شناخت ماشین های برداشت علوفه سیلو کردنی

ماشین های برداشت علوفه سیلو کردنی (خردکن های علوفه یا چاپرهای علوفه)

دام های گوشتی و شیری و سایر دام ها چنانچه در طول ماه های زمستان غذای مقوی مصرف کنند، در شرایط بهتری به سر خواهند برد. از آنجا که در فصل زمستان هیچ گونه مرتع سبزی یافت نمی شود، این نوع ماده غذایی باید پس از رشد و نمو و رسیدن، برداشت شده، فراوری گردیده و در سیلو نگهداری شود تا در موقع نیاز در دسترس باشد.

خرد کردن علوفه روشی است که در کنار روش بسته بندی کردن علوفه خشک و کاه، به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. از خردکن های علوفه (ماشین های برداشت علوفه سیلو کردنی)، به طور عمده برای خرد کردن علوفه در مزرعه و پرتاب کردن مواد به داخل تریلی با کامیون جهت حمل به محل نگهداری استفاده می شود. در بعضی از نقاط، ذرت محصول عمده سیلو کردنی است، در حالی که در نقاط دیگر، ذرت خوشه ای بیشتر استفاده می شود.

ماشین های خردکن علوفه مزرعه ای، امکان جابجایی حجم زیادی از علوفه را به وجود می آورند و به این ترتیب جایگزین روش های دشوار دستی می شوند. اکثر خردکن های علوفه برای برداشت انواع مختلف محصولات مناسبند. از دماغه های بردارنده برای جمع آوری محصولات نوار شده استفاده می شود. دماغه های شانه برشی را برای قطع مستقیم محصولات سیلویی موجودند.

 شناخت دماغه های محصول ردیفی(مانند ذرت)

دماغه های محصول ردیفی ۳ برای قطع مستقیم و برداشت کل گیاه ذرت و ذرت خوشه ای مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین منضماتی برای ساقه های باقی مانده ذرت و ذرت خوشه ای، پس از برداشت دانه وجود دارد. در بعضی از خردکن های علوفه می توان از دماغه های بلال ذرت کن ۴ نوع کمباینی، برای سیلوسازی بلال ذرت استفاده نمود.

علوفه خرد شده را می توان در سیلوهای ایستاده، سیلوهای خندقی یا گودالی نگهداری کرده و یا مستقیما به مصرف خوراک دام رساند. مکانیزه کردن جابجایی و تغذیه علوفه سیلو شده با رطوبت زیاد یا با رطوبت متوسط نسبتا آسان است، اما معمولا انتقال مواد در مسافت های طولانی اقتصادی نمی باشد، به خصوص پس از این که مواد از سیلو خارج شوند. علوفه خرد شده می تواند باعث کاهش فروش بازاری محصول شود، مگر این که محصول، نزدیک محل تولید و نگهداری به مصرف تغذیه برسد.

انواع خرد کن های علوفه مزرعه ای

دو نوع مهم و معمول خرد کن های علوفه مزرعه ای عبارتند از:

  1. خردکن های علوفه چکشی یا عمودی
  2. خردکن های علوفه تیغه برشی

شناخت خردکن های چکشی (خردکن های عمودی) مزرعه

حدودا تا قبل از سال ۱۹۵۰، کلیه خردکن های علوفه مزرعه ای از نوع تیغه – برشی یا برش – دقیق بودند که در آن ها از دستگاه برش (دستگاه خردکن) نوع چاقوی چرخی و یا چاقوی استوانه ای استفاده می شد. از آن زمان تا کنون از خردکن های چکشی برای خرد کردن علوفه در مزرعه استفاده شده است. این نوع خردکن ها از ماشین های خردکن نوع تیغه برشی ارزانتر بوده و برای خرد کردن انواع مختلفی از محصولات به کار برده می شوند.

خردکن های چکشی، علوفه سرپا را در یک عمل قطع می کنند. از این خردکن ها همچنین می توان برای برداشت محصولات نوار شده و ساقه های باقی مانده ذرت استفاده نمود. قسمت اصلی یک خردکن چکشی، گردنده یا روتور آن است. گردنده، یک محور عرضی است که چاقوها یا تیغه های چکشی به آن متصل شده اند. با چرخش گردنده، چاقوهای چکشی ساقه محصول را از طریق ضربه زدن قطع می کنند.

نحوه قرار گیری چاقو های چکشی خرد کن های چکشی

باحمل محصول در اطراف و محیط خارجی چکش ها، در زیر محفظه فلزی، محصول قطع و تا حدودی کوبیده و خرد می شود. چاقو های چکشی معمولا در حالت لولایی و قابل انعطاف، بر روی محور گردنده سوار شده اند، اما در موقع کار، نیروی گریز از مرکز باعث می شود تا آن ها در وضعیت مستقیم و شعاعی قرار گیرند. اگر جسمی خارجی به چکش ها برخورد کند، عمل لولایی باعث می شود تا بدون آسیب سه تا چهار ردیف چاقوهای چکشی با سرعتی حدود ۱۶۰۰ دور در دقیقه چرخش می کنند.

 در بعضی از خردکن های چکشی که مستقیم مواد خرد شده را به داخل تریلی پرتاب می کنند، ممکن است یک تیغه برش ثابت به طور سرتاسری در جلو لبه محفظه گردنده سوار شود تا میزان بریده شدن و خرد شدن افزایش یابد. در این نوع خردکن ها معمولا از چاقوهای چکشی نوع فنجانی استفاده می شود تا عمل پرتاب کردن فراهم شود. مواد خرد شده مستقیما توسط چکش ها به داخل تریلی پرتاب می شوند.

در بسیاری از خردکن های چکشی موادی که توسط گردنده خرد شده اند به هلیسی در عقب ماشین رسانده می شود. هلیس، مواد خرد شده را به یک بادبزن کوچک می رساند و بادبزن، مواد را از طریق لوله تخلیه به داخل یک تریلی کشیدی پرتاب می کند.

طول مواد خرد شده در خردکن های چکشی

چاقوهای سوار شده بر روی دستک تیغه های پروانه بادبزن، طول مواد خرد شده در خردکن های چکشی از کمتر از ۲ سانتیمتر تا ۹ سانتیمتر و گاهی اوقات در حدود ۱۵ سانتیمتر و یا قطعات بلندی که عملا قطع نشده اند تغییر می کند و به طول محصول، رابطه بین محصول و جهت حرکت (به خصوص در محصولات خوابیده)، و نسبت چرخش گردنده به سرعت پیشروی خردکن بستگی دارد. از آنجا که طول برش متغیر است، معمولا مواد خرد شده توسط خردکن های چکشی، کمتر مناسب سیلو شدن در سیلوهای برجی هستند.

در صورتی که محصول در این سیلوها سیلو شوند، مشکلات جدی برای تخلیه مواد به وسیله تخلیه کن ها و یا دست وجود خواهد داشت و جابجایی مواد سیلو شده به وسیله نقاله ها مشکل خواهد بود. مواد خرد شده به وسیله خردکن های چکشی معمولا به مصرف تغذیه تازه روزانه (خوراک سبز) و تهیه بستر می رسد.

در بسیاری از ماشین های خردکن چکشی، قسمت عقب محفظه محورگردنده را می توان باز کرد تا مواد دوباره روی زمین ریخته شوند. از این روش به خصوص برای مواقعی که قرار است قبل از عملیات خاک ورزی، ساقه های ذرت یا سایر بقایای گیاهی خرد شوند، و یا برای قطع علف های هرز استفاده می شود.

سیستم انتقال قدرت خرد کن های چکشی

خردکن های چکشی در پشت تراکتور کشیده می شوند و از نوع محور تواندهی گرد هستند. دو چرخ در عقب و یا در دو طرف خردکن آن را حمل کرده و باعث تنظیم ارتفاع گردنده خردکن از سطح زمین می شوند. بعضی از خردکن های چکشی از نوع کناری (افست) هستند.عرض برش گردنده در خردکن های چکشی بین 1 تا 1/8 متر است.محور تواندهی تراکتور، قدرت را از طریق محورها، چرخ دنده های زنجیر خور، زنجیرها و یا تسمه های ۷، به گردنده و در بعضی از ماشین ها به هلیس و بادبزن می رساند.

سیستم انتقال قدرت معمولا دارای یک کلاچ سرشی یا پیچ بریده شونده هستند که از قسمت محرک و سایر قسمت ها، در صورتی که بار ماشین بیش از حد شود و یا ماشین به موانع بزرگ برخورد کند، محافظت می کنند. ارتفاع برش یا ارتفاع بردارنده به وسیله حرکت دادن گردنده یا محفظه گردنده به طرف بالا یا پایین و در نتیجه بلند کردن یا پایین آوردن «قوس» برش به وسیله چکش ها کنترل می شود.

تنظیمات خردکن های چکشی

موقعی که خردکن های چکشی کار می کنند، برای تضمین حرکت و خرد کردن بهتر، بعضی از تنظیمات ممکن است ضروری باشد. گردنده معمولا به توجه بیشتری نیاز دارد. هر موقع که لرزش بیش از حد به وجود می آید، بلافاصله کلاچ محور تواندهی تراکتور را قطع کنید، سپس تا متوقف شدن گردنده صبر کنید، آنگاه گردنده را برای چکش های آسیب دیده یا گم شده و یا سایر عوامل مورد بازرسی قرار دهید. اشکال به وجود آمده را با توجه به دستورات داده شده در کتابچه راهنمای راننده اصلاح نمایید.

در انواعی که محصول خرد شده را مستقیما پرتاب می کنند، تیغه برش ثابت داخل محفظه گردنده را مطابق دستورات کتابچه راهنمای راننده تنظیم کنید تا عمل برش مطلوب و مورد نظر حاصل گردد. چنانچه خردکن به بادبزن همراه با چاقوهای خردکن مجهز است، فاصله چاقوها را باید طوری تنظیم نمود که برش صحیح فراهم شده و از تلف شدن قدرت جلوگیری به عمل آید. برای به دست آوردن حداکثر ظرفیت، محفظه و پره های بادبزن را تنظیم کنید.

مسدود شدن و گیر کردن خردکن چکشی

در صورت مسدود شدن و گیر کردن خردکن چکشی، محور تواندهی را از کار انداخته، موتور را خاموش کرده و آنقدر صبر کنید تا قسمت های در حال حرکت از کار بایستند. سپس برای خارج کردن مواد مسدود کننده، از سوراخ مربوط به تمیز کردن استفاده کنید. همیشه قبل از شروع به کار در زیر ماشین، گردنده را ببندید تا از مجروح شدن احتمالی جلوگیری شود.

اگر قرار است یک چاقوی چکشی نو سوار شود، به طور همزمان چاقوی چکشی مقابل آن بر روی گردنده (به فاصله ۱۸۰ درجه بر روی گردنده) نیز باید با یک چاقوی چکشی نو تعویض شود تا تعادل گردنده برقرار گردد. هرگز خردکن چکشی ای را که یک یا دو چکش آن افتاده است، به کار نیاندازید، زیرا ممکن است باعث لرزش های شدیدی شود که نتیجه آن، فرسایش فلز و شکستگی احتمالی اجزاء ماشین می باشد. تیزی چاقوهای چکشی را به طور مرتب بررسی کرده و در موقع لزوم آن ها را تیز کنید تا توانایی برش صحیح و حداکثر بازدهی ماشین حفظ شود.

خردکن های علوفه تیغه-برشی (خردکن های علوفه برش-دقیق)

خردکن های تیغه – برشی ممکن است از نوع کششی تراکتورگرد، سوار تراکتور گرد و خودرو باشند. انواع کششی، معمولترین نوع خردکن های مورد استفاده در مزارع هستند. این خردکن بر روی چرخ های خود حمل می شود، به مالبند تراکتور متصل می گردد و محور تواندهی گرد است.

انواع سوار، به وسیله اتصال سه نقطه تراکتور حمل می شوند و توسط محور تواندهی تراکتور کار می کنند. انواع سوار معمولا به دماغه های یک ردیفه (از نوع مخصوص محصولات ردیفی و یا بردارنده نوار) مجهزند. از آنجا که ظرفیت این خردکن ها محدود است، از آن ها در مزارع کوچک استفاده می شود. قابلیت مانور خردکن های سوار بسیار زیاد است. خردکن های علوفه در انواع جلو سوار نیز وجود دارند. قدرت محور تواندهی مورد نیاز برای به کار انداختن خردکن های کششی بزرگ، در حداکثر ظرفیت حدود ۱۰۰ قوه اسب است.

قدرت محور تواندهی مورد نیاز برای به کار انداختن خردکن های کششی بزرگ، در حداکثر ظرفیت حدود ۱۰۰ قوه اسب است.خردکن های علوفه خودرو عمدتا ماشین های سنگین – کاری هستند که برای استفاده دراز مدت سالیانه طراحی شده اند. قدرت موتور این خردکن ها حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ قوه اسب است.

حرکت در خردکن های نوع سوار و کششی، از محور تواندهی تراکتور تأمین می شود. قدرت محور تواندهی تراکتور از طریق محور اتصال تواندهی خردکن به جعبه دنده اصلی خردکن می رسد و از آنجا به دماغه علوفه، غلتک های تغذیه، دستگاه برش (دستگاه خردکن)، و در انواعی که دارای بادبزن هستند، به سیستم بادبزن، و در صورت داشتن هلیس به هلیس انتقال می یابد. انواع خودرو ممکن است دارای دو یا چهار چرخ محرک بوده و سیستم های انتقال حرکت آن ها از نوع مکانیکی یا هیدروستاتیکی باشد.

قسمت های اصلی خردکن های تیغه -برشی

قسمت های اصلی خردکن های تیغه -برشی به طور معمول عبارتند از:

  1. یک واحد جمع آوری برای برش محصول و یا برداشتن (بلند کردن محصول) نوار شده از سطح مزرعه.
  2. یک مکانیسم انتقال دهنده و تغذیه کننده با غلتک های تحت فشار فنر برای فشردن و نگهداری مواد و انتقال آن به دستگاه خردکن برای خرد شدن.
  3. یک واحد خردکن یا واحد برش برای خرد کردن مواد.
  4. یک وسیله انتقال دهنده برای منتقل کردن و ریختن مواد خرد شده به داخل وسیله نقلیه منتقل کننده.

واحدهای جمع آوری علوفه مزرعه

خردکنهای علوفه معمولا دارای یکی از منضمات جمع آوری یا دماغه قابل تعویض زیر هستند که خردکنها را برای انجام کارهای متفاوت، قابل استفاده می سازند.

1.دماغه محصول ردیفیه خرد کن های علوفه مزرعه

دماغه محصول ردیفیه، برای برداشت انواع مختلف محصولات ردیفی، مانند ذرت و یا ذرت خوشه ای و به منظور تهیه علوفه سیلویی با رطوبت زیاد طراحی شده است. این نوع دماغه دارای یک تا چهار ردیف برداشت کننده با اندازه های مختلف برای عرضهای مختلف ردیفهای کشت می باشد. زنجیرها یا تسمه های لاستیکی جمع آوری و هدایت کننده، ساقه ها را به طرف شانه برش و از آنجا به غلتکهای تغذیه می برند. این دماغه ها معمولا مجهز به هدایت کننده های جمع آوری هستند که ساقه ها را از سر به طرف جلو فشار می دهند، به طوری که ته ساقه ها ابتدا وارد دستگاه خردکن ماشین گردد.

2.دماغه شانه برش خرد کن های علوفه مزرعه

برای درو و خرد کردن مستقیم محصولات سرپا که به طور ردیفی کشت نشده اند و همچنین برای محصولاتی چون بقولات و علفها به منظور تهیه علوفه سیلویی با رطوبت زیاد یا تغذیه مستقیم و برای اکثر خردکنهای علوفه نوع کششی و خودرو طراحی شده است. دماغه شانه برش دارای یک چرخ فلک است که عمل جمع آوری محصول را انجام می دهد و محصول را پس از بریده شدن به وسیله شانه برش، به طرف هلیس هدایت می کند. هلیس، محصول را به طرف غلتکهای تغذیه می برد.

3.دماغه بردارنده نوار خردکن های علوفه مزرعه

برای برداشتن نوار علفهای پژمرده یا با رطوبت کم، علوفه سیلویی با رطوبت زیاد، علوفه سیلویی با رطوبت متوسط و علوفه خشک طراحی شده است. بردارنده های با عرضهای متفاوت برای اتصال به خردکنهای با ظرفیتهای مختلف و عرضهای مختلف نوار وجود دارند. انگشتیهای عقب رونده و پره های هلیس، علوفه را به طرف غلتکهای تغذیه هدایت می کنند. از کفشهای لغزنده قابل تنظیم ویا چرخهای تنظیم ارتفاع می توان برای تنظیم ارتفاع کار بردارنده استفاده نمود.

۴.دماغه بلال ذرت کن خرد کن های علوفه مزرعه

برای خرد کردن بلال ذرت و تهیه علوفه سیلویی با رطوبت زیاد به کار می رود. دماغه بلال ذرت کن بسیار شبیه به دماغه بلال ذرت کن کمباینها کار می کند. در حالی که خردکن به طرف جلو پیش می رود، غلتکهای کشنده  ساقه ها را از میان صفحات کشنده که در زیر زنجیرهای جمع آوری و هدایت کننده قرار گرفته اند، پایین می کشند و باعث قطع شدن بلالها می شوند. زنجیرهای جمع آوری کننده، بلال ها را به طرف هلیس که در عقب قرار گرفته است می برد. هلیس به نوبه خود، بلال ها را به دستگاه خردکن ماشین می رساند.

۵.دماغه چکشی خرد کن های علوفه های مزرعه (دماغه بردارنده چکشی )

برای بعضی از خردکنهای علوفه خودرو طراحی شده است . از این دماغه ها برای برداشت ساقه های ذرت یا سایر محصولات خوابیده و در هم پیچیده، به منظور تهیه علوفه سیلویی با رطوبت زیاد استفاده می شود.

۶.دماغه ساقه های باقی مانده خرد کن های علوفه مزرعه  

که اخیرا معرفی شده است، برای برداشتن ساقه های باقی مانده، پس از برداشت دانه، و یا برای برداشت محصول سیلویی با رطوبت زیاد طراحی شده است. انگشتیهای جمع آوری کننده خوابیده، ساقه های خوابیده را بلند کرده و آنها را به طرف تسمه های جمع آوری کننده هدایت می کنند. تسمه های ساقه ها را نگه می دارند و در همین حال یک چاقوی نوسانی، ساقه ها را کمی بالاتر از سطح زمین قطع می کنند. سپس، تسمه های جمع آوری، ساقه ها را به یک هلیس می رسانند. هلیس به نوبه خود، مواد را می کشد و آنها را به طرف غلتکهای تغذیه هدایت می کند.

دستگاه های تغذیه ماشین های خردکن علوفه

اکثر ماشین های خردکن علوفه، دارای دستگاه تغذیه کننده ای هستند که شامل غلتکهای تغذیه بالایی و پایینی، یک نقاله تغذیه کوچک یا یک غلتک نقاله و یک یا دو غلتک تغذیه کمکی بزرگ می باشد. غلتک تغذیه پایینی الزاما صاف است و در مقابل یک صفحه تمیزکن، در مجاورت تیغه برش ثابت می چرخد. کلیه غلتکهای بالایی، دندانه دار بوده و یا به تسمه هایی مجهزند که مواد را از واحد جمع آوری گرفته و حرکت می دهند.

بسته به حجم تغذیه، تمام غلتک های تغذیه بالایی می توانند به طرف بالا حرکت کنند. غلتکها معمولا تحت فشار فنر قرار دارند. موادی که به غلت ها وارد می شوند، فشرده شده و به طرف واحد خردکن (دستگاه برش) حرکت می کنند. به منظور حرکت دادن مواد با سرعتی یکسان، کلیه قسمتهای دستگاه تغذیه باید چرخش کنند.

به این معنی که سرعت محیطی تمام این قسمتها باید یکسان باشد. این به این معنی نیست که دور در دقیقه تمام محورها یکی باشد. سرعت محیطی غلتک تغذیه به سرعت رویه غلتک گفته می شود. اگر قطر غلتکی نصف قطر غلتک دیگر باشد ، دور در دقیقه غلتک بزرگتر باید| نصف دور در دقیقه غلتک کوچکتر باشد تا سرعت محیطی آنها مساوی شود.

برای متوقف کردن یا معکوس نمودن دستگاه تغذیه از محل صندلی راننده، در مواقع که ماشین دچار بار اضافی می شود، معمولا یک کلاچ یا جعبه دنده کمکی در نظر گرفته شده است.

خرد کردن و پرتاب کردن علوفه مزرعه

سه نوع مهم دستگاه برش یا دستگاه خردکن که در خردکنهای علوفه به کار رفته است، عبارتند از:

  • چاقوی چرخی یا چاقوی شعاعی
  • چاقوی استوانه ای با بادبزن کمکی 
  • چاقوی استوانه ای پرتاب کن

طرح چاقوی چرخی از یک دیسک فولادی تخت و گرد (چرخ دوار)

تشکیل شده است که به کنار آن یک سری چاقو پیچ شده است . علوفه ای که به وسیله دستگاه تغذیه به دستگاه برش می رسد، به وسیله چاقوهای در حال چرخش، در مقابل یک تیغه برش ثابت قطع می شود. سرعت چرخش چرخ دوار، بسته به مدل ماشین بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دور در دقیقه است.

مواد خرد شده توسط تیغه های بادبزن و پرتاب کن که به دور چرخ متصل شده اند، به طرف بالای لوله تخلیه و به داخل تریلی کشیدنی پرتاب می شوند. دستگاه های برش چاقوی چرخی معمولا دارای ۴ تا ۶ و حداکثر ۸ چاقو و ۳ تا ۴ تیغه پرتاب کن هستند.

طرح چاقوی چرخی در دهه ۱۹۵۰ و نیمه اول دهه ۱۹۶۰ تا حد زیادی مورد توجه سازندگان و کشاورزان قرار گرفت. این طرح، ساختمانی نسبتا ساده داشت، زیرا عمل برش و پرتاب، هر دو توسط یک گردنده (روتور) به طور توأم انجام می شد و وزن ماشین نسبتا سبک بود. اما در دهه ۱۹۶۰، تقاضا برای ماشینهایی که علف های سیلویی با رطوبت کم را ریزتر میکردند افزایش یافت و به دنبال آن ماشینهای با ظرفیت بیشتر، مورد تقاضا قرار گرفت.

ترتیب چاقوهای شعاعی که در ماشینهای با طرح چرخی مورد استفاده قرار می گیرد، تعداد چاقوها را به حداکثر ۸ عدد محدود می سازد، زیرا فاصله بین چاقوها در مرکز چرخ محدود است. طرح اصلی، اجازه برش قطعات کوتاه با ظرفیت بالا و بدون نیاز به قدرت زیاد را نمی دهد.

دستگاه برش چاقوی استوانه ای با باد بزن کمکی

از اوایل دهه ۱۹۲۰ برای خردکنهای ثابت علوفه سیلویی موجود بوده است، اما از دهه ۱۹۳۰ توسط تعداد کمی از سازندگان خردکنهای علوفه به کار گرفته شد و در حال حاضر معمولترین نوع دستگاه برش برای ماشین های خردکن سنگین-کار محسوب می شود.

در این طرح، چاقوها به دور یک استوانه دوارپیچ شده اند که سرعت چرخش آن حدود ۶۰۰ دور در دقیقه است . مواد تغذیه شده توسط دستگاه تغذیه، از روی یک تیغه برش ثابت عبور می کنند و در بین چاقوهای دوار و تیغه برش ثابت قطع می شوند. مواد خرد شده یا به طرف یک بادبزن پرتاب می شوند و یا به وسیله هلیسی به بادبزنمی رسند. بادبزن فقط عمل پرتاب کردن مواد خردشده به داخل تریلی را انجام می دهد.

در طرح چاقوهای استوانه ای با بادبزن کمکی و پرتاب کن، فضای بیشتری برای چاقوهای سوار شده بر روی استوانه های نسبتا کوچک وجود دارد. اکثر استوانه ها دارای ۶ تا ۹ چاقو هستند، اما در یکی از مدلها ۱۲ چاقو بر روی یک استوانه پرتاب کن که قطر آن ۴۵ / ۷ سانتیمتر است، وجود دارد.

همچنین استوانه های با قطر کمتر، سرعت کاری بیشتری نسبت به چرخهای دوار بزرگتر در دستگاه برش چاقوی چرخی را ممکن می سازند. تعداد چاقوهای بیشتر و دور بیشتر در دقیقه، در طرح استوانه، باعث برش بیشتر در دقیقه و ظرفیت بالقوه بیشتر می شود. دو دلیل دیگر برای عامه پسند بودن دستگاه های برش نوع استوانه ای عبارتند از: ۱) امکان تیز شدن چاقوها در محل خود، و ۲) امکان استفاده از شبکه های دوباره خردکن در این نوع دستگاه های برش.

لوله تخلیه برای هدایت و تخلیه علوفه خرد شده به داخل تریلی

برای هدایت و تخلیه علوفه خرد شده به داخل تریلی کشیدنی در نظر گرفته شده است. سر لوله های تخلیه کننده را می توان در دو جهت افقی و عمودی تغییر محل داد. تغییر جهت سر لوله تخلیه در بعضی از خردکنها، به وسیله اهرم یا طنابی که در دسترس راننده است، انجام می گیرد. در بعضی از انواع، از توان هیدرولیکی و کنترل از راه دور برای چرخاندن سر لوله تخلیه به طرف بالا، پایین راست و چپ استفاده می شود.

تنظیمات خردکن های تیغه – برشی علوفه مزرعه

ارتفاع بردارنده یا ارتفاع برش به وسیله یک سیلندر هیدرولیکی، چرخهای خردکن و یا موقعیت خردکن نسبت به مالبند تراکتور تنظیم می شود.لبه های برنده باید تیز نگهداشته شوند و فاصله بین آنها باید به حداقل برسد. هر سه نوع دستگاه برش، دارای تیغه برش ثابت تعویض شونده هستند؛ در بعضی مواقع از دو طرف تیغه می توان به عنوان لبه های تیز استفاده نمود.

چاقوی چرخی دارای تیغه های تعویض شونده ای است که می توان آنها را برای تیز شدن جدا نمود. چاقوهای استوانه ای دارای یک وسیله تیزکن (سنگ سمباده) هستند که با آن می توان چاقوها را بدون خارج کردن، تیز نمود. در هر سه نوع، برای تنظیم حداقل فاصله بین چاقوها و تیغه برش ثابت، وسیله ای پیش بینی شده است.

طول برش (طول قطعات بریده شده به وسیله تغییر سرعت غلتکهای تغذیه تنظیم میزان تغذیه نسبت به برش هر چاقو) و تغییر تعداد چاقوها در چاقوهای چرخی و استوانه ای تغییر می یابد. با افزایش سرعت دستگاه تغذیه، طول برش افزایش می یابد. برای تغییر سرعت غلتکهای تغذیه، معمولا یک جعبه دنده چند سرعتی در اکثر خردکنها وجود دارد که به آسانی با تغییر دنده می توان طول برش را تنظیم نمود.

زاویه و جهت لوله تخلیه خرد کن های علوغه مزرعه

را می توان برای انتقال مواد به داخل تریلی ای که در پشت یا کنار ماشین خردکن حرکت می کند، تنظیم نمود. برای کنترل زاویه تخلیه، صفحه منحرف کننده در انتهای خروجی لوله را می توان تنظیم نمود. این تنظیمات ممکن است به صورت هیدرولیکی، الکتریکی یا دستی انجام شود.

معکوس کننده حرکت غلتکهای تغذیه در بعضی از خردکنها وجود دارد. این وسیله راننده را قادر می سازد تا گرفتگی ناشی از باراضافی را برطرف ساخته و سنگهای وارد شده احتمالی را در قسمت غلتکهای تغذیه متوقف نماید.

معکوس کننده حرکت غلتک های تغذیه

 در بعضی از خردکنها وجود دارد. این وسیله راننده را قادر می سازد تا گرفتگی ناشی از باراضافی را برطرف ساخته و سنگهای وارد شده احتمالی را در قسمت غلتکهای تغذیه متوقف نماید. تنظیم سرعت پیشروی از وظایف بسیار مهم راننده است. سرعت پیشروی، تعیین کننده ظرفیت کل است. عملکرد و بازده سوختی بالا از طریق بالا نگهداشتن سرعت پیشروی، تا حدی که توان موتور اجازه می دهد، حاصل می شود.

 

منبع: کتاب تراکتورها و ماشین های کشاورزی تالیف مهندس داود منصوری راد.

 

برای عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام بر روی تصاویر زیر کلیک کنید:

 

 برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
برگشت به بالا