بایگانی

دسته: آبیاری درخت پسته

آموزش کشاورزی پسته

خندانی و رسیدگی کامل پسته با آبیاری قبل از برداشت

درختان پسته در فصل گرما عطش بیشتری داشته و باید دوره آبیاری بطور نزدیک و منظم انجام شود تا نیاز آبی درختان تامین شود. آبیاری درختان پسته در قدیم از طریق چاه و موتور آبکشی صورت می گرفت، آب توسط موتور پمپ از چاه به طرف بالا حرکت می کرد و به داخل یک حوض (استخر کشاورزی) هدایت می شد.

5 ماه قبل
1 2 3 4
برگشت به بالا