بایگانی

دسته: آموزش کشاورزی پسته

خاک و زمین درخت پسته

نقش میکروارگانیسم ها در سلامت خاک

خاکهای حاصلخیز مملوء از میکروارگانیسم ها می باشد که به طور مستقیم در باروری و حاصلخیزی زیستی آن خاک نقش دارند در حال حاضر باروری و حاصلخیزی زیستی در دست مطالعه می باشد و دانش فعلی ما در این زمینه ناقص است، در این مقاله سعی شده است اطلاعات کاملی درباره انواع میکروارگانیسمهای خاک و نقش آنها در سلامت گیاه پرداخته شود

2 هفته قبل
1 2 3 89
برگشت به بالا