آب و خاک شور برای درخت پسته و راهکارهای رفع آن

آب و خاک شور برای درخت پسته و راهکارهای رفع آن

خاک و آب شور مسئله ای حیاتی در کشاورزی آب و خاک شور برای پسته یک مسئله مهم و حیاتی است. اگر خاک شما از میزان شوری بالایی برخوردار باشد، گیاهانی که در آن رشد می کنند. مانند خاک های عادی عملکرد خوبی نخواهند داشت. اگر بذری جوانه بزند ضعیف خواهد بود و گیاهان به […]

بیشتر بخوانید