بایگانی

دسته: کود در صنعت کشاورزی

کود در صنعت کشاورزی

شناخت کود ماهی و فواید بی نظیر آن

ماهی و محصولات دریایی یکی از پراستفاده ترین منابع پروتئین برای مصرف بشر می باشد. بخش بزرگی از صید ماهیان در بهترین وجه برای تولید فرآورده های فرعی ارزان قیمت مانند آرد ماهی، روغن ماهی یا خوراک حیوانات یا بلا استفاده می ماند.

2 ماه قبل
کود در صنعت کشاورزی

آشنایی با خصوصیات کود ماهی

کشاورزی بخش مهمی است که از چندین جنبه اقتصادی، فناوری و همچنین توسعه اجتماعی حائز اهمیت است.  هدف از حاکمیت غذا نیاز به سیاست هایی برای تضمین،  تأمین و دسترسی به مواد غذایی باکیفیت برای همه افراد آن جمعیت است.

2 ماه قبل
1 2 3 15
برگشت به بالا