لیست کامل ادوات کشاورزی (انواع ادوات کشاورزی)

لیست کامل ادوات کشاورزی (انواع ادوات کشاورزی)

انواع ادوات لازم، جهت عملیات کشاورزی

نام دستگاهعمق کاری cmکاربرددکمه خرید
تریلر تراکتور کشاورزی (کوچک)__انتقال محصولات و ابزارآلات کشاورزی، انتقال خاک و یا کود
رتیواتور ثابت یک طرفه (42 پره)20 تا 30شخم زدن و یا هموار کردن زمین، آماده سازی بستر خاک برای کاشت گیاهان زراعی، از بین بردن علف های هرز
رتیواتور ثابت یک طرفه (54 پره)20 تا 30شخم زدن و یا هموار کردن زمین، آماده سازی بستر خاک برای کاشت گیاهان زراعی، از بین بردن علف های هرز
رتیواتور کشویی زیردرختی8 تا 15شخم زمین و از بین بردن علف های هرز، 180 سانتیمتر از طرف راست به سمت درخت رفته و خاک زیر درخت را شخم می زند، عملیات جابه جایی خاک زیر درختان
رتیواتور ثابت یک طرفه (36 پره)20 تا 30شخم زدن و یا هموار کردن زمین، آماده سازی بستر خاک برای کاشت گیاهان زراعی، از بین بردن علف های هرز
تانکر گوگردپاش با شاسی و موتور (ظرفیت 2000 لیتر)__مخصوص محلول پاشی گوگرد، کائولین و سموم، دارای همزن
تانکر محلول پاش پشت تراکتوری با همزن استوانه ای (ظرفیت 1500 لیتر)__محلول پاشی کودهای مایع، سموم و پودر کائولین
تانکر محلول پاشی پشت تراکتوری با پمپ (ظرفیت 1500 لیتر)__محلول پاشی سموم و کودهای مایع
تانکر محلول پاشی بدون شاسی (ظرفیت 2500 لیتر)__مخزن نگهداری سموم، کودهای مایع برای محلول پاشی برگی
تانکر محلول پاشی شاسی دار (ظرفیت 1500 لیتر)__محلول پاشی سموم و کودهای مایع
زیرشکن عمقی زمین (9 خیش) 35 تا 40شخم زمین در عمق،  دارای شاخک های با قابلیت جابه جایی و تنظیم، قابلیت نصب پره رتیواتور که باعث شکاف عرضی در زمین و از بین بردن ریشه علف های هرز می شود
زیرشکن عمقی زمین (5 خیش) 35 تا 40شخم زمین در عمق، دارای شاخک های با قابلیت جابه جایی و تنظیم، قابلیت نصب پره رتیواتور که باعث شکاف عرضی در زمین و از بین بردن ریشه علف های هرز می شود

اداوات مهم مورد نیاز یک کشاورزی

نام دستگاهعمق کاری cmکاربرددکمه خرید
رتیواتور ثابت یک طرفه (30 پره)20 تا 30شخم زدن و یا هموار کردن زمین، آماده سازی بستر خاک برای کاشت گیاهان زراعی، از بین بردن علف های هرز
رتیواتور کشویی هیدرولیکی (30 پره)20 تا 30از بین بردن علف های هرز، آماده سازی بستر کاشت مزارع و پاشیدن بذر، عملیات شخم با فاصله مناسب درختان با تراکتور
رتیواتور کشویی هیدرولیکی (28 پره)20 تا 30از بین بردن علف های هرز، آماده سازی بستر کاشت مزارع و پاشیدن بذر، عملیات شخم با فاصله مناسب درختان با تراکتور
رتیواتور مارپیچ انتقال خاک8 تا 15عملیات شخم و از بین بردن علف های هرز، جابجایی حاک زیر درختان، کارایی در شیب زمین، افزایش و یا کاهش عرض زمین
زیرشکن عمقی زمین (13 خیش)35 تا 40شخم زمین در عمق، دارای شاخک های با قابلیت جابه جایی و تنظیم، قابلیت نصب پره رتیواتور که باعث شکاف عرضی در زمین و از بین بردن ریشه علف های هرز می شود
زیرشکن با قابلیت تنظیم ارتفاع (7 خیش)40 تا 55شخم زمین در عمق، از بین بردن لایه های سخت زمین در عمق 55 سانتی متر، از بین بردن علف های هرز، قابلیت تنظیم ارتفاع
رتیواتور ثابت وسط20 تا 30از بین بردن علف های هرز، آماده سازی بستر کاشت مزارع و پاشیدن بذر، عملیات شخم با فاصله مناسب درختان با تراکتور
چاله زن مته ای پشت تراکتوری90حفر چاله برای کاشت نهال و یا درخت، حفر چالکود و حفر چاله ی ستون های حصار باغ و یا مزرعه
رتیواتور ثابت یک طرفه (28 پره)20 تا 30شخم زدن و یا هموار کردن زمین، آماده سازی بستر خاک برای کاشت گیاهان زراعی، از بین بردن علف های هرز
رتیواتور کشویی هیدرولیکی (24 پره) 20 تا 30از بین بردن علف های هرز، آماده سازی بستر کاشت مزارع و پاشیدن بذر، عملیات شخم با فاصله مناسب درختان با تراکتور
رتیواتور کشویی هیدرولیکی (36 پره) 20 تا 30از بین بردن علف های هرز، آماده سازی بستر کاشت مزارع و پاشیدن بذر، عملیات شخم با فاصله مناسب درختان با تراکتور

مهم ترین ادوات مورد نیاز کشاورزان

نام دستگاهعمق کاری cmکاربرددکمه خرید
رتیواتور کشویی هیدرولیکی (42 پره)20 تا 30از بین بردن علف های هرز، آماده سازی بستر کاشت مزارع و پاشیدن بذر، عملیات شخم با فاصله مناسب درختان با تراکتور
رتیواتور کشویی هیدرولیکی (48 پره)20 تا 30از بین بردن علف های هرز، آماده سازی بستر کاشت مزارع و پاشیدن بذر، عملیات شخم با فاصله مناسب درختان با تراکتور
رتیواتور ثابت یک طرفه (24 پره)20 تا 30شخم زدن و یا هموار کردن زمین، آماده سازی بستر خاک برای کاشت گیاهان زراعی، از بین بردن علف های هرز
نهرکن ثابت پشت تراکتوری35 ایجاد نهر در باغات و مزارع، قابل نصب روی انواع تراکتورها، عملیات شخم، برداشت محصولات ریشه ای مثل هویج و سیب زمینی
نهرکن کشویی پشت تراکتوری35ایجاد نهر در باغات و مزارع، قابل نصب روی انواع تراکتورها، عملیات شخم، برداشت محصولات ریشه ای مثل هویج و سیب زمینی
دستگاه گوگرد پاش باغات__محلول پاشی گوگرد و محلول پاشی کائولین
کانال کن پشت تراکتوری45 تا 50حفر چالکود، افزایش و کاهش عمق کانال، حفر کانال لوله های کشاورزی،
کلتیواتور 9 اسب دیزلی دیانا15 تا 40از بین بردن علف های هرز و جلوگیری از رشد آن ها، مخلوط کردن کود با کمپوست

مهم ترین ادوات مورد نیاز کشاورزان

 

مشاهده تمامی محصولات فروشگاه

خوشحال می شویم نظراتتان را با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.