انواع هرس درختان پسته و فواید آن بر محصول

انواع هرس درختان پسته و فواید آن بر محصول

هرس درخت پسته و هدف از انجام آن هرس عمل بریدن و قطع قسمتی از اندام گیاه با هدف و فرمول مشخص می باشد. عملیات هرس باعث افزایش رشد رویشی و زایشی و همچنین نظم و آرایش گیاه می شود که در نهایت موجب افزایش و بهبود کیفیت محصول می گردد. به طور کلی هرس […]

بیشتر بخوانید
 آنچه که در مورد درخت پسته باید بدانید

آنچه که در مورد درخت پسته باید بدانید

آنچه که در مورد درخت پسته باید بدانید  پسته درخت کوچکی است که منشا آن خاورمیانه و آسیا است و در کشورهایی مانند سوریه، ایران، غرب افغانستان، ترکمنستان و  رشد می‌کند. این درخت میوه ای تولید می‌کند که خوراکی و بسیار لذیذ است. پسته کلمه فارسی است که  وارد زبان‌های اروپایی شده‌ است. تولید پسته […]

بیشتر بخوانید
 نحوه هرس درختان در زمستان چگونه است؟

نحوه هرس درختان در زمستان چگونه است؟

بهترین فصل برای مدیریت هرس درختان پسته نحوه هرس درختان در زمستان چگونه است؟هرس یکی از عملیات باغبانی است که همراه با سایر عملیات داشت؛ از قبیل: آبیاری، کوددهی و تغذیه، کنترل آفات و بیماری ها، تولید میوه بهتر و بیشتر را تامین و تضمین می‌کند.صرف نظر از هرس «فرم‌دهی» که در باغ های غیربارور […]

بیشتر بخوانید