بازدید حضوری باغات و مزارع

کشاورزی پر سود یعنی تلفیق علم و تجربه،

مهندسین مجموعه پسته رفسنجان افرادی هستند که خود سالها تجربه کشاورزی دارند و با هدف خدمت به کشاورزان و ارتقاء سطح کشاورزی ایران قدم بر می دارند.

تیم کارشناسی پسته رفسنجان اقتصادی ترین راهکارها را برای بالابردن کیفیت و افزایش محصول به شما ارائه می دهند.

هیچگاه فیلم و عکس یا تماس تلفنی نمی تواند همانند بازدید میدانی راه گشا باشد.

معرفی تیم کارشناسی:

مهندس یاسر سمالی

ارشد باغبانی 16 سال سابقه کارشناسی

مهندس مهدی فقیه

ارشد باغبانی 20 سال باغدار 14 سال سابقه کارشناسی

اگر قصد متحول کردن کشاورزی خود را دارید فرم زیر را پر کرده و برای ما ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

نوع کشت

آدرس دقیق محل باغ

در این قسمت می توانید نتایج آزمایشات خاک-آب-برگ و یا عکسهای مرتبط با باغ را ارسال نمایید

لطفا مشکلات اصلی باغ خود را به طور واضح ذکر کنید

سطح زیر کشت (هکتار)

انتخاب کارشناس

لطفا اطلاعات خواسته شده را وارد کنید

در صورت عدم رضایت شما هزینه کارشناسی عودت داده میشود.