خلاصه ای از مراحل کاشت، داشت و برداشت پسته

خلاصه ای از مراحل کاشت، داشت و برداشت پسته

مقدمه ای بر پرورش پسته در ایران  پسته گیاهی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران کشت می شده است و جنگل های وحشی پسته در ناحیه شمال شرق ایران به ویژه مرز افغانستان و ترکمنستان وجود دارد و گمان می رود که درخت پسته حدود ۴-۳ هزار سال قبل در ایران اهلی شده […]

بیشتر بخوانید