بذر قسمت پایه ای هر گیاه است. تخمک ها گیاهی پس از بارور شدن، به بذر تبدیل می شوند. دانه یا هسته ای که درون میوه یافت می شود، هنگام کاشت به گیاه جدید تبدیل می شود. از این رو، بذر مهمترین قسمت اساسی هر گیاه است. رشد و پرورش سبزیجات با بذرکاری یا نهال کاری شروع می شود. بذرکاری به معنای قرار دادن آن به طور مستقیم در خاک آماده شده است. از طرف دیگر، نهال کاری شامل عمل قرار دادن نهال های از قبل رشد یافته در خاک است. این نهال ها را می توان در مزارع یا گلخانه ها پرورش داد. بذرکاری یک روش توصیه شده برای سبزیجات دارای ریشه های ظریف و حساس مانند گوجه، تره و تربچه می باشد. شما می توانید بذر سبزیجات را در داخل یا خارج از منزل بکارید. اگر آن ها را در داخل خانه بکارید، بعداً آنها را به باغ خود نشاء کنید. اما نشاء چیست؟ در واقع نشا گیاه کوچکی است که شما در طی یک دوره مشخص در محیطی با شرایط کنترل شده رشد داده می شود و در زمان مناسب به زمین یا باغ منتقل می شود. نشاکاری به عمل انتقال و کاشت نشاء در زمین اصلی گفته می شود. با بذرکاری مستقیم، شما می توانید از مرحله نشاء کردن صرف نظر کنید و بذرها را مستقیماً در باغ خود بکارید. انتخاب بذر یکی از مراحل مهم برای رشد و پرورش میوه و سبزیجات است. فروشگاه آنلاین پسته رفسنجان ارائه دهنده انواع بذر از جمله بهترین نمونه بذر برای پسته می باشد.