Персидская дата Тир 31, 1398
خانه сельское хозяйство Экономика сельского хозяйства

Экономика сельского хозяйства

مطالب مربوط به سود آوری در بخش کشاورزی و کاشت و برداشت اقتصادی محصولات مختلف

راه های توسعه فناوری و راهبردی گیاهان دارویی و طب سنتی

راه های توسعه فناوری و راهبردی گیاهان دارویی و طب سنتی تعداد مراکز علمی رسمی مرتبط با گیاهان دارویی و طب سنتی و مکمل در کشورهای دنیا بسیار قابل توجه و رو به افزایش است در ایران، رشته های گیاهان طب سنتی و داروسازی سنتی در تعدادی از دانشگاهها در مقطع دکترا و نیز شبکه های انجمن ها و مراکز

Техническое обслуживание и хранение плодов

نگهداری و انبار کردن میوه انار واضح است که یکی از روش های اصلی به منظور نگهداری و انبار کردن محصول انار پس از برداشت انار، کاهش دادن خسارت های مکانیکی مانند خراشیدگی پوست ، کوفتگی ها، شکافته شدن، فشرده شدن و غیره ،از طریق دقت در حمل و نقل است. یک روش دیگر به منظور افزایش عمر تجاری انار

قوانین صادرات محصول انار در بازارهای جهانی

قوانین ارائه و عرضه محصول انار در بازارهای جهانی * Англия: این کشور از مهم ترین کشورهای مصرف کننده انار می باشد. در سال های اخیر عرضه محصول انار در این کشور بسیار مشکل شده است. *Нидерланды: علاوه بر انار، هلند کشور پخش کننده دیگر انواع میوه و سبزیجات به بقیه کشورهای اروپایی است و بنابراین با رقابت دو جانبه

Цены на фисташки расти или падать из-за чего?

دلیل افزایش و کاهش قیمت پسته چیست؟ در چند روز گذشته بسیاری از کشاورزان تماس میگیرند و علت کاهش قیمت پسته را پرس و جو میکنند و سوال اکثر آنها این است که: Является ли цены Фисташки снова снизились? Является ли ассортимент продукции продавать в год? Есть ли рост цен фисташки? для …

Почему вы должны быть упаковка?

Важность упаковки и упаковки внутри и за пределами Ирана.: Упаковка является одним из ключевых принципов, которые должны быть сделаны образцами после производства продукта. Если упаковка продукта не работает должным образом, не только причинен физический и химический продукт пост-продакшн …

Афлатоксин и почему влияние фисташек по продажам?

Афлатоксин и почему влияние фисташек по продажам? Афлатоксин является токсичным для гриба “Микотоксины” Существует очень, очень опасно, и что вызывает рак и удаление может быть очень трудно и частично невозможно. Эти токсины, обычно используемые в сельскохозяйственных продуктах, такие как арахис, кукуруза, …

Фисташки с какими проблемами мы сталкиваемся с торговлей

Наличие конкурентов на рынке с целью торговых проблем: در کشور هایی که ایران به عنوان بازار هدف به آنها می نگرد، کشورهای دیگری هم وجود دارند که چه تولید پسته می کنند و چه واسط بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان پسته اند، باعث اختلال در تجارت پسته ایران میشوند. Как ни странно, некоторые из этих стран …

Как фисташки экспорт?

چگونه پسته را صادر کنیم؟ پسته به عنوان دومین کالای صادراتی کشور نقش به سزایی در تولید کار و اشتغال و همچنین عرض آوری برای کشور دارد. Производство фисташек Ирана в мире, как первый, но, чтобы иметь возможность остаться в этом месте следует обратить особое внимание на несколько ключевых: Поддержание и увеличение производства Фисташки …

Есть ли повышенная цена фисташки или снизилась по сравнению с предыдущими годами?

آیا قیمت پسته نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته یا کاهش یافته؟ اگر بخواهیم قیمت دقیق پسته را محاسبه کنیم باید به چند آیتم اشاره کنیم: مقدار تولید پسته در سال کشاورزی میزان پسته باقی مانده در بازار میزان افزایش یا کاهش خریدار احتکار و یا انبار کردن پسته توسط سود جویان قیمت دلار مقدار تولید پسته در سال کشاورزی: …

примеры фисташки того, как они пришли в бытие?

Как производить образцы фисташек: Фисташки дерево датируемые несколько тысяч лет.. Первым был происхождение фисташек в Месопотамии. В некоторых фисташках Azafsanh Встречается с временем Адам возвращается. Но первый вид фисташки для посадки и сбора урожая были произведены в 7000 В прошлом году и вокруг атрибута Месопотамии. …

123صفحه 1 از 3

زبان

Покупка и продажа фисташки


  • Отправить виды фисташки по всей стране
  • Самое лучшее качество и лучшие цены
  • Соленые фисташки и фисташка ядро ​​сырого или
Для того, чтобы купить или советы могут в этом случае, пожалуйста, обратитесь к следующей . шифр: 09131923700 Г-н Хадж Хасаня Для получения информации о ежедневной цене фисташки Эта статья посещение .

Купить Фисташки культуры ткани – американский

Aria рассада Рафсанджан Фисташки производитель самого высокого качества гибридных сеянцев в мире

Производство рассады с использованием тканевой культуры с опытными специалистами из биотехнологии - Селекция растений и фармацевтические препараты сделаны .

Лучшая особенность, давая деревья на другие деревья :

  • Очень быстрый рост
  • Устойчива разновидность заболеваний
  • Устойчив к морозу
  • Устойчив к засухе и засоленности почвы
  • Более других сеянцев культур

Отправить на все части страны !

направление, купить Рекомендации и получить более подробную информацию или получить контракт с компанией, пожалуйста, свяжитесь по следующим номерам :

Г-н Gholami : 09916924184

Г-н Большой : 09916924189

И как вы можете для получения дополнительной информации Лучшие продажи гибридных сеянцев (Нажмите) посещение .

Смарт Retention Купить Удобрение Воды

 

Рекомендуется сайт Рафсанджан Фисташки


Содержат консерванты, воду и питательные вещества

Этот продукт является результатом исследования воды удерживания основателя пустыни Aria доктор Ehsan Аскари Срань университетов в Америке и пытаются выпускать продукцию, которые конкурируют с иностранными.
Задержка воды органическое удобрение состоит из двух частей, которые делают его до коровы и куриного помета для растений и минералов, таких как кальций, калий и воду и консерванты …
Преимущества этого удобрения:

1.Навоза удерживает влагу в корневой зоне увеличит эффективность орошения
2.Предотвратить возвращение воды к поверхности почвы и испаряются его и тем самым предотвратить засоление почвы.
3.В районах, которые обезвоженные, в результате чего навоз действует как живучести чуда растений и радости
4.Предотвращение выщелачивания питательных веществ и поддержание этих элементов в корневой зоне
5.Повышение эффективности удобрений
6.Способствовать формированию почвенных агрегатов
7.Проницаемой почвы и улучшить его вентиляцию
8.Помогите развивать и поддерживать здоровый корень
9.Способствовать развитию полезных почвенных микроорганизмов
10.Захваченные токсины и тяжелые металлы и предотвратить их поглощение растениями
11.Меньше орошения продукт Подробнее
12.Возможность увеличения эффективного использования удобрений и орошение интервалов и в конечном итоге снизить издержки производства .

 

В этих случаях использование удобрений может :
Все деревья, растения и цветы, и лучший вариант для газона и сада .

Для того, чтобы приобрести удобрения с завода с контактными номерами:

Г-н Большой : 09916924189

Г-н Gholami : 09916924184

Для получения дополнительной информации по этому вопросу пост посещение .

Оставайтесь с нами …

Рафсанджан Фисташки Телеграмма