بایگانی/آرشیو برچسب ها : چگونه نماتودکش تهیه کنیم؟

نماتودهای انگل گیاهی محصول زراعی تجارتی نیشکر

نماتودهای مهم انگل نیشکر نیشکر (Sugarcane (Saccharum officinarum یک محصول زراعی تجارتی است که عموما در کشورهای گرمسیری کاشته می شود و دارای چندین نماتود انگل گیاهی مختلف با گستره جهانی می باشد. از این نماتودها، گونه هائی که بیشترین اهمیت اقتصادی را دارند به جنس های  Meloidogyne,  Pratylenchus متعلق …

بیشتر بخوانید »

مهم ترین آفات نماتودی خسارتزای محصول باغی آناناس

مهم ترین آفات نماتودی آناناس آناناس (Pineapple (Ananas comosus یک محصول باغی با تولید کل 14 میلیون تن در سطح 768000 هکتار در سال 2002 می باشد. آسیا (فیلیپین و تایلند) 60 درصد تولید جهانی، با 20 درصد در کارائیب و آمریکای مرکزی و جنوبی را به خود اختصاص داده …

بیشتر بخوانید »

نماتودهای پارازیت مهم گیاهان چندساله قهوه

آیا قهوه نماتود پارازیت دارد؟ قهوه گیاهی چندساله است که دارای نماتودهای مهم پارازیت می باشد. در این مقالعه به بررسی آنها می پردازیم. دو گونه قهوه (.Coffee (Coffeae spp مهم که به عنوان محصولات تجارتی کاشته می شود شامل قهوه عربیکا، Coffeae arabica و قهوه روبوستا، Coffeae canephora می …

بیشتر بخوانید »

نماتود اصلی و مهم محصولات توتون

گیاه توتون دارای نماتود پارازیت توتون به عنوان یک محصول غیر خوراکی تجارتی به طور وسیع در سراسر جهان توسط کشاورزان واحدهای بزرگ و کوچک کاشته می شود، گرچه تقاضا برای تولید این محصول رو به زوال است. بدون شک، آفات اصلی این محصول نماتودهای گره ای ریشه، .Meloidogyne spp …

بیشتر بخوانید »

نماتودهای مهم تمام مناطق مرکبات خیز جهان

نماتود مهم مرکبات در جهان نماتود مهم مرکبات (Citrus crops) که اهمیت اقتصادی دارد و در تمام مناطق مرکبات خیز جهان انتشار دارد،(Tylenchulus semipenetrans) می باشد. سایر نماتودها نیز مانند Radopholus  و Pratylenchus  اهمیت محلی دارند. نماتود عامل بیماری زوال تدریجی مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) هم اکنون در بیشتر مناطق مرکبات خیز …

بیشتر بخوانید »

دو نماتود آفت اصلی و آسیب رسان فلفل سیاه

نماتودهای مهم خسارتزا روی فلفل سیاه فلفل سیاه (Black pepper (Piper nigrum این درختچه بالارونده چندساله تروپیکی بومی آسیا بوده، اما اکنون در بسیاری از قسمت های دیگر جهان جائی که با چندین آفت نماتودی روبه رو است کاشته می شود، گرچه فقط دو گونه نماتود به اسامی   Meloidogyne incognita …

بیشتر بخوانید »

نماتودهای انگل مهم محصول ریشه ای هویج

نماتودهای مهم و خسارتزای ریشه هویج هویج (Carrot (Daucus carota به عنوان یک محصول سبزی توسط همان نماتودهائی که دامنه وسیع میزبانی هستند و در فصل سبزیجات شرح داده شده اند مورد ابتلا قرار می گیرد. این نماتودها شامل نماتودهای مهم تر گونه های گره ای ریشه  Meloidogyne hapla, M. …

بیشتر بخوانید »

نماتودهای انگل ریزوم زیرزمینی زنجبیل و خسارت آنها

خسارت های نماتودهای زیرزمینی زنجبیل  زنجبیل گیاهی دارای ریشه زیرزمینی است که از گذشته های دور مورد استفاده دارویی قرار  می گرفته است. در این مقاله به بررسی نماتودهای این ریزوم زیرزمینی زنجبیل می پردازیم. زنجبیل Ginger Zingiber officinale به عنوان یک محصول ادویه ای و برای استفاده از ریزوم …

بیشتر بخوانید »

نماتودها انگل زیانبار غده و ریشه سیب زمینی شیرین

غده و ریشه سیب زمینی شیرین چه نماتودی دارد؟ سیب زمینی شیرین (Sweet potato (Ipomoea batatas یا یارالماسی یک محصول غذائی کاربوهیدراتی است که به طور خیلی وسیع در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر کاشته می شود و ریشه های انباری متورم زیرزمینی آن به مصرف می رسد. دو گروه …

بیشتر بخوانید »

نماتودهای انگل و زیان آور غده های سیب زمینی

نماتودهای خطرناک غده های سیب زمینی غده های سیب زمینی از نظر غذایی در جهان دارای اهمیت زیادی هستند. ما در این مقاله به بررسی نماتودهای خطرناک و زیان آور این غده ها می پردازیم. نماتود کاذب گره ای ریشه ابتدا در آمریکا شناخته شده است و از بولیوی، شیلی، …

بیشتر بخوانید »