آبیاری نهال پسته، یک اصل مهم در افزایش عملکرد درخت

آبیاری نهال پسته، یک اصل مهم در افزایش عملکرد درخت

آب، یک مایه حیاتی برای درختان پسته همه ما انسان ها در زندگی روز مره در طول شبانه روز به آب نیاز داریم. علاوه بر انسان، زندگی سایر موجودات زنده از جمله حیوانات و گیاهان نیز به آب وابسته است. از همین رو آب یک مایه حیاتی برای زندگی است. بسیاری از مردم بر این […]

بیشتر بخوانید
 آبیاری در طول فصل رشد پسته

آبیاری در طول فصل رشد پسته

اهمیت آبیاری در طول فصل رشد درختان پسته آبیاری در طول فصل مهمترین عملیات داشت می باشد. هر مرحله از رشد به دلایل مختلف حساسیت خاص خود را نسبت به تامین مقدار کافی آب داراست. حساسیت اجزاء تولید نسبت به تنش آبی به صورت زیر درجه بندی می شود(حساس ترین مرحله رشد در ابتدای فهرست […]

بیشتر بخوانید
 اثر آبیاری کم بر پارامتر های کیفی محصول درختان پسته

اثر آبیاری کم بر پارامتر های کیفی محصول درختان پسته

آیا آبیاری کم بر کیفیت محصول پسته موثر است؟ آبیاری کمتر از حد مورد نیاز باعث ایجاد تنش خشکی در درختان پسته می گردد. تنش خشکی باعث خشکیدگی سرشاخه ها، ریزش و خشکیدگی برگ ها و در نتیجه کم شدن سطح فتوسنتز کننده گیاه و لخت شدن گیاه، تشدید اثرات آفتاب سوختگی و نهایتا خشک […]

بیشتر بخوانید