علائم مسمومیت عناصر در پسته

علائم مسمومیت عناصر در پسته

با علائم مسمومیت عناصر در پسته بیشتر آشنا شویم هرگاه سخن از عناصر به میان می آید معمولا اولین چیزی که به ذهن می رسد کمبود عناصر و تغذیه درختان است. این در حالی است که در موارد بسیاری مشکل اصلی درخت بیشبود یا مسمومیت یک عنصر است و گاه تشخیص اشتباه کارشناسان باعث می […]

بیشتر بخوانید
 علائم کمبود روی در درختان پسته

علائم کمبود روی در درختان پسته

علائم کمبود روی در درختان پسته مقدار روی در محلول خاک بسیار ناچز بوده و هر چهPH  خاک بیشتر شود از مقدار روی قابل جذب گیاه کاسته میشود بنابراین در خاکهای با  PH قلیایی که خاص خاکهای آهکی است کمبود روی شایع و گسترده میباشد . استفاده ی زیاد از کودهای فسفره در خاک هایی […]

بیشتر بخوانید