طراحی محیط با استفاده از درختچه های بونسای

طراحی محیط با استفاده از درختچه های بونسای

15سبک طراحی درختچه های بونسای

به طور معمول درختان پس از تحمل نیروهای طبیعی مانند باد، یخ و برف اشکال مختلفی به خود می گیرند. درختچه های بونسای نیز از اشکال طبیعی درختان در طبیعت پیروی می کنند، منتها در سایز کوچک تر. این اشکال سبب به وجود آمدن سبک های مختلفی می شوند. از انواع سبک درختچه های بونسای در طراحی داخلی مدرن استفاده های بسیاری می شود.

در اینجا با انواع سبک های طراحی درختچه های بونسای آشنا می شویم.

  1.درختچه های بونسای جارویی (Broom style Bonsai (Hokidach

این سبک برای درختچه های برگ ریز و پر از شاخ و برگ مناسب است. در این سبک تنه مستقیم و رو به بالاست، مانند دسته جارو. سپس شاخ و برگ در انتهای ساقه، در ارتفاع 3/1 ساقه می رویند و از همه طرف منشعب می شود. تاج درخت به شکل توپ است که در زمستان منظره  جالبی را می سازند.

  درختچه های بونسای جارویی (Broom style Bonsai (Hokidach

 2.درختچه های بونسای رسمی عمودی (Formal upright Bonsai style (Chokkan

این سبک، یکی از انواع رایج بونسای است. این سبک اغلب در طبیعت ، به خصوص هنگامی که درخت در معرض نور زیادی قرار دارد، اتفاق می افتد. زمانی که درختان با مشکل دریافت نور روبرو نیستند. شکل این سبک بونسای مانند مخروط است. در این سبک تنه از پایین ضخیم است و با افزایش ارتفاع از ضخامت آن کاسته می شود. شاخ و برگ هم از ارتفاع4/1 ساقه رشد می کند. نکته قابل توجه در این سبک این است که قسمت بالای درخت باید از یک شاخه تشکیل شود.

درختچه های بونسای رسمی عمودی (Formal upright Bonsai style (Chokkan

 3.درختچه های بونسای غیر رسمی عمودی(Informal upright Bonsai style (Moyogi

این سبک نیز مانند سبک رسمی رایج است. ساقه در این سبک شبیه حرف انگلیسی S است. ضخامت ساقه ، در حالی که پایین آن ضخیم تر از بالا می باشد، باید به وضوح قابل مشاهده باشد.

درختچه های بونسای غیر رسمی عمودی(Informal upright Bonsai style (Moyogi

4.درختچه های بونسای شیب دار (Slanting Bonsai style (Shakan

در نتیجه وزش باد در یک جهت غالب یا هنگامی که درختی در سایه رشد می کند و باید به سمت خورشید خم شود، درخت در یک جهت شیب دار می شود. در سبک طراحی بونسای شیب دار، زاویه  شیب بین 60 تا 80 درجه نسبت به زمین است. ریشه ها در سمت زاویه تند درخت رشد خوبی ندارند و در قسمت زاویه باز، از رشد خوبی برخوردارند. شاخ و برگ اولیه بر خلاف جهت درخت رشد می کنند تا تعادل برقرار شود.

درختچه های بونسای شیب دار (Slanting Bonsai style (Shakan

 5.درختچه های بونسای آبشاری (Cascade Bonsai style (Kengai

درختی که در طبیعت و روی یک صخره شیب دار می روید، در اثر عوامل مختلفی مانند برف یا ریزش سنگ می تواند به سمت پایین خم شود. در اثر این عوامل، درخت رشد خود را به سمت پایین ادامه می دهد. طراحی این سبک از درختچه های بونسای دشوار است، چرا که جهت رشد آن ها خلاف گرانش زمین است.

گلدان مناسب سبک آبشاری، گلدانی بلند است. دلیل این انتخاب این است که گیاه پس از رشد اندکی به صورت قائم، به سمت زمین رشد می کند. این رشد ممکن از کف گلدان نیز پایین تر برود. ناگفته نماند زمانی درختچه به سمت پایین رشد می کند که ریشه و ساقه آن به اندازه کافی قوی شده باشد.

در سبک طراحی آبشاری، تاج درختچه در لبه گلدان رشد می کند، اما شاخه های بعدی به سمت چپ و راست در بیرونی ترین منحنی تنه به شکل  Sمتناوب در می آید. لازم است این شاخه ها برای حفظ تعادل گلدان به صورت افقی به رشد خود ادامه دهند.

درختچه های بونسای آبشاری (Cascade Bonsai style (Kengai

 6.درختچه های بونسای نیمه آبشاری( Semi cascade Bonsai style (Han-kengai

سبک نیمه آبشاری، مانند سبک آبشاری است. این سبک در طبیعت در صخره ها، حاشیه رودخانه ها و کناره دریاچه ها وجود دارد. تنه به فاصله کمی از دهانه گلدان به صورت قائم رشد می کند و پس از محکم شدن ریشه ها، به صورت خمیده به سمت پایین به رشد خود ادامه می دهد. برخلاف سبک آبشار، در این مدل طراحی، درختچه به زیر گلدان نمی رود. تاج گیاه بر روی لبه گلدان قرار می گیرد، در حالی که  شاخه های بعدی پایین تر از آن رشد می کنند.

درختچه های بونسای نیمه آبشاری( Semi cascade Bonsai style (Han-kengai

 7.درختچه های بونسای لیتراتی (Literati Bonsai style (Bunjingi

در طبیعت این سبک از درختان در مناطقی که تعداد زیادی درخت وجود دارد، شکل می گیرد. هنگامی که تعداد زیادی درخت در یک منطقه رشد کنند، رقابت بر سر دسترسی به نور خورشید به وجود می آید. پیروز این رقابت درختان بلند قامتی خواهند بود که از سایر گیاهان اطراف خود بیشتر و بهتر رشد کرده اند. اغلب تنه این گیاهان کج و معوج است و بدون شاخه، چراکه نور خورشید فقط به بالای درخت تابیده است.

در طراحی بونسای به سبک لیترات، برای نشان دادن این رقابت سرسخت، برخی شاخه ها را عریان می کنند. وقتی پوست از یک طرف تنه برداشت شود، آن را شری”Shari”می نامند.

درختچه های طراحی شده به سبک بونسای لیترات را غالبا در گلدان های کوچک و گرد قرار می دهند.

درختچه های بونسای لیتراتی (Literati Bonsai style (Bunjingi

 8.درختچه های بونسای بادگیر( Windswept Bonsai style (Fukinagashi

از جمله درختانی که باید برای زنده ماندن تلاش کنند، درختان سبک بادگیر هستند. در این سبک شاخه ها و همچنین تنه به یک طرف رشد می کنند، گویی باد به طور مداوم در یک جهت درخت می وزد. شاخه ها نیز از هر طرف که رشد می کنند، در نهایت به جهت باد در می آیند. رعایت این نکته، هم جهت بودن تمام شاخه ها، در طراحی درختچه های بونسای بسیار مهم است.

درختچه های بونسای بادگیر( Windswept Bonsai style (Fukinagashi

 9.درختچه های بونسای دو تنه (Double trunk style Bonsai (Sokan

وجود دو تنه برای یک درخت در طبیعت یکی از اشکال رایج است، که غالبا در هنر بونسای جایی ندارد. معمولا هر دو تنه درخت یک ریشه دارند. ممکن است تنه کوچک تر، کمی بالاتر از سطح زمین رشد کند. هر دو تنه از نظر ضخامت و طول متفاوت خواهند بود. تنه ضخیم تر و بزرگ تر تقریباً به صورت قائم رشد می کند ، در حالی که تنه کوچک تر کمی مورب رشد می کند. هر دو تنه به رشد یک تاج برگ / سایبان کمک می کنند.

 درختچه های بونسای دو تنه (Double trunk style Bonsai (Sokan

 10.درختچه های بونسای چند تنه (Multitrunk Bonsai style (Kabudachi

از نظر تئوری سبک چند تنه همان سبک دو تنه است اما با تعداد تنه های 3 و یا بیشتر از آن. ریشه  این تنه ها یکی است و در واقع همه آن ها یک درخت واحد را تشکیل می دهند. کنار هم قرار گرفتن همه تنه ها،  یک تاج برگ بزرگ را  تشکیل می دهند ، که در آن ضخیم ترین و پیشرفته ترین قسمت تنه بالای آن است.

  درختچه های بونسای چند تنه (Multitrunk Bonsai style (Kabudachi

 11.درختچه های بونسای جنگلی (Forest Bonsai style (Yose-ue

سبک جنگلی شباهت زیادی به سبک چند تنه دارد، اما تفاوت آن در این است که از چندین درخت تشکیل شده است، تا یک درخت با چندین تنه. در طراحی درختچه های بونسای به سبک جنگلی، درختان بلند قامت تر در وسط گلدان های بزرگ و کم عمق قرار می گیرند. در اطراف آن ها درختچه های کوچک تر رشد می کنند تا در ظاهر یک تاج واحد را تشکیل بدهند. برای این که نمایش جنگل در این سبک واقع بینانه تر باشد، درختچه ها را به صورت پلکانی می کارند.

 درختچه های بونسای جنگلی (Forest Bonsai style (Yose-ue

 12.درختچه های بونسای روی صخره (Growing on a rock Bonsai style (Seki-joju

در زمین های صخره ای ، درختان مجبور می شوند با ریشه های خود خاک غنی از مواد مغذی را جستجو کنند که اغلب در شکاف ها و سوراخ های صخره ها یافت می شود. ریشه ها قبل از رسیدن به مواد مغذی در روی صخره ها رشد می کنند و در برابر آفتاب محافظت نمی شوند. این امر سبب می شود پوسته خاصی اطراف آن ها رشد کند.

در طراحی درختچه های بونسای روی صخره، ریشه ها از روی صخره کوچکی به داخل گلدان نفوذ می کنند. باید یادآور شد که مراقبت از این سبک با هر سبک دیگری کاملا مشابه است.

اغلب گیاهانی مانند بونسای شمشادی فیکوس یا بونسای ژوپیتر برای طراحی این سبک مناسبند.

درختچه های بونسای روی صخره (Growing on a rock Bonsai style (Seki-joju

 13.درختچه های بونسای در دل صخره (Growing in a rock Bonsai style (Ishisuki

در این سبک ریشه های درخت در شکاف ها و سوراخ های صخره در حال رشد هستند. این بدین معناست که فضای زیادی برای جذب آب و مواد مغذی لازم برای رشد وجود ندارد. اغلب درختانی که در دل صخره ها رشد می کنند، سالم به نظر نمی رسند. بنابراین نشان دادن مبارزه  درختچه ها برای زنده ماندن یکی از نکاتی است که باید به آن توجه زیادی داشت.

کود دهی و آبیاری در این سبک طراحی بسیار مهم است، چرا که آّب و مواد مغذی به راحتی در اختیار درختچه ها قرار نمی گیرند.

سنگ یا صخره ای که بونسای در آن می روید غالباً در گلدان کم عمقی قرار می گیرد که اطراف آن با آب یا شن ریز پر می شود.

درختچه های بونسای در دل صخره (Growing in a rock Bonsai style (Ishisuki

14.درختچه های بونسای قایقی (Raft Bonsai style (Ikadabuki

گاهی اوقات در طبیعت، درختی که شکسته است و روی زمین افتاده است، شاخه های خودش را رشد می دهد و دوباره زنده می شود. این درخت آب و مواد مغذی مورد نیاز شاخه ها را از طریق ریشه هایش در اختیار آن ها قرار می دهد. با گذشت زمان، شاخه ها ریشه های مخصوص به خود را به وجود می آورند و عملکرد ریشه  قدیمی را بر عهده می گیرند. در نهایت هر شاخه به عنوان درخت مستقلی شاخ و برگ می دهد. در ظاهر اگر به این مجموعه درخت بنگریم، تاج واحد را می‌بینیم.

درختچه های بونسای قایقی (Raft Bonsai style (Ikadabuki

 15.درختچه های بونسای شری (Shari Bonsai style (Sharimiki

با گذشت زمان ، برخی از درختان در اثر شرایط سخت آب و هوایی ، روی تنه های خود مکان های عریان یا بدون پوست ایجاد می کنند. قسمت عریان معمولاً از محلی که ریشه ها از زمین بیرون می آیند شروع می شود و با ادامه کار در قسمت بدنه ، نازک تر می شود. نور شدید خورشید باعث سفید شدن این قسمت ها می شود که قسمت بسیار مشخصی از درخت را تشکیل می دهند.

در سبک طراحی بونسای شری، پوست درختچه را با چاقوی تیز برداشته و لکه بدون پوست را با گوگرد آهک تیمار می کنند تا روند سفید شدن سرعت بیشتری بگیرد.

درختچه های بونسای شری (Shari Bonsai style (Sharimiki

وجود گیاه در فضای داخلی ساختمان، سبب زیبایی و تهویه ی هوا می شود. امروزه از گیاهان به عنوان عنصری در چیدمان و طراحی داخلی استفاده های زیادی می شود. درختچه های بونسای یکی از مناسب ترین گزینه ها برای این امر هستند، که علاوه بر تنوع گیاهی، از تنوع در سبک طراحی نیز برخوردارند.

 

 

 

 

منابع:

https://www.bonsaiempire.com/origin/bonsai-styles

 

 برچسب‌ها:, ,
برگشت به بالا