خانه agriculture plantes décoratives

plantes décoratives

مطالب مربوط به بوته ها و درختهای زینتی

Safran Safran récolte et de protéger contre les parasites

Safran Safran a identifié les types de parasites: این کنه در مناطق دیهوک، اصفهک و منصوریه دستگردان به مزارع زعفران شهرستان طبس خسارت وارد مینماید. کنه زعفران کنه ای است میکروسکوپی به طول 4/0-7/0 میلیمتر، تخم مرغی شکل و به رنگ سفید کدر با پاها و یک سر قهوه ای رنگ است. این آفت در مزارع زعفران در کلیه ماههای سال

Il est tout au sujet de la culture du safran

Tout le safran et Drabrh plante safran avec le nom scientifique ( Crocus sativus ) از جمله محصولات صادراتی کشاورزی ایران است که در وضعیت اقتصادی و اجتماعی زعفران کاران که عمدتاً جزء مناطق خشک و کم باران است، تاثیر قابل توجهی دارد .98% زعفران ایران در مناطق جنوبی خراسان تولید میشود. چرا اکثر کشاورزان ایرانی روی به کاشت زعفران

Camomille, une pharmacie complète

موارد مصرف گل بابونه بابونـه یکـی از پـر ارزش تریـن گیاهان دارویی بوده و مصرف آن در جهان از سابقه طولانی برخوردار است. ولی با این وجود، تاریخ استفاده از این گیاه با همه قدمتی که بـرای آن قائلـند بـه علـت مشـابهت بـا چند جنس گیاهی دیگر و سایر گونه هایماتریکاریا به طور دقیق معلوم نیست. در گذشته صرف از

آماده سازی بستر کاشت گیاهان زینتی

آماده سازی بستر کاشت گیاهان زینتی آیا تاکنون یک شاخه گل  زیبا به کسانی که دوستشان دارید، هدیه داده اید؟ آیا می دانید که گیاهان زینتی در عین زیبایی و لطافت احساس انسان ها را بیان می کنند؟آیا به تأثیر وجود گل در محل زندگی خودتان اندیشیده اید؟به نظر شما این گیاهان زیبا چگونه تولید و تکثیر می شوند؟ طراوت و زیبایی آنها چگونه حفظ می شود؟ در این مطلب با برخی واژه

Le développement technologique et les moyens stratégiques de plantes médicinales et la médecine traditionnelle

راه های توسعه فناوری و راهبردی گیاهان دارویی و طب سنتی تعداد مراکز علمی رسمی مرتبط با گیاهان دارویی و طب سنتی و مکمل در کشورهای دنیا بسیار قابل توجه و رو به افزایش است در ایران، رشته های گیاهان طب سنتی و داروسازی سنتی در تعدادی از دانشگاهها در مقطع دکترا و نیز شبکه های انجمن ها و مراکز

شناخت انواع درخت و درختچه ها

شناخت انواع درخت و درختچه ها شناخت انواع درخت پسته درخت پر : arbrisseau: برگ ها متناوب ساده ،خزان کننده گل آذین خوشه ای گل های نر وماده میوه شفت یک دانه ای مورب بدون آب غیره گوشتی درختچه ای به ارتفاع 5 متر ،برگ های دایره ای واژه تخم مرغی به رنگ سبز کلمی. پراکنش جغرافیایی در ایران

Fylvdndrvn plantes à feuilles de coeur (Conditions de stockage)

فیلودندرون برگ قلبی فیلودندرون برگ قلبی نام مشترک اسکاندین های فیلودندرون است و به دلیل پرورش ساده، به گیاهی محبوب در خانه ها تبدیل شده است. برگ های قلبی شکل منحصر به فرد آن باعث می شود که این گیاه خاص باشد، در حالی که سازگاری آن با شرایط مختلف باعث می گردد پرورش دهندگان زمان کمتری برای مراقبت از

Or les plantes Potosi et ses conditions de stockage

Golden Golden Potosi en Grande-Bretagne, appelé Ivy Devil. Ce scaler est une espèce qui pousse bien à l'intérieur avec des soins appropriés. این گیاه سرسبز در اکثر محیط ها قابلیت نگهداری دارد و به پرورش دهندگان فرصتی برای لذت بردن از این گیاه را می دهد که تقریبا در هر جای

les conditions de stockage des plantes ornementales Crotone

گیاه کروتون Codiaeum variegatum نام علمی این گیاه است که با نام کرتون، باغ کرتون و کت یوسف شناخته می شود. Cette espèce de feuillage de croître, bien qu'il y ait la floraison. این گیاه و سایر گیاهان از گونه Codiaeum، نیاز به مراقبت و توجه زیادی دارند که باعث شده پرورش آنها ساده نباشد. caractéristiques …

plante à feuilles persistantes chinois ( aglaonema)

plante à feuilles persistantes chinois (aglaonema) feuillage persistant chinois est un nom commun pour une collection d'espèces végétales utilisées Aglaonema. Les plantes peuvent survivre en basse lumière. Aglaonema fleur est très belle et les feuilles coriaces attrayantes de cette plante est principalement parce qu'il est. مشخصات گیاه آگلونما مبدا مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری

123صفحه 1 از 3

زبان

Acheter et vendre pistache


  • Envoyer types de pistache dans tout le pays
  • La meilleure qualité et les meilleurs prix
  • pistaches salées et amandes de pistaches crues ou de
Pour acheter ou conseils peuvent dans ce cas, s'il vous plaît contacter le numéro suivant . Numéro d'appel: 09131923700 M. Haj Hassani Pour plus d'informations sur pistache Prix par jour cet article visite .

Acheter la culture de tissus Pistache – américain

Aria plants producteur Rafsanjan Pistache des plants hybrides la plus haute qualité dans le monde

La production de plants par culture de tissus avec des professionnels expérimentés de la biotechnologie - La sélection des plantes et des produits pharmaceutiques fait .

La meilleure caractéristique, donnant les arbres à d'autres arbres :

  • La croissance très rapide
  • variété résistante des maladies
  • Résistant au gel
  • Résistant à la sécheresse et à la salinité du sol
  • Plus que d'autres plants de cultures

Envoyer à toutes les parties du pays !

direction, acheter Conseils et obtenir de plus amples renseignements ou pour obtenir un contrat avec la société, s'il vous plaît contacter les numéros suivants :

M. Gholami : 09916924184

Mr. Big : 09916924189

Pour plus d'informations et peut également Top vente des plants hybrides (Cliquez) visite .

Rétention d'eau Smart Buy Engrais

 

Recommandé par site Rafsanjan Pistachio


Contiennent des conservateurs, l'eau et les éléments nutritifs

Ce produit est le résultat de la recherche fondateur de rétention d'eau du désert Aria médecin universités Ehsan Askari Holy Shit en Amérique et en essayant de fabriquer des produits qui sont en concurrence avec les étrangers.
La rétention d'eau engrais organique composé de deux parties qui en font le fumier de vache et poulet pour les plantes et les minéraux comme le calcium, le potassium et de l'eau et des conservateurs …
Les avantages de cet engrais:

1.Le fumier retient l'humidité dans la zone racinaire augmentera l'efficacité de l'irrigation
2.Empêcher le retour de l'eau à la surface du sol et de l'évaporer et ainsi empêcher la salinité du sol.
3.Dans les zones qui sont déshydratés, ce qui provoque les actes de fumier comme la vitalité des plantes miracle et de la joie
4.Éviter le lessivage des éléments nutritifs et le maintien de ces éléments dans la zone racine
5.Augmenter l'efficacité des engrais
6.Contribuer à la formation d'agrégats du sol
7.sol perméable et améliorer sa ventilation
8.Aider à développer et maintenir racines saines
9.Contribuer au développement des micro-organismes bénéfiques du sol
10.toxines piégées et des métaux lourds et empêcher leur absorption par les plantes
11.Moins produit d'irrigation Plus
12.La possibilité d'une utilisation plus efficace des engrais et des intervalles d'irrigation et, finalement, réduire les coûts de production .

 

Dans ces cas, l'utilisation d'engrais peut :
Tous les arbres, les plantes et les fleurs et la meilleure option pour pelouse et jardin .

Pour acheter l'engrais de l'usine avec des numéros de contact:

Mr. Big : 09916924189

M. Gholami : 09916924184

Pour plus d'informations sur ce poste visite .

Restez à l'écoute avec nous …

Rafsanjan Pistache Télégramme