فاصله کاشت درختان پسته

فاصله کاشت درختان پسته

احداث باغ پسته در مزارعه احداث باغ و مزرعه در قدیم به‌صورت تجربی و با مشورت از باغداران قدیمی صورت می‌گرفت. برای مثال باغات پسته شهرستان رفسنجان که قطب تولید این محصول است اکثراً به همین روش احداث‌شده‌اند. فاصله حداقلی درختان به هم مشکلاتی را به وجود می‌آورد هرچند می‌توان گفت این کار صرفاً در […]

بیشتر بخوانید