درخواست تیم پیوند زن باغات پسته

برای این که بتوانید بهترین پیوندک های پسته و تیم پیوند زن ماهر را برای باغات پسته خود در اختیار داشته باشید می توانید از طریق اطلاعات زیر درخواست خود را ثبت کنید:

  • هزینه پیوندزنی نهال پسته به ازاء هر پیوندک 2/200 تومان می باشد، که برای هر شاخه 2 عدد پیوندک استفاده می شود.

  • هزینه پیوند زنی برای نهال پسته بذری (بومی) به ازای هر نفر هر روز 400/000 تومان می باشد و برای هر شاخه 2 عدد پیوند استفاده می شود.

  • تیم پیوند زنی متشکل از 3 نفر می باشد و هر روز تعداد 150 الی 200 اصله درخت را پیوند می زنند.

  • هزینه هر شاخه پیوندک (ترکه) پیوند پسته که شامل 6 الی 8 پیوندک (پتک) می باشد برای رقم اکبری 9000 تومان و برای رقم احمد آقایی 7/500 تومان می باشد.

جهت دانلود فایل کلیک کنید!

تیم پیوند زن

جهت درخواست تیم پیوند زن، ثبت نوبت دهی و برآورد هزینه های آن اطلاعات زیر را برایمان ارسال کنید:

  • نام و نام خانوادگی

  • تعداد دقیق درخت ها

  • نشانی دقیق زمین کشاورزی

  • مختصات جغرافیایی زمین (Location)

نکته:لازم به ذکر است که حداقل یک هفته قبل از پیوند درخت ها را آبیاری کرده، از دادن کود بخصوص کودهای شیمیایی به نهال ها خودداری کنید و در صورت داشتن آفت، نهال ها سمپاشی شوند تا نهال ها عاری از هرگونه آفت باشد. در صورتی که کوددهی داشتید نوع، زمان و میزان مصرف را حتما اعلام کنید.

جهت دانلود فرم درخواست کلیک کنید!

تیم پیوند زن

جهت هماهنگی و ارسال اطلاعات زمین کشاورزی خود می توانید از دو طریق واتساپ و تماس تلفنی با ما ارتباط داشته باشید:

مهندس یادگاری: 09916924189
مهندس غلامی: 09916924184