هزینه ها، منافع و مراحل تولید پسته

در این مطالعه هزینه های نمونه جهت احداث یک باغ پسته و تولید این محصول در دره سان جواکین ارائه شده است. این مطالعه تنها به عنوان یک راهنما بوده و می توان جهت تصمیم گیری های تولید، تعیین بازده بالقوه، تهیه بودجه و ارزیابی اعتبارات بانکی مورد استفاده قرار گیرد.

هزینه های احداث باغ پسته

تهیه زمین پسته:

باغ در خاکی با پروفیل نسبتا یکسان از نظر بافت احداث می شود که قبلا در آن محصولات زراعی کشت شده است. در این مطالعه، مزرعه با استفاده از گاو آهن پنج تیغه به عمق 90 سانتیمتر شخم زده می شود.

بعد از شخم، با استفاه از یک دستگاه که بوسیله تراکتور کشیده می شود زمین دیسک زده می شود. شخم و دیسک بصورت سنتی رایج می باشد. پس از دیسک زدن دو نوبت آبیاری غرقابی صورت می گیرد تا سطح زمین صاف و یکنواخت شود.

استفاده از سیستم آبیاری قطره ای نیاز به تسطیح اراضی را حذف می کند. در مواردی که لایه سخت و غیرقابل نفوذ در زیر خاک وجود دارد، عملیات آماده سازی زمین با شخمی به عمق 150 سانتیمتر در فواصل 120 سانتیمتری آغاز می شود.

این شخم عمیق ممکن است به اندازه 1850 دلار در هکتار هزینه به دنبال داشته باشد. عدم انجام چنین عملیاتی ممکن است توسعه ریشه را محدود ساخته و باعث ایجاد مشکلات زهکشی شود. تهیه زمین یک سال قبل از کشت انجام می شود. اما هزینه های آن را در سال نخست احداث باغ در نظر گرفته می شود.

توضیحی درباره درختان پسته

درخت پسته به فواصل 6 متر در 5 متر کشت می شود. بدین ترتیب به تعداد 334 اصله درخت در یک هکتار کشت می گردد. گونه های مقاوم به ورتیسیلیوم (Pistacia integarima) یا گونه های هیبریدی (UCB1) حاصل از P. integarina و P . atlanitica بعنوان پایه استفاده می شوند.

رقم پسته کرمان که بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، بر روی پایه ها پیوند زده می شود. از آنجایی که پسته گیاهی دو پایه است، درختان نر (رقم Peters) بایستی بطور یکنواخت در بین درختان ماده توزیع شوند.

در حال حاضر، یک درخت نر برای 19 تا 24 درخت ماده در نظر گرفته می شود. مطالعه جاری، نسبت 1 به 19 را مورد استفاده قرار داده است. در صورت نگهداری خوب، درختان پسته دارای عمر مفید طولانی هستند. طول عمر مفید اقتصادی درخت پسته در مطالعه جاری 40سال در نظر گرفته شده است.

 

پسته رفسنجان

کشت، پیوندزنی درختان پسته

پایه P.  integarina که یک سال در نهالستان رشد کرده است، در زمانی که در حال خواب بوده و بصورت گلدانی در ژانویه (دیماه) یا بعد از آن در فوریه (بهمن ماه) در زمین اصلی نشاء می شوند.

هزینه کشت تجاری شامل طراحی مزرعه، مشخص نمودن مکان درختان، حفر نمودن چاله ها و کشت پایه های پیوند نخورده می باشد. پس از اتمام عملیات کاشت، ستون های چوبی (قیم) به ابعاد 180×585 سانتیمتر، در سطح مزرعه پراکنده شده و در سمت جنوبی درختان با استفاده از نیروی کار قراردادی نصب می گردد.

در این مطالعه فرض می شود که تیم ها برای اولین بار مورد استفاده قرار می گیرند. ممکن است تولید کنندگان از تیم های دسته دوم استفاده نموده و یا اینکه پس از استفاده، آن ها را به فروش برسانند.

در ماه جون (خردادماه) سال اول، درختان بصورت تجاری پیوند زده می شوند. در این مرحله، سبز شدن ده درصد پیوندها تضمین می شود. پیوندهای خشک شده بر روی پایه های مورد بحث در سپتامبر (شهریورماه) مجددا پیوند زده می شوند.

در این مرحله برای هر پایه در پیوند استفاده می گردد. در سال دوم، در سریع ترین زمان ممکن، درختان پیوند مجدد می شوند. درصد عدم موفقیت پیوند برای این مطالعه 5 درصد برای سال اول و 2 درصد برای سال دوم است.

پیوند زنی پسته

کشت مجدد پسته

در سال های اول و دوم کشت مجدد درختان خشک شده در حد 1 درصد یا کمتر برای هر سال می باشد. نهال های پیوند خورده یا نهال های غیر پیوندی در سریع ترین زمان ممکن کشت شده و پس از آن در همان سال پیوند می شوند. کشت مجدد در باغ های مسن تر دارای نرخ عدم موفقیت بالاتری بوده و این مسئله بواسطه شوک های آبیاری و خطر جوندگان است.

شکل دهی پاجوش ها و هرس درختان پسته

در آوریل (فروردین ماه) سال اول، هر نوع پاجوشی که تا ارتفاع ۲۰ سانتیمتری زمین رشد کرده باشد، توسط کارگر حذف می شود. در ماه جولای (تیر ماه) 5 تا 7 روز بعد از پیوند زدن، کارگران بطور موردی پایه، درست بالای پیوند رقم کرمان با استفاده از اره 24 دندانه را بصورت حلقه ای می برند (می شکافند).

بطور همزمان 50 تا 70 درصد رشد پایه نیز حذف می گردد. این دو عمل باعث شکل دهی بهتر درخت و رشد سریع تر پیوند رقم کرمان می شود. سه هفته بعد (مردادماه) مرحله سوم شکل دهی رقم کرمان و همچنین رشد جدید پایه با استفاده از قیم شروع می شود.

نیروی کار چهار مرحله شکل دهی را در فواصل 14 روزه در طول ماه های می (اردیبهشت)، جون (خرداد) و جولای (تیر) انجام می دهند. در
هرس زمان خواب در سال دوم شامل حذف شاخه های جانبی پایه، سربرداری شاخه های ثانویه و قطع نمودن شاخه هایی است که دارای موقعیت نامناسبی نسبت به شاخه های اصلی هستند.

در سال های سوم و چهارم، شکل دهی در طول ماه های می (اردیبهشت)، جون (خرداد) و جولای (تیر) محدود به پاجوش زنی پایه و حذف شاخه های خشک است.

در مطالعه جاری در سال سوم، چهار مرحله و در سال چهارم، سه مرحله برای هرس زمستانه در نظر گرفته شده است. بسته به نوع باغ، هزینه هر مرحله متفاوت است اما با توجه به تخمین های کشاورز، هزینه متوسط 62 دلار در هکتار می باشد. هرس زمستانه در سال سوم و بعد از آن نیز ادامه می یابد.

هرس پسته

هزینه آبیاری درختان پسته

در مطالعه جاری هزینه تامین آب در حدود 0/08 دلار بر متر مکعب برآورد می شود. هزینه های آبیاری شامل هزینه آب برابر با 0/08 دلار بر متر مکعب، هزینه های استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار برابر با 0/03 دلار بر متر مکعب و نیروی کار آبیاری 0/37 ساعت بر هکتار است.

در سال اول درختان در ماه فوریه بهمن ماه درست بعد از کشت، آبیاری شده و بطور دوره ای در طول فصل رشد و تا سپتامبر (شهریورماه) ادامه می یابد. در ساله ای بعد، آبیاری از آوریل (فروردین ماه) تا سپتامبر (شهریورماه) انجام می گیرد.

در پایان سال دوم، خط دوم آبیاری قطره ای طراحی می شود. هزینه های خط آبیاری قطره ای و نصب آن در سال دوم نشان داده نمی شود، بلکه در جمع هزینه های بالاسری در قسمت سیستم آبیاری قطره ای محاسبه می گردد.

مقدار آب مصرف شده برای باغ در دوره احداث بسیار کمتر از دوره بلوغ درختان است.  مقدار آب مورد استفاده بطور قابل ملاحظه ای بالاتر از نیاز آبی واقعی درخت می باشد و این مسئله به علت کارایی پایین مصرف آب می باشد. راندمان مصرف آب برای سال های اول، دوم و سوم تا هفتم به ترتیب برابر با 40 درصد، 70 درصد و 90 درصد می باشند.

این مسئله منعکس کننده اختلاف در میزان آب خارج شده از دسترس گیاه بواسطه تبخیر بوده و در نهایت به گسترش سطح سایه گستر برمی گردد. میزان بارندگی موثر در مطالعه جاری مدنظر قرار نگرفته است زیرا بسیار پراکنده می باشد.

درصد بالایی از سطح زیر کشت پسته کنونی آب های سطحی را از سیستم های کانال آب فدرال با ایالتی دریافت می کنند. نواحی آبیاری مسئولیت توزیع را بر عهده دارند و لذا علاوه بر قیمت واقعی آب هزینه های ارزیابی نیز در نظر گرفته می شود.

این هزینه ها بطور گسترده بستگی به هزینه های بالاسری توزیع دارد. قیمت آب منطقه ای در مناطق پسته کاری دره سان جواکین بسته به ناحیه آبیاری، از 0/04 تا 0/12 دلار بر مترمکعب متغیر است. هزینه آب آبیاری تامین شده از منابع زیرزمینی بستگی به هزینه های انرژی، ویژگی های چاه و سایر فاکتورهای آبیاری دارد.

مدیریت آفات درختان پسته

نوع آفت کش ها، مقدار مصرف و قیمت آن ها و سایر موارد مورد استفاده، در راهنمای های مدیریت تلفیقی آفات پسته UC لیست شده است که در سایت pesterafsanjan.com قابل دسترسی است. آفت کش های ذکر شده در این مطالعه همان هایی هستند که مصرف آن ها در منطقه رایج می باشد و ذکر نام آن ها به معنی توصیه استفاده از آن ها نیست.

آفات پسته

حشرات و کنه های درختان پسته

در آگوست (مردادماه)، مدت کوتاهی بعد از پیوند زنی، نوار چسبی بر روی پایه درخت در حدود 15سانتیمتر بالاتر از سطح زمین نصب می شود تا اینکه از بالا رفتن سوسک های زمینی بر روی درخت و نزدیک شدن و خوردن پیوند جلوگیری شود.

ممکن است در طول سه سال اول، بین ماه های می (اردیبهشت ماه) و آگوست (مردادماه)، نیاز به مبارزه بر علیه شته ها، مورچه ها و راست بالان بوجود آید.

در آگوست (مردادماه) سال اول، از Pounce برای کنترل آن ها استفاده می شود. برای مبارزه با شته ها در ماه جون (خردادماه) در طول سال های دوم و سوم از Orthene استفاده می شود.

در طول سال ششم، در زمانی که انتظار برداشت اولین محصول تجاری می رود، بکار گیری حشره کش ها جهت کنترل سن ها (Lygus , leaffooted bug , stinkbug) ممکن است بین ماه های آوریل (فروردین ماه) و آگوست (مردادماه) مورد نیاز باشد.

در این مطالعه، سن ها با استفاده از Pounce در ماه آوریل (فروردین ماه) کنترل می شوند. ممکن است نیاز به مبارزه با کنه نیز باشد. در این مطالعه کنه ها با استفاده از سولفور قابل جذب در آب و در ماه جولای (تیرماه) کنترل می شوند. تمام مراحل کنترل با حشرات و کنه ها با استفاده از سم پاشی های شخصی کشاورزان صورت می گیرد.

بیماری های درختان پسته

در زمان احداث باغ بطور معمولا نیاز به مبارزه با سوختگی شاخه و گل بو تریتیسی ، سوختگی خوشه و شاخه بوتر سفریایی و سوختگی آلترناریایی نمی باشد. به هر حال مبارزه با یک یا چند مورد از این بیماری ها در ماه آوریل (فروردین ماه) یا جولای (تیرماه) در فصول مرطوب ممکن است مورد نیاز باشد.

بند پایان

جوندگان و موش ها تهدید جدی برای درختان پسته جوان می باشند. طعمه سمی، مواد ضدعفونی کننده و یا تله جهت کنترل جوندگان و موش ها استفاده می شوند. در این مطالعه طعمه سمی برای مبارزه با آن ها مورد استفاده قرار می گیرد.

جوندگان در ماه های آوریل (فروردین ماه) و نوامبر (آبان ماه) و در طول 5 سال اولیه مسموم می شوند. با شروع سال ششم، موش ها در بهار (اردیبهشت ماه) مسموم می شوند.

علف های هرز

بعد از کشت، علف کش های قبل از رویش علف هرز (Prowl و Goal) کنار ردیف های درخت (نوارهای 180 سانتیمتری و یا 32 درصد سطح باغ) پاشیده می شوند.

در سال اول حذف علف های هرز اطراف درختان با استفاده از نیروی کار صورت می گیرد. در طول 5 سال اول که درختان غیربارور هستند، Prowl و Goal در پاییز (آبان و آذر) بعنوان علف کش زمستانی استفاده می شوند.

در سال ششم و بعد از آن، Goal و Surflan بعنوان علف کش استفاده می شوند. مبارزه موضعی در فصل رویش علف هرز با استفاده از علف کش های تماسی رانداپ سه نوبت در سال، آوریل (فروردین ماه)، جون (خردادماه) و جولای (تیرماه) در دو سال اول انجام می شود.

در سال های سوم تا ششم ترکیبی از Roundup و Goal بعنوان مبارزه موضعی و در طول همان زمان بعنوان علف کش استفاده می شوند. در هر مورد استفاده کل سطح سم پاشی شده متفاوت است.

در مطالعه جاری فرض می شود که 11 درصد کل سطح باغ علف کش پاشیده می شود. در تمام موارد عملیات پاشیدن علف کش با تراکتور صورت می گیرد.

علف های هرز

 نحوه تغذیه ی درختان پسته

ازت، ماده غذایی اصلی برای رشد مناسب درختان و عملکردهای بهینه، بصورت کود اوره با 32 درصد ازت ((0-0-32)32-UN) و از طریق سیستم آبیاری قطره ای مصرف شده و میزان مصرف آن در طول سال های احداث باغ به مرور زمان افزایش می یابد.

در طول سال اول، بور به صورت سولوبور با استفاده از سیستم دستپاش و یا از طریق سیستم آبیاری تحت فشار و به میزان 17 کیلو گرم در هکتار و در ماه آگوست (مردادماه) مصرف می شود.

راندمان مصرف بور بسته به بافت خاک و PH خاک متفاوت است. در مطالعه جاری فرض می شود که در سال اول بور را بصورت دست پاش مصرف می کنند. در سال های بعد، بصورت مایع و به میزان 4/3 کیلوگرم در هکتار سولوبور و در اواخر آوریل (فروردین ماه) استفاده می گردد.

همچنین در سال دوم مس به صورت EDTA به میزان 0/56 در هکتار و روی به میزان 2/24 کیلو گرم روی 36 درصد در هکتار به محلول پاشی بور در آوریل (فروردین ماه) اضافه می گردد.

مصرف بور به میزان 3/36 کیلوگرم در هکتار بصورت سولوبور و روی به میزان 2/24 کیلوگرم در هکتار بصورت روی 36٪ در ماه های می (اردیبهشت)، جون (خرداد) و جولای (تیر) تکرار می شود.

در سال سوم مس، روی و بور در ماه آوریل (فروردین) و به میزان سال دوم مصرف شده و بعد از آن بور و روی در ماه جون (خردادماه) مورد استفاده قرار می گیرد. تکرار مصرف بستگی به نوع خاک دارد.

در سال اول در ماه های اکتبر (مهرماه) و نوامبر (آبان ماه)، سولفات روی به میزان18/16 کیلو گرم در 378/5لیتر آب و بصورت محلول پاشی جهت تامین روی و اجبار دوره خواب مورد مصرف قرار می گیرد.

این عملیات با استفاده از تراکتور صورت می گیرد. در هر روز نزدیک به 13 هکتار محلول پاشی می شود. بعد از سال اول، مصرف روی پاییزه به میزان 44/8 کیلوگرم در هکتار مصرف می شود.

بایستی قبل از کشت، نمونه برداری خاک شده و شوری خاک اندازه گیری گردد. میزان ازت موجود در آب نیز بایستی جهت برنامه ریزی تغذیه مورد توجه قرار گیرد.

 هزینه های برداشت پسته

عملکرد تجاری بطور نرمال در سال های پنجم و ششم بعد از احداث باغ شروع شده و ممکن است برداشت بصورت فله ای یا صندوقی انجام شود. در این مطالعه، برداشت در سال ششم شروع شده و محصول صورت فله ای برداشت می شود. بحث برداشت در بخش هزینه های عملیاتی تولید بیشتر توضیح داده شده است .

برداشت پسته

هزینه های عملیاتی تولید پسته

هرس:

نیروی کار قراردادی در طول فصل خواب، و معمولا در دسامبر (آذرماه) و یا ژانویه (دیماه) درختان پسته را  بصورت دستی هرس می کنند. هرس سرزنی بر روی شاخه های یک ساله بلند همراه با هرس تنک بر روی شاخه های مسن تر صورت می گیرد.

هدف توزیع بهتر جوانه های میوه و هدایت نور کافی به برگ ها می باشد. هرس بصورت دستی صورت گرفته و ضایعات بر روی سطح باغ ریخته می شود. این ضایعات بعدا جهت بهبود مستقیم زهکشی به خاک اضافه می شود.

بهداشت زمستانه

نیروی کار قراردادی جهت حذف میوه های باقیمانده در زمستان مورد استفاده قرار می گیرد. این ضایعات همراه با خرده ضایعات ناشی از هرس با استفاده از دیسک زیر خاک می گردد.

تغذیه

روی (سولفات روی 36 درصد) بصورت مایع و در فوریه (بهمن) با اکتبر (مهر ماه) مصرف می شود. در این مطالعه فوریه (بهمن) در نظر گرفته شد. بور به صورت سولوبور در فوریه (بهمن ماه) هنگامی که جوانه ها متورم شده اند جهت بهینه نمودن تغذیه گل دهی مصرف می شوند.

ازت (N) به صورت اوره با 32 درصد ازت و از طریق سیستم آبیاری قطره ای و در اولین دور آبیاری در آوریل (فروردین) مصرف می شود. در مجموع 224 کیلو گرم ازت در هکتار مورد استفاده قرار می گیرد.

25 درصد در آوریل (فروردین ماه)، 25 درصد در می (اردیبهشت ماه)، 37/5 درصد در جولای (تیرماه) و  12/5 درصد در آگوست (مردادماه).

از آنجایی که درخت پسته دارای پدیده سال آوری است، مصرف ازت در سال های آور (با عملکرد بالاتر) بیشتر از سال های نیاور با عملکرد پایین می باشد. مقدار ازت مصرف شده در مطالعه جاری متوسط سال های آور و نیاور در نظر گرفته شده است.

نمونه های برگ

برنامه تغذیه بایستی بر اساس تجزیه برگ نوشته شود. نمونه های برگ از شاخه های بدون میوه و در ماه آگوست (مردادماه) جمع آوری می شوند. از هر 10 هکتار یک نمونه برگ جمع آوری می شود.

از تراکتور جهت حرکت در باغ و جمع آوری نمونه استفاده می شود. فرض می شود که برای یک باغ 40 هکتاری 4 ساعت زمان نیاز است تا نمونه برگ جمع آوری، کدگذاری و برای تجزیه ارسال شود.

پسته چینی

 هزینه های آبیاری درختان پسته

هزینه های آبیاری، شامل 0/08 دلار بر متر مکعب برای خرید آب، هزینه های پمپاژ آب در سیستم آبیاری تحت فشار به میزان0/02 دلار بر متر مکعب و نیروی کار به میزان 0/15 ساعت و این به غیر از زمان اضافی مورد نیاز در طول ماه فوریه (بهمن ماه) است.

هزینه های حمل و نقل برای تمام آبیاری ها به جز فوریه( بهمن ماه) در لیست هزینه های استفاده از ماشین آلات آورده می شود. اولین آبیاری فوریه (بهمن ماه) باعث ذخیره آب در اطراف ریشه شده و سیستم را برای استفاده در طول فصل آماده می کند.

هزینه های آبیاری در فوریه (بهمن ماه) شامل استفاده از ماشین آلات، نیروی کار برای تمیز کردن فیلترها و تعمیر خطوط می باشد. آبیاری در آوریل (فروردین ماه) در وهله نخست برای مصرف ازت است.
فرض می شود که نیاز مصرفی درختان پسته در طول یک فصل برابر با 10669 متر مکعب در هکتار می باشد. با فرض راندمان 90 درصدی آبیاری، کل آب مصرف شده برابر با 11939 مترمکعب در هکتار در سال است.

آبیاری کرتی

مدیریت آفات در درختان پسته

آفت کش ها و قیمت آن ها که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است، در راهنمای مدیریت تلفیقی آفات پسته (UC) آمده است. برای اطلاعات بیشتر درباره آفت کش های دیگر، تشخیص آفت، نظارت و مدیریت آفات به سایت مربوطه pesterafsanjan.comمراجعه نمایید.

عملیات کاشت در دفترچه راهنمای تولید پسته بیان شده است. برای اطلاعات مجوزهای استفاده از آفت کش ها می توان با دفتر اداره کشاورزی منطقه ای ارتباط برقرار نمود. برای کنترل موثرتر بسیاری از آفت کش ها استفاده از مکمل هایی نیز توصیه می شود که نوعی هزینه اضافی را به دنبال دارد.

در مطالعه جاری مواد مکمل بعنوان هزینه های آفت کش ها در نظر گرفته نشده است. هزینه های آفت کش ها ممکن است با توجه به مکان و سطح زیر کشت متفاوت باشد. هزینه های آفت کش ها در مطالعه جاری از یک فروشنده مجزا اخذ شده و عنوان خرده فروشی کامل در نظر گرفته شده است.

مشاورین کنترل آفات (PCA)

مشاورین مجوز دار کنترل آفات نسخه های کتبی مناسب برای بسیاری از آفت کش ها را تهیه می کنند. علاوه بر این، گروه های PCA باغ ها را در زمینه آفات، بیماری ها و مسائل تغذیه مورد بازدید قرار می دهند.

تولید کنندگان ممکن است PCA های خصوصی استخدام نموده و یا خدمات را بعنوان قسمتی از توافق نامه با یک شرکت تهیه کننده کود و سم دریافت نمایند. در مطالعه جاری، تولید کننده با یک PCA خصوصی قرارداد می بندد.

همچنین PCA ها تله های کرم نان پرتقال (NOW) را آویزان نموده و آن ها را به صورت هفتگی مورد بازدید قرار می دهند. هزینه تهیه تله جزء هزینه های بازدید PCA به حساب می آید.

حشرات

در ماه مارس (اسفندماه)، PCA ها تله های کرم ناف پرتقال را به میزان یک تله در ۴ هکتار آویزان می کنند. PCA ها تله ها را بطور هفتگی و از اواسط اسفند ماه تا پایان جون (خردادماه) مورد بازدید قرار می دهد.

از جولای (تیرماه) تا آگوست (مردادماه) مزرعه در رابطه با خطرات مربوط به کرم ناف پرتقال با  مشاهده دانه های زودخندان مورد بازدید قرار می گیرد. در طول فصل برداشت، تخم گذاری در کرم ناف پرتقال، دانه های زود خندان و بافت های پوستی رسیده مورد بازدید قرار می گیرند.

در اواسط آگوست(مردادماه) حشره کش Intrepid بعنوان سم پاشی پوششی کرم نان پرتقال مورد استفاده قرار می گیرد. در جولای (تیرماه) جهت کنترل Wettable sulfur Citrus flat mitc مورد استفاده قرار می گیرد. در ماه های آوریل (فروردین ماه) و جولای (تیرماه)، جهت کنترل Plant bugs از Pounce استفاده می شود.

بیماری

جهت کنترل سوختگی شاخه و خوشه بوتر سفریایی، سوختگی شاخه و گل بد تریسی و سوختگی آلترناریایی، دو نوع قارچ کش در زمان های مختلف بر روی اندام هوایی مورد استفاده قرار می گیرد.

زمان مبارزه بستگی به بیماری یا شیوع بیماری دارد. بارندگی در زمان گلدهی ممکن است باعث آلودگی به بوتر سفریا و یا بوتریتیس شود. در این مطالعه باغداران، قارچ کش Topsin را در آوریل (فروردین ماه) جهت مبارزه با بوترسفریا و یا بوتریتیس مورد استفاده قرار داده و در ژوئن (خردادماه)، از قارچ کش Abound برای کنترل بیماری های بوتر سفریا و آلترناریا استفاده می گردد.

 آفت بوتر سفریا در درختان پسته (Botryosphaeria)

سوختگی شاخه و خوشه بوتر سفریایی، Botrysphaeria dothidea، می تواند باعث ایجاد مشکلات جدی در بعضی از مناطق امریکا و یا بعضی سال ها گردد. این مسئله به عنوان یک بیماری خوشه و شاخه مطرح است که می تواند میوه را تحت تاثیر قرار داده و باعث تخریب و پوسیدگی آن شود.

هزینه کنترل این بیماری (Bot) با احتساب قارچ کش ها و هرس، بین 495 تا 2471 دلار بر هکتار می باشد. هرس شاخه های آلوده در زمستان کار بسیار سخت و مشقت آور و گرانی می باشد اما برای کنترل بیماری ضروری است.

کاربرد قارچ کش Topsin در زمان گلدهی برای کنترل Botrytis، باعث کاهش اولیه مایه قارچ بوتر سفریا می شود. علاوه بر حذف خوشه های آلوده در طول هرس، باغ های آلوده به سوختگی شاخه و خوشه بوتر سفریایی، ممکن است نیاز به چند نوبت مصرف قارچ کش داشته باشند.

کنترل از اواخر ماه می (اردیبهشت) و اوایل ژوئن (خرداد)، شروع شده و تا زمان برداشت ادامه می یابد.

بند پایان

در این مطالعه جوندگان بطور دوره ای در ماه های آوریل (فروردین ماه)، آگوست (مردادماه)، نوامبر (آبان ماه) و موش ها در می (اردیبهشت ماه) مسموم می گردند. نیروی کار استخدام شده با استفاده از تراکتور در بین باغ حرکت نموده و طعمه های مسموم را کارگزاری می کند.

در بعضی موارد، طعمه های مسموم می تواند همراه با سم پاشی علف کش موضعی باشد. در بعضی از مناطق خسارت های وارده به محصول، توسط پرندگان می تواند بعنوان یک مسئله مطرح باشد، اما به علت تفاوت فاحش قیمت، هزینه های آن در این مطالعه در نظر گرفته نشده است.

کنترل علف های هرز در درختان پسته

علف کش های قبل و بعد از سبز شدن علف های هرز، شامل Goal، Surflan و Roundup بعنوان سم پاشی نواری زمستانه کنار ردیف های درخت (به پهنای 173 سانتیمتر) در فوریه مورد مصرف قرار می گیرند.

علف های هرز کنار ردیف های درخت در طول فصل رشد با دو مرحله سم پاشی موضعی (می اردیبهشت ماه) و جولای (تیرماه) و با استفاده از علف کش Roundup کنترل می شوند.

فرض شد که در هر مورد کاربرد، 33 درصد از نوار مورد نظر و با 11 درصد از کل سطح باغ سم پاشی می شود. فواصل بین ردیف های درخت سه نوبت در سال، آوریل (فروردین ماه)، جون (خردادماه) و آگوست (مردادماه) دیسک زده می شوند.

کنترل علف های هرز

برداشت محصول درختان پسته

بطور معمول، درختان پسته در 12 تا 13 سالگی به حداکثر تولید می رسند. برداشت تجاری ممکن است بوسیله روش های فله ای و صندوقی انجام شود. روش Bulk در مطالعه جاری مورد توجه قرار گرفته است اما هزینه دو روش تقریبا برابر می باشد. برداشت محصول پسته بطور مکانیکی و با استفاده از یک دستگاه تکان دهنده انجام می شود.

دستگاه تکان دهنده در یک سمت درخت حرکت و هماهنگ با آن دستگاه جمع آوری پسته در سمت مقابل درخت حرکت می کند. دستگاه تکان دهنده بطور هیدرولیکی تنه درخت را می لرزاند و بدین ترتیب محصول پسته بر روی یک پارچه مخصوص ریخته و به دستگاه جمع آوری کننده پسته منتقل می گردد.

سپس محصول پسته به صندوقچه های 90 × 120 × 120 سانتیمتری ریخته می شوند و توسط یک دستگاه حمل کننده صندوق ها منتقل می شوند. صندوق ها به مکان حمل و نقل جهت فرآیند فرآوری منتقل می شوند.

در روش برداشت فله ای، به جای جعبه ها، تریلر های بزرگ استفاده می شوند که بطور دوره ای بار خود را به داخل یک واگن تخلیه می نمایند. سپس واگن ها به سوی منطقه تخلیه یعنی جایی می روند که محصول پسته با استفاده از تریلی های بسیار بزرگ به سمت ترمینال ضبط پسته منتقل می گردد.

هنگام ورود محموله، پسته وزن شده پوست کنی گردیده، خشک، درجه بندی و بسته بندی می گردد. برای روش برداشت صندوقی، هزینه های برداشت تجاری ممکن است کمتر باشد، اما فرآیند کار سخت تر بوده و نیاز به نیروی کار بیشتری است.

اگر شرکت برداشت دستگاه بالابر را تهیه کند، هزینه های برداشت فله ای و صندوقی مساوی می شود.

بازده تولید

قیمت های دریافتی بوسیله تولید کنندگان بسته به نوع پسته متفاوت می باشد. معمولا میزان تولید محصول به صورت مغزهای شکسته بسیار پایین می باشد (کمتر از 5 درصد) بطوریکه بازده تولید را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

مغزهای شکسته معمولا در گروه پسته های دهن بست تقسیم بندی می شوند. دو گروه اول و دوم به ترتیب حدود 80 و 20 درصد از عملکرد را در بر دارند.  قیمت های مربوط به پسته خندان برای مجموع وزن پوست و مغز پسته بوده در حالیکه قیمت پرداختی برای پسته های دهن بست تنها وزن مغز پسته را در بر می گیرد.

مالیات و عوارض

طبق دستور بازاریابی ایالتی، مالیات و عوارض اجباری توسط کمیسیون پسته کالیفرنیا جمع آوری و مدیریت می شود. این مبلغ جهت برنامه های تحقیقاتی پرداخت می گردد. نرخ عوارض در زمان فعلی 0/08 دلار بر کیلوگرم پسته و بر پایه تولید کل (پسته خندان و دهن بست) محاسبه می شود.

برداشت و حمل پسته

نقل مطالعه فرض می کند که کل فاصله حمل و نقل مورد استفاده برای مزرعه مورد مطالعه (40 هکتار) بطور متوسط 7240 کیلومتر در سال برای برداشت محصول می باشد.

همچنین از وسایل حمل و نقل برای سم پاشی موضعی و تله گذاری استفاده شده و در قسمت هزینه های ویژه ثبت می گردد. استفاده از واگن های حمل و نقل برای بازدید باغ و نظارت بر سیستم آبیاری در هزینه های حمل و نقل منظور شده و فرض می شود برای هر هکتار 7 ساعت از آن استفاده می شود.

استفاده از واگن های حمل و نقل در اولین آبیاری نیز مطرح است، در این مورد برای بازدید، نظارت و تعمیرات سیستم آبیاری قطره ای استفاده می گردد.

نیروی کار جهت کشاورزی

نرخ های دستمزد نیروی کار شامل 13/5 دلار برای هر ساعت کار با ماشین آلات و 9/11 دلار برای هر ساعت نیروی کار معمولی در لیست حقوق بالاسری حدود 35 درصد از هزینه ها را تشکیل می دهد. دستمزدهای ساعتی پایه 10 دلار برای کار با ماشین آلات و 6/75 دلار برای نیروی کار ساده است.

حقوق بالاسری شامل سهم کارمندان فدرال و مالیات های ایالتی کالیفرنیا، بیمه جبرانی نیروی کار، برای باغ و درصدی برای سایر موارد درآمد است. هزینه های جبرانی نیروی کار در بین تولید کنندگان متغیر است اما برای این مطالعه بر پایه نرخ نهایی صنعت در ژانویه (دی ماه) 2004 می باشد (بخش بیمه کالیفرنیا).

نیروی کار برای امور اجرایی شامل ماشین آلات 20 درصد بالاتر از زمان اجرایی داده شده است و این به علت لحاظ نمودن نیروی کار اضافی شامل تنظیم لوازم، جابجایی لوازم، نگهداری، تهیه غذا و تعمیرات مزرعه می باشد.

و دستمزد مدیریت بعنوان هزینه نقدی اضافه شده است. هر نوع بازده بیشتر از هزینه های کل بعنوان بازده مدیریت و ریسک در نظر گرفته می شود. با این وجود، تولید کنندگانی که انتظار دستمزد دارند می توانند مبلغی را بدین منظور لحاظ نمایند.

در حال حاضر، هزینه های مدیریت حرفه ای برای باغی به اندازه  40  هکتار در منطقه مورد مطالعه در حدود 222 دلار بر هکتار می باشد. حدود 75 درصد از تولیدکنندگان پسته خدمات مدیریتی حرفه ای استخدام می کنند. مدیر تمام تصمیمات تولید شامل عملیات زراعی، عکس العمل در زمینه توصیه های مدیریت آفات و نیروی کار را اتخاذ می کند.

نیروی کارگر کشاورزی

هزینه های استفاده از تجهیزات

هزینه های تعمیرات بر پایه قیمت خرید، کل ساعات استفاده در سال، طول عمر ماشین و ضرایب تعمیر تعیین شده بوسیله انجمن مهندسین کشاورزی آمریکا محاسبه می شوند.

هزینه های سوخت و روغن کاری نیز توسط معادلات انجمن و بر اساس حداکثر قدرت اسب بخار و نوع سوخت تعیین می شوند.

نرخ بهره سرمایه در گردش

نرخ بهره بر اساس هزینه های نقدی عملیاتی مزرعه بوده و به صورت ماهانه و تا فصل برداشت و بانرخ اسمی6/89 درصد برای یک سال محاسبه می شود. نرخ بهره اسمی عبارت از هزینه بازاری دریافت وام است. هزینه بهره سرمایه در گردش بعد از عملیات برداشت به آخرین ماه برداشت تنزیل می گردد.

ریسک

ریسک های تولید را نباید حداقل نمود. این مطالعه سعی می نماید تا سیستم تولید را بر پایه فعالیت های جهان واقعی مدل بندی کند. با این حال نمی تواند ریسک های بازار، تولید، و مالی را که بر روی سود آوری و دوام اقتصادی تولید به موثر است را بطور کلی در بر گیرد.

هزینه های نقدی بالاسری

هزینه های نقدی بالاسری شامل هزینه های نقدی مختلف می باشد که در طول سال پرداخت شده و مربوط به کل مزرعه می باشند و نمی توان به قسمت های مختلف تفکیک نمود. این هزینه ها شامل مالیات بر دارایی، بیمه دارایی، خدمات بهداشتی، تعمیر لوازم و مدیریت می باشد.

مالیات بر دارایی

در سطح شهرستان (County) مالیات بر دارایی به نرخ 1 درصد ارزش دارایی از تولید کنندگان دریافت می شود. در بعضی از شهرستان ها عوارض منطقه ای اضافی شامل مالیات بر لوازم ساختمان ها و بهسازی نیز دریافت می شود.

برای مطالعه جاری، مالیات های سطح شهرستان 1 درصد میانگین ارزش دارایی در نظر گرفته شد. ارزش متوسط برابر با هزینه جدید بعلاوه ارزش اسقاط تقسیم بر 2 و در یک هکتار می باشد.

بیمه

بیمه سرمایه گذاری مزرعه، پسته به میزان دارایی و سطح پوشش، متغیر می باشد. بیمه دارایی، پوششی برای از دست رفتن دارایی فراهم می آورد و در نرخ 0/676 درصد متوسط ارزش دارایی در طول عمر مفید قیمت گذاری می شود. بیمه دیون، حوادث داخل مزرعه را پوشش داده و هزینه ای برابر با 645 دلار برای مزرعه مورد مطالعه را در بر می گیرد.

هزینه های اداری

هزینه های اداری بطور متوسط 123/55 دلار در هکتار برآورد می شود. این هزینه ها شامل لوازم اداری، تلفن، دفتر اداری، حسابداری و سایر هزینه های متفرقه می باشد.

خدمات بهداشتی

خدمات بهداشتی شامل توالت، حمام، صابون و … بوده و بطور میانگین 318 دلار در ماه می باشد. هزینه ماهانه این خدمات شامل میانگین حاصل از چهار تا شش مکان تحت پوشش و شرکت بهداشتی کالیفرنیا است. هزینه شامل ارائه خدمات هفته ای مربوط به 12 ماه می باشد.

حقوق مدیر و مشاور

از آنجایی که صاحبان باغ معمولا آن را مدیریت می کنند، هیچ حقوقی را برای مدیریت در نظر نمی گیرند. لذا بازده بالاتر از هزینه ها، بعنوان بازده مدیریت در نظر گرفته می شود.

هزینه تعمیر و نگهداری

هزینه تعمیر و نگهداری به میزان دو درصد هزینه خرید تجهیزات می باشد.

هزینه های بالاسری غیرنقدی

هزینه های بالاسری غیر نقدی بصورت هزینه بازیافت سرمایه برای لوازم و سایر سرمایه گذاری های مزرعه محاسبه می شود.

هزینه های بازیافت سرمایه

هزینه بازیافت سرمایه شامل هزینه های استهلاک سالانه و نرخ بهره برای سرمایه گذاری می باشد. مقدار آن برابر با پول مورد نیاز هر سال برای جبران اختلاف بین قیمت خرید و ارزش اسقاطی سرمایه است. این مقدار معادل پرداخت سالانه مربوط به یک وام سرمایه گذاری است و مقدار حداقل آن معادل ارزش اسقاطی تنزیل شده می باشد.

این مسئله یک روش پیچیده تر از محاسبه هزینه های مالکیت نسبت به استهلاک خطی و هزینه های فرصت می باشد اما بطور دقیق تری هزینه های سالانه مالکیت را شرح می دهد زیرا ارزش زمانی پول را مدنظر قرار می دهد (Boehlje and Eidman) را به فرمول محاسبه هزینه های بازیافت سرمایه سالانه بصورت زیر است:

(نرخ بهره X ارزش اسقاط) + فاکتور بازیافت سرمایه x (ارزش اسقاط – قیمت خرید)

ارزش اسقاطی

ارزش اسقاط تخمینی از ارزش باقیمانده یک سرمایه گذاری در پایان دوره عمر مفید آن می باشد. برای ماشین آلات (تراکتورها و مکمل های آن) ارزش باقیمانده شامل درصدی از هزینه جدید سرمایه گذاری است (Boehlje and Eidman).

درصد ارزش باقیمانده با استفاده از فرمول ارائه شده بوسیله انجمن مهندسین کشاورزی آمریکا (ASAE) و بر اساس نوع وسیله و طول عمر آن محاسبه می شود.

از طریق تقسیم کل طول عمر مفید بر کل ساعات سالانه استفاده از دستگاه، عمر هر دستگاه بر حسب سال محاسبه می شود. برای سایر سرمایه گذاری ها شامل سیستم های آبیاری، ساختمان ها، سایر لوازم متفرقه، ارزش در پایان دوره عمر مفید برابر با صفر می باشد.

ارزش اسقاط زمین برابر با قیمت خرید در نظر گرفته می شود زیرا زمین مستهلک نمی شود.

فاکتور بازیافت سرمایه

فاکتور بازیافت سرمایه عبارت از فاکتور استهلاک یا پرداخت سالانه ای است که ارزش فعلی در بهره مرکب را برابر با یک می نماید. فاکتور استهلاک یک ارزش جدولی است که نرخ بهره استفاده شده و عمر ماشین را به هم نسبت می دهد.

نرخ بهره

نرخ بهره 6/23 درصد استفاده شده جهت محاسبه هزینه باز یافت سرمایه میانگین ده ساله USDA- ARS از نرخ بازده بلند مدت دارایی تولید از درآمد جاری مربوط به بخش کشاورزی کالیفرنیا می باشد. بدین منظور استفاده شد تا اینکه نرخ بازده بلند مدت ایجاد شده مربوط به این منابع را منعکس نماید منابعی که تنها در بخش کشاورزی قابل استفاده هستند.

هزینه احداث باغ پسته

هزینه های احداث باغ جهت تعیین مخارج بازیافت سرمایه، استهلاک و بهره سرمایه گذاری در طول تولید مورد استفاده قرار می گیرد. هزینه احداث مجموع هزینه های تهیه زمین، کاشت، تهیه نهال، هزینه های بالاسرى نقدی و مخارج تولید برای رشد درختان در طول سال اول می باشد.

خطوط آبیاری قطره ای درختان پسته

خطوط آبیاری قطره ای قبل از کاشت درخت نصب می شوند. هزینه نیروی کار برای نصب خطوط در بخش هزینه سیستم آبیاری نوشته می شود. خط دوم در طول سال دوم نصب شده و هزینه ها و نیروی استفاده شده در مجموع هزینه های کلی آورده می شود. هزینه نصب خطوط آبیاری قطره ای از اطلاعات پایه ای ارائه شده توسط یک کمپانی آبیاری تهیه شده است و بیانگر هیچ سیستم خاصی نیست.

روش های آبیاری

سیستم آبیاری درختان پسته

آب مورد نیاز از ناحیه آبیاری تهیه می شود. هزینه سیستم شامل یک پمپ تقویت فشار، تصفیه، تزریق مواد مغذی و خطوط اصلی می باشد. هزینه ها شامل یک تخمین کلی برای سیستم بوده و مختص هیچ سیستم خاصی نمی باشد.

زمین پسته

هزینه های زمین در دامنه ای بین 4942 تا 12355 دلار بر هکتار متغیر است. ارزش زمین در مطالعه جاری برابر با 9884 دلار بر هکتار و یا 10405 دلار بر هر هکتار برای سطح زیر کشت در نظر گرفته شد.

ساختمان

کل ساختمان مورد استفاده در مطالعه جاری برابر با 216 متر مربع با اسکلت فلزی و سقف بتونی می باشد.

ابزار آلات

شامل ابزارهای تعمیر، ابزارهای دستی و سایر ابزارهای متفرقه مزرعه مانند ابزارهای هرس می باشد.

مخازن سوخت

دو مخزن فلزی به حجم 946 لیتر که با استفاده از نیروی جاذبه تغذیه می شوند مورد استفاده قرار می گیرند. مخازن بر روی صفحه ای سیمانی مطابق با قوانین مختلف در سطوح بخش، ایالت و فدرال قرار گرفته اند.

وسایل

وسایل مزرعه می تواند بصورت نو یا دسته دوم خریدار شوند ولی در مطالعه جاری قیمت نو مورد استفاده قرار گرفته است. قیمت خرید وسیله نو به 60 درصد تقلیل یافته تا اینکه ترکیبی از ابزار نو و کهنه را در بر بگیرد.

هزینه های مالکیت سالانه وسایل و سایر سرمایه گذاری ها در جدول هزینه های کل وسایل سالانه مزرعه، سرمایه گذاری و مخارج بالاسری قرار گرفته است. هزینه های وسایل ترکیبی از سه بخش تشکیل شده است: هزینه بالاسری غیرنقدی، بالاسری نقدی و هزینه های اجرایی، هر دو نوع هزینه های بالاسری در بخش های قبلی بیان شده اند.

هزینه های اجرایی شامل تعمیرات، سوخت و روغن هستند که در قسمت هزینه های اجرایی آمده است.

منبع:

راهنمای تولید پسته

 American Society of Agricultural Engineers. 1992. American Society of Agricultural Engineers Standards Yearbook. St. Joseph, MI.

American Society of Farm Managers and Rural Appraisers. 2003. Trends in Agricultural Land & Lease Values. California Chapter of the

American Society of Farms Managers and

Rural Appraisers. Woodbridge, CA.

Barker, Doug, April 22, 2003. California Workers’ Compensation Rating Data for

2004 (Updated). California Selected Agricultural Classifications as of January

Department of Insurance, Rate Regulation Branch

مشاهده محتوا بیشتر
ادامه مطلب مهندس مرتضی زینلی
بارگذاری بیشتر در پسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

ویدیو آموزشی پیوند زدن نهال هیبریدی پسته

ویدیو آموزشی پیوند زدن نهال هیبریدی پسته تقدیم به شما همراهان گرامی       ب…