استفاده از مخلوط کود گاوی و گوسفندی در باغات

استفاده از مخلوط کود گاوی و گوسفندی در باغات

مخلوط کود گاوی و گوسفندی برای  تغذیه درختان در بسیاری از شرایط باید سعی شود در صورت امکان، مخلوط کودها را به کاربرد. همچنین می توان کم و کاستی های کود دامی را با اضافه کردن مقادیر مناسب کودهای شیمیایی مربوطه جبران کرد، به طوری که امروزه برای رسیدن به عملکردهای بالا چاره ای جز […]

بیشتر بخوانید