آشنایی با روش کاشت کامکوات، فصل گلدهی و آفات آن

آشنایی با روش کاشت کامکوات، فصل گلدهی و آفات آن

کامکوات، کوچکترین عضو خانواده مرکبات اگر در مناطقی زندگی می کنید که مرکبات کشت می شود، ممکن است با درخت بزرگی روبرو شده باشید که هزاران پرتقال کوچک و بیضی شکل به همراه دارد. با این حال، این میوه ها پرتقال یا نارنج نیستند، بلکه کامکوات می باشند: کوچک ترین عضو خانواده مرکبات. کامکوات ها […]

بیشتر بخوانید