بازدید رئیس جهاد کشاورزی رفسنجان از پژوهشکده آریا نهال

بازدید رئیس جهاد کشاورزی رفسنجان از پژوهشکده آریا نهال

بازدید رئیس جهاد کشاورزی از پژوهشکده آریا نهال رفسنجان به نقل از خانه خشتی روز پنج شنبه شانزدهم شهریور ماه  رئیس محترم جهاد کشاورزی رفسنجان آقای مهندس رضایی به همراه آقای بهشتی پور یکی از اعضای شورای شهرمان از پژوهشکده شرکت آریا نهال رفسنجان بازدید کردند. مهندس رضایی ضمن استقبال از این پروژه دانش بنیان، قول همکاری را […]

بیشتر بخوانید