انواع هرس درختان پسته و فواید آن بر محصول

انواع هرس درختان پسته و فواید آن بر محصول

هرس درخت پسته و هدف از انجام آن هرس عمل بریدن و قطع قسمتی از اندام گیاه با هدف و فرمول مشخص می باشد. عملیات هرس باعث افزایش رشد رویشی و زایشی و همچنین نظم و آرایش گیاه می شود که در نهایت موجب افزایش و بهبود کیفیت محصول می گردد. به طور کلی هرس […]

بیشتر بخوانید
 طریقه هرس کردن درختان پسته

طریقه هرس کردن درختان پسته

هرس کردن درختان پسته و اهمیت آن هنر هرس از زیباترین هنرهای علم باغبانی است. هرس درختان درواقع همان تربیت درختان است که به صورت های مختلفی انجام میشود. هرس درختان پسته در استان کرمان به 1000 هکتار هم نمی رسد ولی در استانهای دیگر از جمله خراسان به وفور دیده می شود. 90% هرس […]

بیشتر بخوانید
 هرس و فرم دهی درختان پسته

هرس و فرم دهی درختان پسته

هرس و فرم دهی درختان پسته هدف از انجام هرس فرم، ايجاد اسكلت قوي و محكم، شكل مناسب و مورد نظر  تحريك رشد شاخه هاي مناسب براي ايجاد تاج متراكم و متوازن و افزايش رشد شاخه هاي نگهداري شده مي باشد. هرس فرم جامي و شلجمي جهت ايجاد شكل مناسب درختان پسته توصيه مي شود […]

بیشتر بخوانید
 مبانی هرس درختان پسته

مبانی هرس درختان پسته

روش های هرس درختان پسته معمولا در هرس باردهي درختان پسته دو روش بكار گرفته مي شود: 1.هرس سربرداري درخت پسته  که به معنی قطع قسمتي از سر يا انتهاي فوقاني بازو، شاخه و سرشاخه هاي درخت می باشد. با انجام این هرس، شاخه يا سرشاخه و بازو ازمحل بريدگي تحريك شده و رشد جوانه […]

بیشتر بخوانید