تاثیرات کودهای اسید آمینه بر روی درختان پسته و افزایش محصول

تاثیرات کودهای اسید آمینه بر روی درختان پسته و افزایش محصول

تاثیرات کودهای اسید آمینه بر روی درختان پسته و افزایش محصول ایران نقش اصلی در زمینه تولید و صادرات پسته در جهان را دارد. با توجه به نقش مهم پسته در درآمد ارزی کشور به کار بردن روش‌های تغذیه‌ای مناسب برای افزایش کمیت و کیفیت این محصول اهمیت ویژه‌ای دارد. مشکلات زیست‌محیطی و افزایش نگرانی‌ها […]

بیشتر بخوانید
 نقش آمینو اسید در گیاهان

نقش آمینو اسید در گیاهان

نقش سنتز پروتئین در گیاه  به طور کلی در سلول های گیاهان، پروتئین ها دارای تاثیری ساختاری، کارکردی متفاوت از نظر آنزیمی، عملکردی، انتقال دهنده و ذخیره ای هستند. طبق تحقیقات صورت گرفته، در گیاهان آمینواسیدهای نوع ال هستند که همانند سازی می شوند و اصولا دی آمینواسیدها برای گیاهان شناخته شده نیستند که این […]

بیشتر بخوانید