هرس انواع درختان، درختچه ها و گیاهان زینتی

هرس انواع درختان، درختچه ها و گیاهان زینتی

هرس گیاهان زینتی چگونه است؟ هرس میزان قابلیت گیاهان زینتی را برای زینتی بودن افزایش می دهد و مشخص می کند که کدام بخش از این گیاهان زینتی می باشد (گل، ساقه، پوست، میوه و شاخ و برگ). در انتخاب گیاه باید دقت زیادی بخرج داد و به مواردی مانند فضا، جهات، آب و هوای […]

بیشتر بخوانید