بایگانی

دسته: آموزش کشاورزی پسته

آموزش کشاورزی پسته

13 آفت مضر درخت پسته و راه های مبارزه با آن ها

با توجه به دوره خروج لاروهای زمستانگذران این آفت، از اوایل اسفندماه و تشکیل پیله های شفیرگی بر روی سرشاخه ها (در شرایط آب و هوایی استان کرمان)، و اوج ظهور و تشکیل شفیره ها در دهه سوم اسفند ماه در صورت زیاد بودن جمعیت این آفت در باغ می توان با توصیه کارشناسان محلی از حدود ۲۰ اسفند تا ۵ فروردین ماه با آن ها مبارزه کرد.

2 ماه قبل
1 2 3 91
برگشت به بالا