آشنایی با سرمازدگی درختان میوه

آشنایی با سرمازدگی درختان میوه

سرمازدگی و یخ زدگی (frost and freeze) از نظر فنی کلمه سرمازدگی به تشکیل کریستال های یخ روی سطوح اطلاق می شود یا به یخ زدگی شبنم یا تغییر فاز از بخار به یخ گفته می شود. به هر حال، کلمه سرمازدگی برای بیان یک رخداد هواشناسی استفاده می شود که در گیاهان موجب خسارت […]

بیشتر بخوانید
 روش های توصیه شده برای محافظت از سرمازدگی

روش های توصیه شده برای محافظت از سرمازدگی

حساسیت درختان میوه و درجه حرارت بحرانی خسارت سرمازدگی به درختان میوه از درجه حرات سرد نیست بلکه عمدتا ناشی از تشکیل یخ خارج سلولی (نه درون سلولی) در بافت های گیاهی است که موجب خروج آب از سلول ها و دهیتراته شدن آن ها و خسارت به سلول می شود. معمولا پس از یک […]

بیشتر بخوانید