تغذیه و تقویت درخت پسته

تغذیه و تقویت درخت پسته

تغذیه و تقویت درخت پسته درخت پسته نیزز مانند سایر محصولات باغی و کشاورزی جهت رشد و نمو مطلوب و تولید میوه مقدار زیادی از مواد غذایی موجود در خاک را جذب کرده و از زمین خرج می کند لذا برای تولید محصول مرغوب با راندمان مطلوب نیاز به مواد غذایی دارد که بایستی بصورت […]

بیشتر بخوانید