زمان پاشیدن روغن ولک برای مصرف در باغات پسته

زمان پاشیدن روغن ولک برای مصرف در باغات پسته

روغن ها یکی از پرمصرف ترین نهاده ها در باغات پسته هستند. اساسا روغن ها برای مبارزه با آفات گیاهی مانند شپشکهای درختان پسته در فصل زمستان کاربرد دارند. روغن ها باید در دوره خواب درختان پسته در زمستان بمصرف برسند....

بیشتر بخوانید