشار شود. این مقادیر آب اضافی ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار در هکتار هزینه به همراه خواهد داشت که واقعا یک هزینه اضافی است.

یکنواختی سیستم

یکنواختی بکار بردن آب با یک سیستم آبیاری تحت فشار بیشتر به طراحی هیدرولیک، نازل ها و الگوی بکار بردن آن ها و نحوه نگهداری سیستم بستگی دارد تا به تغییرات خاک. اگر از یک سیستم آبیاری با حجم پایین آبدهی استفاده شود، یکنواختی در شیب مزرعه معیار مهمی نخواهد بود.

در آبیاری با میکرو اسپر نیلکرها و آبیاری قطره ای سطحی حجم کمی از آب استفاده می شود. لذا مسئله آبشویی کمتر مشکل است. همچنین در سیستم های ذکر شده آب آبیاری در حجم های پایین و دفعات زیاد به کار میرود لذا راندمان آبیاری بالا و حجم آب کاربردی نزدیک به نیاز آبی گیاه می باشد.

برای آبیاری غرقابی و جوی و پشته ای یکنواختی توزیع آبیاری و نیاز آبی پسته شدیداً به میزان آبشویی و خصوصیات نگهداری آب خاک های مختلف بستگی دارد.

بنابراین در باغ هایی با چنین سیستم های آبیاری سنتی مدیریت آبیاری نسبت به سیستم های آبیاری تحت فشار بسیار مشکل تر خواهد بود. بنابراین بسیار مشکل است تا یک سیستم آبیاری غرقابی به یکنواختی یک سیستم آبیاری تحت فشار مدیریت کنیم ولیکن راهنماهای زیر کمک زیادی در یکنواختی سیستم های آبیاری در یک آبیاری سنتی می کند:

راهنمای سیستم های آبیاری غرقابی

 1.  آبیاری در کرت های کوچک با خصوصیات فیزیکی مشابه انجام گردد تا یکنواختی بیشتری در آبشویی و ذخیره آب ایجاد گردد.
 2. در هر ردیف از درختان یک دریچه تخلیه تعبیه گردد.
 3.  سیستم های آبیاری غرقابی طوری طراحی شود که طول آبیاری ردیف ها کوتاه باشد تا با جریان مناسب به تمام درختان در طول ردیف بطور یکنواخت توزیع آبیاری انجام گیرد.
 4.  در طول آبیاری در شیب یکنواختی ایجاد شود تا از نقاط پست و بلند جلوگیری شود.
 5.  یک محلی در انتهای ردیف آبیاری جهت گردش آب، تنظیم گردد. این محل یکنواختی آبیاری را در طول ردیف باعث می شود و از تجمع آب در بخش های مختلف جلوگیری می کند.

آبیاری زیاد اغلب برای کشاورزان بیشتر جذاب بوده چرا که بر این باورند هزینه آبیاری در هکتار کمتر خواهد بود ولی متاسفانه این چنین آبیاری در سیستم غرقابی و جوی و پشته ای باعث تغییرات زیاد در خاک و غیریکنواختی را باعث می شود که توصیه می شود آبیاری با کنترل بیشتری در این باغ های انجام شود.

آبیاری غرقابی

تسطیح زمین برای کاشت پسته

باغ هایی که با آبیاری غرقابی و جوی و پشته ای آبیاری می شوند باید با یک شیب یکنواخت درجه بندی شوند. قبل از مسطح کردن زمین بهتر است هر گونه باقیمانده شامل بقایای گیاهی محصول قبلی و خار و خاشاک از زمین حذف شود.

این مسئله مخصوصاً در مزارعی که حاوی بقایای گیاهی زیادی هستند و با خاک ورزی ممکن است که زیر خاک برود، مهم به نظر می رسد. به هر حال مشخص شده است که بقایای گیاهی بعنوان مواد آلی به صورت توده زیادی در زیر خاک دفن شوند بعد از آبیاری این بقایای مواد آلی مرطوب شده به خاطر کمبود اکسیژن و فعالیت میکروارگانیسم های غیر هوازی شروع به تولید گاز متان می کنند که با افزایش غلظت آهن و منگنز و دیگر ترکیبات آلی در خاک همراه است.

به خصوص در چنین شرایطی غلظت گاز متان و منگنز بالا رفته و برای سیستم ریشه گیاه ممکن است سمی باشد که سلول های ریشه را از بین برده و ممکن است درخت را نابود کند.

سوزاندن بقایای گیاهی و علف های هرز قبل از مسطح کردن خاک نیز روش مناسبی است که بعد از سوزاندن این بقایا خاکستر و بقایای کوچکتر را می توان با دیسک زدن زیر خاک برد.

کنده ها و تنه های درخت بهتر است با بیلهای مکانیکی از زمین برداشته شود. بعد از حذف بقایای گیاهی و تمیز کردن زمین قبل از تسطیح کردن آن بعضی فاکتورهای مهم را نیز باید در نظر گرفت.

این موارد شامل: شیب نهایی که باید مدنظر قرار گیرد، زمان تسطیح، حداکثر عمق برش خاک و نوع ماشین های تسطیح می باشد. شیب نهایی زمین در آبیاری جوی و پشته ای و غرقابی به خصوصیات آبشویی خاک و طول باغ بستگی دارد.

معمولاً شیب نهایی برای یک بافت متوسط تا نرم خاک باید از ۳ تا ۱۵ سانتیمتر در ۳۰ متر با توجه به طول و زمان لازم برای جریان در نظر گرفته شود. مسطح کردن زمین باید در شرایط خشک خاک انجام گیرد تا از فشرده شدن خاک و تخریب بافت خاک جلوگیری شود.

حداکثر عمق برش خاک به شیب اولیه موجود در زمین بستگی دارد. اگر برش خاک بیشتر از ۱۸ سانتی متر نیاز است، بهتر است با دو بار این عمل با برش های سطحی انجام شود.

دو نوع لودر برای مسطح کردن زمین موجود است. یک نوع لودر نواری و یک نوع لودر فشاری است. نوع نواری فشردگی کمتری نسبت به نوع فشاری در خاک ایجاد می کند ولیکن قبل از بکار بردن این نوع لودر باید قبلاً خاک بوسیله دیسک زدن نرم شود تا به راحتی تسطیح انجام گیرد.

بعد از کامل کردن عمل تسطیح دو سوال نهایی پیش خواهد آمد که باید حل شود:

 1.  آیا شیب ایجاد شده پایدار خواهد بود؟
 2.  چگونه مناطق بریده شده و پر شده مدیریت شود؟

برای پایداری شیب ایجاد شده نیاز به زمان است. هنگامی که عمق برش خاک بیش از ۱۸ سانتیمتر باشد بهتر است برش اول در سال اول انجام شود و برش بعدی در سال دوم بعد از کاشت محصول یک ساله زراعی انجام گیرد.

کاشت محصول یک ساله زراعی نشان می دهد که آیا شیب انتخاب شده مناسب و پایدار است یا خیر. بعد از عمل تسطیح کمبود عناصر غذایی در بخش های لودر شده باید حل شود. نیتروژن، فسفر، پتاسیم، روی و سولفور معمولاً در خاک های زیر سطحی که با لودر کردن بر روی سطح خاک آورده شده اند نسبت به سطح اولیه خاک قبل از لودر کردن کمتر خواهد بود چرا که سطوح پایین خاک حاوی مواد آلی کمتری هستند.

این کمبود عناصر غذایی با یک برنامه کوددهی و استفاده از کودهای حیوانی و ترکیب بقایای گیاهی قابل حل خواهد بود. بخش های لودر شده خاک ممکن است ساختمان مناسبی از خاک را در مقایسه با ساختمان خاک قبل از لودر کردن، نداشته باشند که با گذشت زمان و آبیاری زمین و اضافه کردن مواد آلی بافت خاک را در این نوع خاک ها بهبود داده و یک خاک با بافت مطلوب می سازد.

نقاط پر شده نسبت به نقاط برش یافته مشکل بیشتری خواهد داشت مشکل اصلی این است که نقاط برش یافته قادر به پر کردن نقاط پست نبوده و معمولا خاک اضافی برای پر کردن نقاط پست لازم می شود چرا که ساختمان خاک تخریب شده و چگالی خاک افزایش یافته است.

لذا برای پر کردن نقاط پست تر ترجیحاً توصیه می شود از خاک لومی رسی تا خاک لومی استفاده شود. معمولاً بطور متوسط ۲۵٪ بیشتر از خاکی که برش یافته برای پر کردن نقاط پست نیاز است در خاک شنی معمولاً ۵۰٪ بیشتر خاک نیاز است.

نقاط پر شده معمولاً فشردگی بیشتری نسبت به خاک سطحی قبل از لودر کردن داشته لذا در چنین خاک هایی ممکن است نفوذ آب و رشد ریشه محدود شود.

پر کردن نقاط پست باید موقعی انجام شود که خاک نسبتاً خشک باشد (برای کاهش فشردگی خاک در نقاط پر شده). البته نباید خاک خیلی خشک شود چرا که در صورت خشک بودن بیش از حد ممکن است پودر مانند شود.

خاک باید شامل کلوخ های کوچکی باشد که نمایانگر نگهدارنده ساختار ساختمان خاک باشد. بعد از عمل تسطیح اولیه، نقاط پر شده ممکن است نیاز به شکستن تا عمق خاک اولیه داشته باشد اگر محل های پر شده خیلی عمیق است شخم بعد از تسطیح اولیه مطلوب و ضروری است.

هزینه خاک ورزی و تسطیح دوباره زمین در چنین شرایط قابل توجیه است چرا که اگر این عمل انجام نشود در عملکرد نهایی و پتانسیل تولید درخت تاثیر می گذارد. حتی ممکن است اگر این عمل انجام نشود، در آینده باعث خشک شدن درختان شود و واکاری نیاز باشد که هزینه تسطیح دوباره را توجیه خواهد نمود.

عکس العمل درخت پسته به خاک ورزی عمیق

شخم عمیق قبل از کاشت برای باغ هایی که سیستم آبیاری در آن ها غرقابی است خیلی مهم می باشد. چرا که مخلوط کردن خاک ها، نفوذ آب و زهکشی را بهبود می بخشد و رشد ریشه را اصلاح نموده و ذخیره آب خاک را در ناحیه بهبود می بخشد. این عمل باعث می شود که یک باغ با مدیریت بهینه و تولید مطلوب در شرایط آبیاری غرقابی ایجاد نماید.

اصلاح مشکلات فیزیکی خاک در درختان پسته

چندین روش برای اجرای شخم قبل از کشت پسته موجود است. ماشین های شخم موجود شامل: راپیر، شخم کن سطحی، شخم با دیسک، ترنچر و بیل های مکانیکی است انتخاب روش موثر و ارزان را باید نوع خاک و شدت مشکلات خاک انتخاب نمود.

توجه داشته باشید که هدف اصلاح خاک قبل از کاشت درختان پسته باید حرکت یکنواخت آب در ناحیه ریشه را ترغیب و تهویه خاک را در حد کفایت حفظ و حجم آب قابل دسترس را برای رشد گیاه افزایش دهد.

خاک های لایه لایه

حفر چاله هایی به عمق ۱۲۲ تا ۱۸۳ سانتیمتر در کنار درخت با استفاده از بیل های مکانیکی روش موثری برای اصلاح این گونه خاک ها می باشد. استفاده از بیل مکانیکی نسبت به روش های دیگر اصلاح خاک بسیار گرانتر بوده چرا که اجرای این روش بسیار کند است. بطور معمول حفر هر چاله حدود ۶-۴ دلار هزینه می برد که با تراکم درختان در این هزینه بیشتر خواهد شد.

به عنوان مثال یک باغ با فاصله های کاشت ۷*۵ متر،116 چاله نیاز دارد، در حالی که یک باغ با فواصل ۴*۶ فوت ۱۴۵ چاله نیاز خواهد داشت. ابعاد چاله ها به نوع لایه های خاک بستگی دارد ولی معمولا حداکثر ابعاد 0/4 متر مربع و ۲۴۴ سانتی متر عمق است.

مطالعات قبلی مزرعه ای در باغ هایی که آبیاری غرقابی استفاده می شد، نشان داد که هر چه عمق گودال ها بیشتر باشد موفقیت بیشتری در اصلاح خاک های لایه لایه مشاهده خواهد شد و در نهایت در عملکرد گیاه تاثیر خواهد گذاشت. بهر حال در ارتباط با باغ هایی که سیستم خرد آبیاری را استفاده می کنند، این نتیجه قابل انتظار نخواهد بود.

استفاده از ترنچر

استفاده از ترنچر یک روش دیگر برای اصلاح خاک های لایه لایه است ولیکن دسترسی به این وسیله کم و محدود است. ترنچر ها فقط تا اعماق ۱۲۰ سانتیمتر می تواند مشکلات فیزیکی خاک را حل نماید. در خاک های لایه لایه بیشتر از ۱۲۰ سانتیمتر اگرچه ترنچر وجود دارد ولیکن بندرت در دسترس است.

استفاده از ترنچر

استفاده از شخم زن های شکافنده

این روش معمول ترین روش جهت اصلاح خاک های لایه لایه است. دستگاه شخم زن شکافنده حاوی یک صفحه آهنی بزرگ و سنگین است که ۴۵-۳۰ سانتیمتر عرض و ۶۰ سانتیمتر طول دارد و با یک زاویه ۳۰ تا ۴۰ درجه به عقب بولدوزر بسته شده است.

صفحه فلزی با تیزی که دارد وارد خاک شده خاک را شکاف داده و خاک های لایه لایه را مخلوط می کند اگر خاک یک خاک قلیایی شدید باشد بهتر است از کودهای گوگردی استفاده شود و باعث آزاد سازی کلسیم شده و PH را کاهش دهد.

این عمل هنگام کار با شخم زن شکافنده بهتر است استفاده شود. شخم زن گاو آهنی و شخم زن دیسکی اگرچه نسبت به شخم زن شکافنده مخلوط لایه ها را به خوبی انجام می دهد ولی عمق کار کم و محدود به ۱۲۰-۹۰ سانتیمتر است.

استفاده از ریپر تاثیر کمتری دارد چرا که کمتر عمل مخلوط را انجام می دهد و پس از شخم احتمال تشکیل مجدد خاک های لایه لایه وجود دارد. مخلوط کردن لایه وقتی به نحو احسن انجام می شود که خاک سنگین روی یک خاک سبک وجود داشته باشد. در این نوع خاک لایه های بالا باید قبل از نفوذ آب به لایه های پایینی اشباع شود.

این کار اگر انجام نشود احتمال بالا رفتن بیماری ها را در قسمت بالایی خاک باعث شده و گسترش ریشه را محدود می کند. خاک با لایه های رسی غیر قابل نفوذ در این نوع خاک ها به توجه به اینکه لایه سخت رسی معمولاً در سطح بالایی خاکی تشکیل می شود استفاده از شخم زن های گاو آهنی و شخم زن های دیسکی بهترین روش اصلاح این خاک ها هستند.

استفاده از شخم  زن های سازنده و راپیرها برای اصلاح این خاک ها پیشنهاد نمی شود چرا که مخلوط کردن خاک را بخوبی اجام نمی دهند برخی راپیرها مزارع پنبه برای اصلاح خاک های سنگین بخش غربی دره سن جواکین استفاده شده و موثر بوده است ولیکن در چنین خاک هایی حتی استفاده از شخم زن های گاو آهنی بهتر نتیجه خواهد داد.

شخم

خاک ها با لایه های سخت

بنا به رشد وسیع ریشه های درخت پسته کاشت درخت در خاک هایی با لایه های سخت سیمانی و آهکی توصیه نمی شود مگر اینکه این لایه کاملا شکسته شود. قبل از شروع به شکستن لایه سخت در این گونه خاک ها بهتر است قبلاً یک پروفیل خاک ایجاد شده و اطلاعات کامل در ارتباط با عمق لایه سخت و جنس آن اخذ گردد.

بهترین روش اصلاح اینگونه خاک ها این است که در هر ردیف درخت با استفاده از ساب سویلرها خاک کاملا شکافته شود. شخم زن های مخلوط کننده مانند شخم زن های گاو آهنی و دیسک زن برای اصلاح این خاک ها توصیه نمی شود چرا که عمق عمل آن کم است و اثرات کمتری دارند استفاده از بیل های مکانیکی هم توصیه نمی شود چرا که هزینه بر و اثرات آن نیز کم است.

در این گونه خاک ها مخلوط کردن خاک کار عاقلانه و منطقی نیست و البته هزینه بر است بخاطر اینکه لایه سخت اکثراً بسیار سخت و سیمانی بوده و مشکل است که با هر وسیله آن را شکست و با لایه های دیگر مخلوط کرد بنابراین منطقی ترین روش شکستن این لایه با ساب سویلرها است.

اگر حتی ساب سویلرها نتوانند لایه سخت را بشکنند و یا به هر وسیله این لایه نتواند شکافته شود بهتر است از کاشت پسته در این خاک جلوگیری شود.

راهنمای شخم عمیق در زمین های پسته

رطوبت خاک:

میزان آب موجود در خاک در زمان شخم عمیق حدوداً اثر بخش بوده این عمل را تعیین می کند. البته رطوبت بالای خاک در زمان شخم و حرکت ماشین های سنگین باعث فشردگی خاک می شود در نتیجه در این شرایط خاک به خوبی شکافته نشده و مخلوط کردن به خوبی انجام نخواهد شد.

در خاک خشک هم شکافتن و هم مخلوط کردن به خوبی و بهتر انجام خواهد شد. رطوبت مطلوب خاک برای 2/5 درصد وزن است. این میزان رطوبت موجود در خاک میزان خاک های رسی ۱۰٪، لومی ۵٪ و شنی رطوبتی است که اکثر گیاهان را نزدیک به نقطه پژمردگی می رساند.

خاک با سطح آب های زیرزمینی بالا (کمتر از ۶ فوت از سطح خاک) هرگز به خوبی خشک نمی شود و اصلاح این خاک ها بدون زهکش و پایین بردن سطح آب غیر ممکن خواهد بود. کشت محصولات یک ساله مانند گلرنگ ممکن است چنین زمین هایی را خشک نموده و آماده اصلاح کند.

موثر ترین عمق و فاصله برای ساب سویلرها

دو عامل معمولاً روی اثر گذاشتن ساب سویلرها و چیزلها موثر هستند که یکی عمق و دیگری فاصله با شکافنده ها است. در مورد را قبل از کار کردن با این وسایل باید در نظر گرفتن .

عمق شکاف باید 1/5 متر و بیشتر باشد تا مشکل خاک را حل کند. . فاصله بین ساق شکافنده ها باید برابر و یا کمتر از عمق شکافنده باشد. شکاف در یک جهت با یک فاصله تنگ بهتر از شکاف دو جهته با فاصله زیاد است.

ساق ساب سود باید ۵۰٪ ورود بیشتر از عمق مطلوب ساب سویلرها داشته باشد تا مطمئن شویم نفوذ به خوبی به نواح محدود کننده خاک رسیده است.

تنظیم فاصله ساق ساب سویلرها به یک فاصله تنگ تر از عمق مطلوب بهترین کنترل است بدون تنظیم فاصله ساق ساب سویلرها و استفاده از فاصله زیاد بین ساق ها عمل ساب سویلر به خوبی انجام نمی شود.بنابراین شکافتن در یک جهت با فاصله کم ساق ها بسیار موثرتر از حرکت دو جهته و استفاده از ساق هایی با فاصله زیاد است.

 ساب سویلرها

منبع:

راهنمای تولید پسته

مترجمین:
مهندس ناصر صداقتی، مهندس زهرا شیبانی تذرجی، مهندس علی تاج آبادی پور، دکترحسین حکم آبادی، مهندس معصومه حقدل و دکتر محمد
عبدالهی عزت آبادی

 

برای مشاهده اخبار روز صنعت پسته و مطالب مفید کشاورزی و پسته به کانال پسته رفسنجان بپیوندید 

برای عضویت در کانال بر روی تصویر زیر کلیک کنید:برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
برگشت به بالا