آموزش مرحله به مرحله انواع “هرس نهال های جوان” تا پنج سال

آموزش مرحله به مرحله انواع “هرس نهال های جوان” تا پنج سال

آموزش انواع هرس برای “نهال های جوان” امروزه برای افزایش بهره وری از زمین و افزایش کارایی عملکرد، روش های باغ داری سنتی به روش های باغ داری مدرن تغییر یافته است. یکی از مهم ترین عملیات ضروری در باغ داری نوین، مدیریت هرس نهال در مراحل مختلف رشد می باشد. هرس فرم دهی درختان […]

بیشتر بخوانید