با کود دهی باغات در فصل زمستان محصول خود را افزایش دهید

با کود دهی باغات در فصل زمستان محصول خود را افزایش دهید

کود دهی در فصل زمستان یکی از جدی ترین اقداماتی است که توسط باغداران و کشاورزان باید انجام شود. در فصل زمستان گرچه گیاه هیچ گونه فعالیتی ندارد و در خواب سپری می کند اما در بهار دوباره فعالیت خود را شروع کرده و به رشد و نمو خود ادامه می دهد. به همین دلیل […]

بیشتر بخوانید