چرا تغذیه درخت پسته در تابستان مهم است؟

چرا تغذیه درخت پسته در تابستان مهم است؟

بهترین نوع تغذیه درخت پسته در تابستان تمام کشاورزانی که در زمینه تولید پسته فعالیت می کنند، درگیر مناسب ترین و بهترین نوع تغذیه درخت پسته در تابستان هستند. آنها این نکته را می دانند که مراقبت از درخت پسته نسبت به دیگر درختان از حساسیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار است. اگر کشاورزی قادر نباشد […]

بیشتر بخوانید
 تغذیه و تقویت درخت پسته

تغذیه و تقویت درخت پسته

تغذیه و تقویت درخت پسته درخت پسته نیزز مانند سایر محصولات باغی و کشاورزی جهت رشد و نمو مطلوب و تولید میوه مقدار زیادی از مواد غذایی موجود در خاک را جذب کرده و از زمین خرج می کند لذا برای تولید محصول مرغوب با راندمان مطلوب نیاز به مواد غذایی دارد که بایستی بصورت […]

بیشتر بخوانید