تاریخچه کودهای زیستی (ارگانیک)

تاریخچه کودهای زیستی (ارگانیک)

کود زیستی این نوع کود دارای مواد حاصل خیز کننده ای است که دارای مقادیر زیادی از چند گونه از میکرو ارگانیسم‌های مفید مناسب خاک زی هستند .کودهای ارگانیک، باکتری های آغازین بسیارریز (میکرو ارگانیسم ) هستند که مایلند عناصر غذایی خاک رادریک عملیات زیستی تبدیل به مواد مغذی خاک که دارای ویتامین‌ها ودیگر موارد معدنی کرده وبه ریشه گیاهان برساند.

قیمت کودهای ارگانیک بسیار پایین است وبرای مصرف به صرفه تراز کودهای شیمیایی است ودر طبیعت که شامل حیوانات ومیکرو اکوسیستم وگیاهان آلودگی  به وجود نمی آورد، کودهای ارگانیک مواد نگه دارنده میکروارگانیزم های مفید خاک می‌باشند، و برای بسیار سودمند است.

تاریخچه کودهای ارگانیک

در زمان های گذشته به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی آلودگی و اثرات مخرب زیادی ازجمله انواع آلودگی خاک، آب، سلامتی انسان که مشکلات بارزی به وجود آورده حتی برای موجودات زنده (حیوانات) سیاست کشاورزی پایدار، توسعه پایدار و پایدار کشاورزی از متخصصین کشاورزی در خواست کرد که از موجودات زنده در خاک برای تولید کود ارگانیک کمک بگیرید چون که در جهت تامین غذای گیاه کمک بسیاری می‌کند‌. که در همین زمان بود که ساخت کودهای ارگانیک شروع به تولید شد .

اولین کود ارگانیک در اواخر  قرن نوزدهم مورد مصرف کشاورزان قرار گرفت و از زمان ان به بعد بقیه کود های ارگانیک بیولوژیکی ساخته شده توسط متخصصین روی کار آمد. اندام گان (ارگانیزم) در تولید کودهای بیولوژیکی نقش دارند. به طور تصادفی عملیات جداسازی در محیط زیست انجام می‌شوند.

در فضای آزمایشگاه در محیط های کشت مخصوص افزون و پرورش می‌دهند و برای مصرف آماده می‌شوند. البته مصرف کودهای ارگانیک قدمت زیادی دارد. تولیدکنندگان محصولات برای نیرومند ساختن و استحکام زمین های مخصوص کشت کشاورزی گیاهی به نام لگومینوز وجود دارد که برای باروری خاک را افزایش می‌دهد متخصصان این گیاه را کشت می‌کنند .

اهداف استفاده از کود ارگانیک

اهداف استفاده از کودهای ارگانیک، نیرومند سازی حاصل خیزی و باروری خاک، فراهم سازی کمبودهای غذایی سالم فراوان بودن، بدون اینکه محیط زیست آلوده شود. زیاد شدن محصول از لحاظ کمی و کیفی بدون هیچ اسیب رسانی به اکوسیستم مزرعه.

کاربرد استفاده از کود های ارگانیک درکشاورزی

در این دوره با افزایش تولید کشاورزی با استفاده از کود های ارگانیک در مورد رفع کمبودهای مورد نیاز روبه رشد جمعیت در حال افزایش تامین غذا برای مردم نگرانی های پیش آمده است انواع آلودگی‌ها به وجود آمده آب،‌ خاک، هوا، فرسایش خاک، ایستادگی آفات در مقابل سموم و زیاد شدن کود های شیمیایی ایجاد شده است تا به هدف حفظ منابع به گذشته و کشت های صنعتی بر می‌گردیم .سپس برای تولید فراورده های سالم و تمیز و خلاصه انسان های سالم و شاد تنها راه جز کشاورزی ارگانیک نداریم کشاورزی ارگانیک و دامی استفاده از محصولات گیاهی ارگانیک نزدیک به هم با همکاری افراد جامعه دارد.

باروی آوردن هرروزه برای مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک که در واقعه به ‌آن مدیریت درست خاک و مکان رشد گیاه و درخت بنیان است. به بهترین روش عمل می‌کند که خوراک مورد نیاز گیاهان و درختان، تساوی بین عنصرهای لازم خاک در هم نخورد و در زمان رشد هم نیازی به استفاده از کودهای شیمیایی از کود‌های طبیعی ارگانیک نظیر کود‌های حیوانی و بیو لوژیکی ، خاک برگ ، جلبک استفاده می‌شود.

درصورت لازم به دفع افت‌ها نیز به جای استفاده از افت کش های شیمیایی از راه‌های ارگانیک مثل ریز اندامگان زنبورها، باکتری‌ها، کفشدوزک‌ها از ارقام به افت‌های کشت وبرداشت استفاده مفیدی دارد و دراین کشاورزی از دانه‌های اصلاح شده که خاصیت ژنتیکی دارند که در معرض تابش نور خورشید قرار گرفته استفاده نمی‌شوند.

درنهایت محصول که به دست می‌آید که به دست مصرف کننده می‌رسد بدون هیچ باقی مانده سمی و شیمیایی و بدون هیچ نگه دارنده خواهد بود از لحاظ دیگر محصولات خوراکی با کیفیت و عالی که فراورده کودهای ارگانیک است. رضایت خوبی به عمل می آورد که توسط مصرف کننده به کشاورز گفته می‌شود‌. این عمل باعث سلامت جسمی آنان درپی دارد و آن را تضمین می‌کند.

مشاهده تمامی محصولات فروشگاه

 

مزایای استفاده از کود های ارگانیک

۱.بالا رفتن میزان مواد مورد نیاز خاک از جمله مواد غذایی و مواد الی خاک

۲.کم شدن نیاز به استفاده از کودهای شیمیایی برای مصرف خاک

۳.قدرت جذب مواد مغذی توسط گیاهان افزایش می‌یابد

۴.از فرسایش خاک جلوگیری می‌کند

۵.گوگورد موجود در آن باعث تمیزی خاک از شوری می‌شود

دسته بندی با توجه به نوع میکرو ارگانیسم های کود های ارگانیک

۱.ریز مندگان کارا ( میکرو ارگانیسم های سودمندem)

2.کودهای ارگانیک باکتریایی (ریزبیوم، ازتو باکتری ،ازوسیپرویوم ….)

۳.کودهای زیستی قارچی

۴.کودهای ارگانیک جلبکی

 

تعریفی دیگر از کود های ارگانیک

همانطور که از تلفظ کود ارگانیک معلوم است. که کود های ارگانیک از مواد طبیعی بدون دخالت مواد شیمیایی درست شده است. که در واقع منشا گیاهی و حیوانی دارو بهره گرفتن آنها در خاک مواد کربنی برای رشد گیاه آماده می‌کند. کود های ارگانیک سرشار از مواد مغذی هستند که به آرامی و طولانی مدت کار می‌کند.

کود های ارگانیک نیاز های گیاه را فراهم می‌کنند و باعث کامل شدن و توازن ،بالا بردن رشد میکرو ارگانیسم و تغییر خاصیت‌های شیمیایی فیزیکی در خاک می‌شود در واقع مواد غذایی مهم واصلی برای تولید غذایی زیستی یا ارگانیک در اختیار گیاه قرار می‌دهد.

  1. کود حیوانات
  2. کودگاوی
  3. کودماهی
  4. پلت مرغی
  5. کمپوست
  6. منابع معدنی
  7. کود سبز
  8. منابع جانبی کشاورزی

سایرمنابع موجود در طبیعت به عنوان کود ارگانیک

 

 

 

فواید استفاده از کود ارگانیک برای کشاورزی

۱.مواد مغذی را به آرامی رها سازی می‌کند و یک روند استوار از مواد غذایی گیاهی را فراهم می‌کند

۲.سلامت اجزای خاک

۳.گنجایش نگه داشتن آب را بالا می‌برد

۴.گنجایش نگه داشتن مواد مغذی را بالا می‌برد

۵.باعث فعال شدن کرم های خاکی و میکرو ارگانیسم در خاک

اهمیت استفاده از کود های ارگانیک  در کشاورزی

 کود ارگانیک مواد الی در خاک که معمولا از تفکیک فساد و بقایای گیاهان و حیوانات به عمل آمده و دارای ویژگی های شیمیایی فیزیکی خاک را بهبود می‌بخشد و به این نتیجه به اندازه میزان کار محصولات نیز بالاتر خواهد رفت. برای چسباندن اجزای خاک و تبدیل به دانه های درشت تراز کود های ماهی و کود های حیوانی استفاده می‌شود. نبود وجود مواد آلی در خاک سبب پخش شدن ذرات زیر خاک می‌شوند.

که این عمل باعث می‌شود فاصله بین ذرات خاک کم شود وباعث کند شدن سرعت حرکت آب در چنین خاک می‌شود. عملیات تهویه به صورت عالی انجام نمی‌شود. و در چنین شرایطی به علت نبود و کم بودن فضای خالی بین ذرات خاک حجم خاک را کاهش می‌دهد و میزان پایبند بودن آب در خاک را بسیار کم می‌کند.

این عمل یک نواختی و کم بودن حجم خاک حرکت مسیر آب را به سطح منتقل شده سبب فرسایش خاک شده و با خشک شدن روی خاک و ایجاد موانع در راه رشد و جوانه زنی بذرها خواهد بود.

از لحاظ دیگر استفاده از کود ماهی، کود مرغی و بقیه کود های حیوانی ودامی تاثیر دارد مخرب و زیان بار استفاده زیاد از کود های شیمیایی را کم و تعدیل می‌کند. درمناطق خشک به علت زیاد بودن دمای رطوبت متناسب خاک و مواد آلی در خاک میزان سرعت تجزیه شدن بالا می‌رود و بنابراین خاک کشاورزی در این مناطق داری مواد آلی مفید خاک می‌باشد. در زمین های کشاورزی این مناطق که پسته کشت می‌شود تنها کود ارگانیک توصیه می‌شود.

مشاهده تمامی محصولات فروشگاه

 

اینستاگرام
تلگرام
آپارات
ایتا
روبیکا
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
دوست داریم نظرتونو بدونیم، لطفا دیدگاهی بنویس برامون!x