Персидская дата Мордад 29, 1398
خانه фисташки Фисташки Новости

Фисташки Новости

Важные новости, связанные с погодой, основные решения сельского хозяйства и государства с рынка, связанные с фисташками или фисташки будут влиять на рынок.

Является ли фисташки рыночной капитализации является правильным?

آیا سرمایه گذاری در بازار پسته صحیح است؟ پسته درخت کوچکی است که منشا آن خاورمیانه و آسیا است و در کشورهایی مانند سوریه، ایران، غرب افغانستان، ترکمنستان و رشد می‌کند. Дерево плодоносит, что съедобно и вкусно. Фисташки персидское слово вошли европейские языки. производство фисташек в стране в 2017 году …

Ботаника, физиология и факторы, влияющие на производительность американского фисташковых деревьев.

Ботаника, физиология и факторы, влияющие на производительность американского фисташковых деревьев.

گیاهشناسی، فیزیولوژی و عوامل تاثیر گذار روی عملکرد درختان پسته آمریکایی تاریخچه و منشاء پسته پسته یکی از موفق ترین گیاهان وارد شده به آمریکا در قرن بیستم است. پسته، بومی آسیای غربی، آسیای صغیر، مکانی که هنوز رویشگاه های بزرگ وحشی در شرایط گرم و خشک کشورهای لبنان، فلسطین، سوریه، ایران، عراق، هند و اروپای جنوبی و کشورهای بیابانی

Двумя основными факторами инфляции Nuts

دو عامل اصلی گرانی آجیل و خشکبار مصطفی احمدی در مورد وضعیت بازار شب عید آجیل و خشکبار گفت: براساس گزارشات دریافت شده از زمان افتتاح نمایشگاه‌های بهاره در تهران استقبال مردم از خرید آجیل و خشکبار خوب بوده است اما در برخی شهرستان‌های استان تهران استقبال چندان خوب نبوده که پیش‌بینی می‌شود در روزهای آتی بهتر شود. رئیس

Фисташки гранулированных 1000 USD, рост цен «зеленое золото» из «золота» обогнал

پسته دانه‌ای ۱۰۰۰ تومان، رشد قیمت «طلای سبز» از «زر» پیشی گرفت کاهش ۹۲ درصدی تولید پسته در سال جاری و صادرات محصول باقیمانده به بازارهای خارجی به عنوان یک کالای لوکس تجاری، موجب افزایش سرسام آور قیمت در بازار داخلی شده است. Если вы проверить на рынке в эти дни, вы видите все, что может быть конвертировано в доллары …

снижение Фисташки цена? Или цены фисташки расти в прошлом месяце?

снижение Фисташки цена? Или цены фисташки расти в прошлом месяце? Вместо того, что цены за предыдущий день был сокращен фисташки и о 5% органический 10% Обрезала цены.   Это потому, что приход Нового года Новруз стоимость фисташек является одной из главных фигур будет расти или нет? …

Необходимость удовлетворения потребностей в холодном фисташковых садах

Необходимость удовлетворения потребностей в холодной фисташковых садов директор сельского хозяйства сказал города Бабек: Расчет охлаждения потребностей в связи с общим потеплением Земли вследствие парникового Vjvdgaz · сено необходимо Ayyk. Областное управление сельского хозяйства говорит Анна Sazmanjhad Керман провинции, сказал Мохаммад Али Ftvhyan.: Для продвижения экспертов Sthagahy и более 70 Класс образовательных потребностей фермеров и холода …

безопасности 80 % Иностранный импорт, экспорт

безопасности 80 درصدی نیاز ارزی واردات از صادرات رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی و عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: Сегодня ненефтяной экспорт 80 Охватывает обмен необходимого импорта. IBNA: Согласно Radyvaqtsad Садр Niavarani Мубарак поздравил фестиваль добавил: اگر حمایت واقعی از بخش صادرات در کشور

Фисташки инфляция пошла в карманы фермеров / производителей: Фисташки фунт продан за 30 тысяч долларов

Фисташки инфляция пошла в карманы фермеров / производителей: پسته را کیلویی ۳۰ هزار تومان فروختیم در حالی که رئیس انجمن پسته معتقد است،سود اصلی گرانی پسته را باغداران بردند، باغداران می گویند پسته هایمان را اول سال کیلویی ۳۰ هزار تومان فروختیم. Согласно информационной сети мудрому, чеснок роста цен, а в конце …

Арахис посадка в большинстве районов Ирана пассивной обороны в развитии устойчивого сельского хозяйства

Арахис посадка, пассивная защита предназначена, чтобы помешать развитию устойчивого сельского хозяйства, обороны и удаления и уменьшения воздействия и предотвращения противника от достижения цели самости. Два типа пассивной обороны и является. Невооруженные мероприятия гражданской обороны и сказал, чтобы увеличить сдерживание, уменьшить уязвимость, улучшить …

123...9صفحه 1 از 9

زبان

Покупка и продажа фисташки


  • Отправить виды фисташки по всей стране
  • Самое лучшее качество и лучшие цены
  • Соленые фисташки и фисташка ядро ​​сырого или
Для того, чтобы купить или советы могут в этом случае, пожалуйста, обратитесь к следующей . шифр: 09131923700 Г-н Хадж Хасаня Для получения информации о ежедневной цене фисташки Эта статья посещение .

Купить Фисташки культуры ткани – американский

Aria рассада Рафсанджан Фисташки производитель самого высокого качества гибридных сеянцев в мире

Производство рассады с использованием тканевой культуры с опытными специалистами из биотехнологии - Селекция растений и фармацевтические препараты сделаны .

Лучшая особенность, давая деревья на другие деревья :

  • Очень быстрый рост
  • Устойчива разновидность заболеваний
  • Устойчив к морозу
  • Устойчив к засухе и засоленности почвы
  • Более других сеянцев культур

Отправить на все части страны !

направление, купить Рекомендации и получить более подробную информацию или получить контракт с компанией, пожалуйста, свяжитесь по следующим номерам :

Г-н Gholami : 09916924184

Г-н Большой : 09916924189

Для получения дополнительной информации, а также может Лучшие продажи гибридных сеянцев (Нажмите) посещение .

Смарт Retention Купить Удобрение Воды

 

Рекомендуется сайт Рафсанджан Фисташки


Содержат консерванты, воду и питательные вещества

Этот продукт является результатом исследования воды удерживания основателя пустыни Aria доктор Ehsan Аскари Срань университетов в Америке и пытаются выпускать продукцию, которые конкурируют с иностранными.
Задержка воды органическое удобрение состоит из двух частей, которые делают его до коровы и куриного помета для растений и минералов, таких как кальций, калий и воду и консерванты …
Преимущества этого удобрения:

1.Навоза удерживает влагу в корневой зоне увеличит эффективность орошения
2.Предотвратить возвращение воды к поверхности почвы и испаряются его и тем самым предотвратить засоление почвы.
3.В районах, которые обезвоженные, в результате чего навоз действует как живучести чуда растений и радости
4.Предотвращение выщелачивания питательных веществ и поддержание этих элементов в корневой зоне
5.Повышение эффективности удобрений
6.Способствовать формированию почвенных агрегатов
7.Проницаемой почвы и улучшить его вентиляцию
8.Помогите развивать и поддерживать здоровый корень
9.Способствовать развитию полезных почвенных микроорганизмов
10.Захваченные токсины и тяжелые металлы и предотвратить их поглощение растениями
11.Меньше орошения продукт Подробнее
12.Возможность увеличения эффективного использования удобрений и орошение интервалов и в конечном итоге снизить издержки производства .

 

В этих случаях использование удобрений может :
Все деревья, растения и цветы, и лучший вариант для газона и сада .

Для того, чтобы приобрести удобрения с завода с контактными номерами:

Г-н Большой : 09916924189

Г-н Gholami : 09916924184

Для получения дополнительной информации по этому вопросу пост посещение .

Оставайтесь с нами …

Рафсанджан Фисташки Телеграмма