محصولات دسته‌بندی کودهای کشاورزی / زیستی - بیولوژیک

جدید ترین
پربازدید ترین
پرفروش ترین
ارزان ترین
گران ترین
در طبیعت حجم زیادی میکروارگانیسم های مفید و با ارزش وجود دارد که با کمک به گیاهان در دستیابی و جذب مواد مغذی نقش مهمی در رشد آن ها دارند. با انتخاب و آزمایش مؤثرترین میکروارگانیسم ها، رشد آن ها در محیط کشت و اضافه کردن مجدد آنها به خاک، مستقیم یا به عنوان روکش بذر، می تواند با کمک انسان بهبود یابد. میکروارگانیسم های رشد کرده در محیط کشت نیز به کمک برخی از مواد حامل کاربرد دارند و از این رو به عنوان کودهای زیستی یا بیولوژیکی شناخته می شوند.