کود حیوانی بهتر است یا کود شیمیایی؟

کود حیوانی بهتر است یا کود شیمیایی؟

کدام کود مناسب کشاورزی است؟ درواقع هر دوی اینها می توانند در زمان مناسب مورد استفاده قرار گیرند.در خاک های ماسه ای که خیلی سبک هستند و یا خاک های رسی که بیش از اندازه سنگین هستند، استفاده از کود حیوانی توصیه می شود. اگر مقدار زیادی کود حیوانی به خاک های کهنه و فرسوده […]

بیشتر بخوانید