بایگانی

دسته: کود در صنعت کشاورزی

نقد و بررسی نهاده ها کود ماهی

تفاوت کود ماهی هیدرولیز با امولسیون چیست؟

فرایند هیدرولیز یک فرایند بلند مدت و آهسته است، در این فرایند تمامی ملکولهای بزرگ تبدیل به اجزای کوچیک تر و آمینو اسید ها تبدیل می شوند، در این مقاله به تفاوتهای اصلی فرایند هیدرولیز و فرایند تولید به روش امولسیون اشاره شده است و در نهایت یک کود ماهی قوی معرفی گردیده است.

4 ماه قبل
1 2 3 14
برگشت به بالا