Главная Фисташки гибрид ( американский ) И соединительно

Фисташки гибрид ( американский ) И соединительно

Преимущество посадки фисташки гибрида в качестве декоративных растений в городских районах?

پسته هیبریدی یک درخت اصلاح شده از یک گونه وحشی میباشد که دارای رشد بسیار بالایی است و طی مدت چند سال به درختان عظیم الجثه ای تبدیل می شود همچنین بسیار درخت زیبا با سایه انداز وسیع میباشد. Это дерево очень устойчиво к холоду и жаре и обезвоживанию. از این درخت در فضای سبز آمریکا استفاده

Что такое правильное удобрение для посадки фисташки американцев?

Американский Фисташки (UCB-1)   UCB-1 نهالی به روش کشت بافت میباشد که بذر آن بوسیله دانشگاه دیویس کالیفرنیا تولید شده است در حال حاضر به عنوان برترین و پرمحصول ترین نهال پسته موجود در جهان شناخته شده است. Очень выносливое дерево с очень высокими темпами роста в течение короткого периода плодоношения дерева очень устойчиво к изменению климата и …

Растительные применения культуры тканей.

культура растений ткани связана с широким диапазоном применений– که مهم‌ترین آن تولید مواد دارویی، پزشکی و سایر ترکیبات مهم صنعتی است. به علاوه، کشت بافت برای چندین هدف که در زیر فهرست شده نیز مفید است: Дыхание и метаболизм растений. Оценка функции органов у растений. مطالعه بیماری‌های متنوع گیاهی و کشف روش‌های برای حذف آن‌ها. کلون‌های تک

культуры растений ткани?

کشت بافت گیاهی مجموعه‌ای از تکنیک‌های مورد استفاده برای حفظ یا رشد سلول‌ها، بافت‌ها یا ارگان‌های گیاهی تحت شرایط استریل در محیط کشت مغذی با ترکیب مشخص است. کشت بافت گیاه برای تولید کپی‌های گیاه با روشی به نام میکروتکثیر است. کشت بافت گیاهی بر این حقیقت تکیه دارد که سلول‌های گیاهی زیادی طی فرآیندی به نام بس‌توانی توانایی باززایی

Лучшая почва для посадки фисташки

قبل از هر اقدامی برای کشت پسته و هر محصول دیگر و همچنین اعمال مدیریت در باغ های موجود باید خصوصیات ظاهری یا شکل شناختی، فیزیکی و شیمیایی خاک محل مورد نظر مطالعه گردد. Для этого, перекапывают на глубину профилей 2 متر می شود به طوری که بتوان در این پروفیل نیمرخ عرضی خاک را به طور

Сад построен с фисташковых саженцев Гибрид (ucb1)

تصاویر زیر باغ احداثی آقای یوسفی در کرج میباشد که از نهال هیبریدی پسته استفاده کردند این درختان هنوز پیوند نخورده اند و نسبت به نهال های معمولی پسته رشد قابل توجهی داشته اند. В два-летний деревья, это дерево четыре года.

База ucb1 (Американский Фисташки)

پایه ucb1 یک پایه اصلاح شده است که رشد بسیار بالایی دارد در حاضر در ایران بذر آن موجود نیست و بذر آن فقط در آمریکا میباشد ضمن اینکه اکثر باغات پسته آمریکا پایه ucb1 میباشد در ایران از طریق کشت بافت تولید می شود. База обладает высокой устойчивостью к теплу и холоду, солености и нехватке воды и …

Как связать фисташки

Виды прививки подвоев.: 1-2-почкованием 3-привитой трубчатый трансплантат долото 1. Ссылка трубки из-за своей простоты и высокочастотной сварки используется для фундаментов общего фисташки Подробнее. Удаление части ткани звена селекционера и вставить его в другую часть тела, если растение растет …

Ссылка фисташки

В традиционном способе посадки многолетних основ, которые были приняты в зимний период в конце мая и в июне по количеству 6-3 В том же году производство филиал прививка делается через трубку. В городе Рафсанджане из-за сезонных ветров и суровых методов, используемых связи труб . ссылка …

Корневища.

Выберите качество подвоев очень важную роль в саду, почему фермеры должны рассмотреть этот пункт. Подходящее корневище должно быть свободно от каких-либо заболеваний имеют высокий рост и высокую устойчивость к солености и нехватке воды происходит потому, что во многом …

123страница 1 из 3

язык

Купить Фисташки культуры ткани – американский

Aria рассада Рафсанджан Фисташки производитель самого высокого качества гибридных сеянцев в мире

Производство рассады с использованием тканевой культуры с опытными специалистами из биотехнологии - Селекция растений и фармацевтические препараты сделаны .

Лучшая особенность, давая деревья на другие деревья :

  • Очень быстрый рост
  • Устойчива разновидность заболеваний
  • Устойчив к морозу
  • Устойчив к засухе и засоленности почвы
  • Более других сеянцев культур

Отправить на все части страны !

направление, купить Рекомендации и получить более подробную информацию или получить контракт с компанией, пожалуйста, свяжитесь по следующим номерам :

телефон ( Г-н Zeinali) : 09135459282

И как вы можете для получения дополнительной информации Лучшие продажи гибридных сеянцев (Нажмите) посещение .

Смарт Retention Купить Удобрение Воды

 

Рекомендуется сайт Рафсанджан Фисташки


Содержат консерванты, воду и питательные вещества

این محصول حاصل تحقیق و پژوهش موسس شرکت آب نگهدار کویر آریا دکتر احسان عسکری در دانشگاه معتبر ایوای امریکا و تلاش برای تولید محصولی با قابلیت رقابت با انواع خارجی است.
Задержка воды органическое удобрение состоит из двух частей, которые делают его до коровы и куриного помета для растений и минералов, таких как кальций, калий и воду и консерванты …
Преимущества этого удобрения:

1.Навоза удерживает влагу в корневой зоне увеличит эффективность орошения
2.Предотвратить возвращение воды к поверхности почвы и испаряются его и тем самым предотвратить засоление почвы.
3.В районах, которые обезвоженные, в результате чего навоз действует как живучести чуда растений и радости
4.Предотвращение выщелачивания питательных веществ и поддержание этих элементов в корневой зоне
5.Повышение эффективности удобрений
6.Способствовать формированию почвенных агрегатов
7.Проницаемой почвы и улучшить его вентиляцию
8.Помогите развивать и поддерживать здоровый корень
9.Способствовать развитию полезных почвенных микроорганизмов
10.Захваченные токсины и тяжелые металлы и предотвратить их поглощение растениями
11.Меньше орошения продукт Подробнее
12.Возможность увеличения эффективного использования удобрений и орошение интервалов и в конечном итоге снизить издержки производства .

 

В этих случаях использование удобрений может :
Все деревья, растения и цветы, и лучший вариант для газона и сада .

Для приобретения удобрений заводской цены официального представителя компании контактного номера .

Г-н Zeinali : 09135459282

Для получения дополнительной информации по этому вопросу пост посещение .

Оставайтесь с нами …

Рафсанджан Фисташки Телеграмма