آشنایی با زمان مناسب برای برداشت پسته

آیا با زمان برداشت پسته آشنا هستید؟

برای آشنایی با زمان برداشت پسته باید توجه داشت، اولین نشانه ی بلوغ پسته و آمادگی برای برداشت، هنگامی است که پوست سبز پسته به قرمز تغیر رنگ دهد.زمان تغیر رنگ پسته، بستگی به منطقه ی کشت دارد. در این حالت، برای اطمینان و انتخاب میانگین پسته های رسیده می توان با فشردن دانه ی پسته بین دو انگشت، پوست نرم رویی را به راحتی جدا کرد. پسته هایی که در این مرحله، پوست رویی آنها سبز باقی می ماند و به راحتی جدا نمی شود،غالبا پوک هستند. به منظور جلو گیری از آلودگی به انواع کرم ها مثل << ناف پرتقال>> و افت کیفیت مغز پسته ها، عمل برداشت باید در اسرع وقت انجام گیرد.

وقتی پسته ها به راحتی از خوشه جدا می شوند( معمولا 1 تا 3 هفته بعد از این که پسته ها قرمز شدند) هنگام آغاز برداشت است.روش تشخیص دیگر برای زمان داشت این است که در فواصل زمانی به برخی از شاخه های میوه ضربه وارد کرد و تعداد پسته هایی را که از درخت می افتد شمارش کرد تا بهترین زمان آمادگی درخت برای داشت مشخص گردد. بهتر است صبر کنیم تا بیشتر محصول برسد و برداشت کل درخت همزمان انجام گیرد.

فصل مناسب و زمان برداشت پسته

در واقع فصل برداشت پسته در ایران و در استان های مختلف تفاوت چندانی ندارد و تقریبا در یک فصل (شهریور) انجام می شود بعنوان مثال شهرستان رفسنجان واقع در استان کرمان که بزرگترین باغات پسته ایران و جهان در این مکان قرار دارند فصل برداشت پسته، اواخر مرداد ماه (15 تا 20 مرداد) تا اواخر شهریور ماه می باشد (بین 20 تا 25 شهریور).

منبع: ابوالحسن رضایی خلجی

 برچسب‌ها:, , , ,
برگشت به بالا