اموزش کاشت گندم

اموزش کاشت گندم

آماده سازی بستر کاشت گندم

تهیه زمین کشاورزی مناسب در افزایش عملکرد زراعت گندم و جو نقش بسیار مهمی دارد. به همین دلیل در ديم زارها باید بعد از اولین بارندگی مؤثر پاییزه تهیه زمین صورت گیرد. برای آماده سازی زمین برای کاشت گندم در زمین های غیر سنگلاخی، شخم با گاو آهن، برگردان دار و دیسک توصیه می شود.

البته در شرایط رطوبتی بالا که استفاده از دیسک باعث فشرده شدن لایه های زیرین خاک کشاورزی و به تأخیر افتادن زمان کاشت می شود. به جای دیسک باید از پنجه غازی استفاده نمود. تا ضمن نرم کردن خاک، با هوا دادن به آن رطوبت موجود در خاک را کاهش داد.

اصولا با ایجاد زمینه و بستر مناسب و فراهم نمودن شرایط ایده آل می توان از یک دانه گندم به یک بوته مطلوب و با رشد مناسب رسید. سرانجام به عملکرد قابل توجه دست یافت. برای ایجاد شرایط مناسب رشد گندم، قدم اول اجرای به موقع و صحیح عملیات خاک ورزی و تهیه بستر بذر می باشد. 

اهداف اصلی عملیات خاک ورزی در شرایط آبی 

هدف اصلی عملیات خاک ورزی در کشت آبی، فراهم نمودن شرایطی است که به رقم گندم مورد کاشت امکان بروز حداکثر پتانسیل ژنتیکی تولید را بدهد. مهمترین اهداف شخم در کشت آبی به شرح ذیل می باشند:

 1. تهیه بستر مناسب برای رشد و نمو دانه گندم و توسعه ریشه آن
 2. ایجاد خلل و فرج در خاک زراعی، جهت تهویه مطلوب
 3. از بین بردن علف های هرز موجود در زمین مورد نظر 
 4. زیر خاک کردن انواع کود های حیوانی، شیمیایی و بقایای گیاهی زراعت قبلی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت موجودات زنده خاک 
 5. نرم کردن خاک جهت جذب رطوبت بیشتر و تماس مناسب بذر با خاک

اهداف اصلی عملیات خاک ورزی در شرایط آبی 

اصول و مبانی تهیه زمین کشاورزی در شرایط آبی 

چنانچه در سال گذشته زمین مورد نظر شما زیر کشت ذرت بوده است. قسمتی از بقایای گیاهی بجا مانده را از زمین خارج کنید. مابقی را با استفاده از دستگاه ساقه خرد کن یا چاپر کلنگی به قطعات ریز تبدیل می نماییم.

سپس توسط شخم با خاک کشاورزی مخلوط کنید. به این ترتیب با افزودن مواد آلی به خاک ضمن بهبود بافت آن، از نظر مواد غذایی نیز غنی می گردد. توصیه می گردد در صورتی که زمین مربوطه در سال گذشته زیر کاشت گندم بوده و بعضی از بیماری های مزرعه شیوع داشته اند. از کشت مجدد گندم اکیدا خودداری شود. زیرا در غیر این صورت با طغیان بیشتر آفات و نبود عناصر مورد نیاز گندم در خاک دچار کاهش شدید محصول خواهد گردید.

عوامل موثر در کشت گندم آبی 

 1. از بین بردن علف های هرز قبل از کشت گندم  
 2. تسطیح و شیب بندی صحیح جهت توزیع و حرکت یکنواخت آب آبیاری در مزرعه 

آماده سازی زمین جهت کاشت گندم آبی

 •  الف) خشکه کاری 
 •  ب) هیرم کاری 

آماده سازی زمین جهت کاشت گندم آبی

مراحل تهیه زمین در حالت خشکه کاری 

1.خاک ورزی اولیه زمین کشاورزی

پس از برداشت، برای از بین بردن جوی و پشته ها و هموار نمودن پستی بلندی ها، می بایستی دوبار شخم عمود بر هم به عمق ۲۰-۲۵ سانتی متر صورت داد. تا ضمن نرم شدن کامل خاک، ناهمواری های سطح مزرعه نیز مرتفع گردد. مسلما کیفیت شخم گاو آهن های دو طرفه بهتر و سرعت عمل آن بیشتر از انواع یک طرفه است. 

2.خاک ورزی تکمیلی زمین کشاورزی

قبل از شروع عملیات خاک ورزی جهت افزایش مواد آلی به خاک مقدار ۱۰-۲۰ تن کود دامی در سطح زمین پخش می گردد. بهتر است خطی کار مورد استفاده مجهز به سیستم کود کاری در زیر بذر با سیستم کاشت توأم کود و بذر باشد.

در غیر این صورت پس از پخش کود دامی با استفاده از کود پاش، کودهای شیمیایی لازم در سطح مزرعه پاشیده می شوند. بعد با یک یا دو بار دیسک زدن به عمق ۱۰ سانتی متر، کودهای پاشیده شده را با خاک مخلوط می کنیم، سپس کاشت می نماییم.

با کمک ماله سطح زمین را تسطیح نمایید. زمین را به صورت جوی و پشته درآوردید. در ادامه با در نظر داشتن جهت شیب زمین، دو منبع آب مورد استفاده با نهرکن را ایجاد می کنید.

در نهایت اقدام به احداث نهرهای آبرسان از نقطه مبدا (بلندترین نقطه زمین به نقطه مقصد) به پست ترین نقطه زمین می نمایید. چنانچه شیب زمین نسبتا زیاد باشد، فرصت کافی برای نفوذ آب در خاک ایجاد می شود.

برای جلوگیری از جریان شدید آب در سطح مزرعه با استفاده از مرزکش، زمین را کرت بندی نمایید. عرض کرت های ایجاد شده باید به گونه ای باشد که در هنگام برداشت محصول، مشکلی در تردد کمباین ایجاد نگردد.

 مراحل تهیه زمین کشاورزی در حالت هیرم کاری 

1.خاک ورزی اولیه زمین کشاورزی

در کشت های آبی، علف های هرز یکی از عوامل مزاحم کشت هستند. با مصرف نمودن رطوبت و مواد غذایی خاک و سایه اندازی روی جوانه های نورسته، تأثیرات منفی زیادی روی عملکرد دارند. لذا به منظور رهایی از عواقب سوء این گونه گیاهان نامطلوب یک ماه قبل از کاشت زمین را آبیاری نموده و منتظر می مانیم تا بذر علف های هرز در مزرعه تحریک شده و جوانه بزنند.

آنگاه با انجام شخم به عمق ۲۵ سانتیمتر کلیه علف های هرز سبز شده را زیر خاک نموده و به این ترتیب آن ها را از بین می بریم. علاوه بر موارد فوق در حالت هیرم کاری به علت وجود مقداری رطوبت در خاک، بذر گندم بهتر جوانه می زند. به این ترتیب گیاه قوی تری حاصل می گردد.

2.خاک ورزی تکمیلی زمین کشاورزی

همانند روش خشکه کاری پس از پاشیدن کودهای شیمیایی و دامی اقدام به دیسک زدن می نماییم. چنانچه کلوخه ها و بقایای گیاهی زمین زیاد باشد. لازم است عملیات دیسک زدن زمین دربار عمود بر هم صورت گیرد. 

در دیسک زدن نباید زمین به قدری خشک باشد که کلوخه ها بر اثر خورد شدن کاملا پودر شوند، زیرا در این صورت خاک پودر شده پس از جذب رطوبت و تبخیر مجدد سله می بندد. بعد با ایجاد لایه سخت مانع از خروج بذر از خاک خواهد شد. سایر مراحل تسطيح كاشت، ایجاد و احداث نهر و مرز همانند خشکه کاری است. 

عملیات زیرشکنی زمین کشاورزی

با توجه به تردد ماشین آلات کشاورزی به خصوص در حالت وجود رطوبت در خاک رفته رفته خاک لایه زیرین سفت و متراکم می شود. علی رغم اجرای شخم لایه پایینی هم چنان سخت باقی می ماند. هر ۳ تا ۴ سال یکبار با حفر گودال در نواحی مختلف زمین وضعیت تار و فشردگی لایه زیر عمق شخم را بررسی نمود. (۵۰ تا ۲۰ سانتی متری خاک)

در صورت استفاده از زیر شکن و با تشخیص کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی نسبت به لایه شکنی خاک اقدام نمایید. لازم به ذکر است فاصله شاخه های زیر شکن باید 1/5 برابر عمق کار انتخاب شود.

در صورتی که نوع خاک مزرعه به گونه ای باشد که بیش از حد نیاز رطوبت را در خود نگه دارد. می توان هم زمان با زیر شکنی، با احداث زهکش در زیر لایه زراعی خاک رطوبت اضافی را از زمین خارج کرد.

عملیات زیرشکنی زمین کشاورزی

3 روش آماده سازی زمین کشاورزی

آماده سازی زمین کشاورزی به سه روش زیر صورت می گیرد. به منظور حفاظت از خاک در برابر فرسایش بادی و آبی دو روش اول یعنی بی خاک ورزی و کم خاک ورزی توصیه می گردد. بدیهی است در صورت عملیاتی نشدن خاک ورزی حفاظتی روش سوم قابل اجرا خواهد بود.  

1.راه بی خاک ورزی زمین کشاورزی

 کاشت باید با ماشین کشت مستقیم (کارنده NoTill ) بدون هیچ گونه عملیات خاک ورزی انجام شود. 

2.روش کم خاک ورزی زمین کشاورزی

روش کم خاک ورزی می تواند به روش های زیر انجام پذیرد:

 1. تهیه زمین با خاک ورز مرکب اکشت با ردیف کار معمولی ذرت تهیه زمین با چیزل پکر
 2. کشت با ردیف کار معمولی ذرت
 3. خاک ورزی اولیه و ثانویه

3.خاک ورزی عمیق زمین کشاورزی با زیرشکن 

برای شکستن لایه های متراکم در زیر عمق شخم و افزایش میزان نفوذپذیری آب در خاک و تهویه نامناسب زیرشکن زنی با استفاده از زیرشکن های سه شاخه ای با فاصله ۵۰ سانتی متر و یا دو شاخه ای با فاصله ۸۰ سانتی متر لازم است.

یک ماه قبل از انجام خاک ورزی اولیه در عمق بین ۵۰-۳۰ سانتی متری خاک با استفاده از تراکتورهای پرقدرت در اراضی گندم آبی و با اراضی با بارندگی سالیانه بیش از ۴۰۰ میلی متر مفید واقع می شود. می توان زیرشکنی را در رطوبت خاک بین ۲۰-۱۵ درصد یعنی همان رطوبت در مرحله شخم انجام داد.

شخم زمین کشاورزی با گاو آهن برگرداندار 

خارج کردن خاک از حالت پیوستگی و سست کردن منطقه نفوذ ریشه مهم ترین کار در زمین است. انجام خاک ورزی برای نرم کردن لایه سطحی خاک و آماده سازی بستر بذر بوسیله انجام عملیات شخم با گاواهن برگردان دار صورت می گیرد.

با خرد کردن بقایای گیاهی کشت قبلی بوسیله ساقه خردکن ها و برگردان کردن و مدفون ساختن این بقایا در خاک، مواد آلی در خاک پوسیده شده و به خاک باز می گردد.

شخم زمین کشاورزی با گاو آهن قلمی 

حفظ بقایای گیاهی به مقدار کم در سطح خاک برای پایداری خاک ورزی به همراه خراش دادن لایه سطحی خاک به وسیله گاو آهن قلمی امکان پذیر است.

خاک ورزی های سطحی به وسیله گاو آهن قلمی باعث تسریع در خشک شدن لایه سطحی می گردد. در نتیجه تغییر رطوبت یکنواخت تری را در سطح خاک ایجاد کرده و زمان لازم برای عملیات دیسک و خرد کردن کلوخه ها را کاهش می دهد.

از طرف دیگر بستر خاک نرم تری را در سطح خاک درست می کند که برای بذرهای ریزی مانند کلزا مناسب بوده و باعث استقرار بهتر بذر و تسریع در جوانه زنی می گردد. این شرایط در اراضی آبی مخصوصا در هنگام بارندگی های پیاپی پاییزه، که زمان عملیات شخم محدود می شود، بیشتر مشهود است. 

 شخم زمین کشاورزی با دیسک 

برای خرد کردن و نرم کردن و آماده سازی بستر بذر و هم چنین مخلوط کردن کودهای شیمیایی با خاک از دیسک استفاده می شود. کلوخه های خاک در رطوبت ۱۸ درصد بهتر از هم جدا شده و تعداد دفعات عملیات دیسک را کاهش می دهد. در اراضی دیم کم باران برای حفظ رطوبت خاک می توان به جای شخم از دیسک برای عملیات خاک ورزی استفاده کرد. 

چه زمانی مناسب کاشت گندم است؟

با مساعد شدن شرایط، باید هر چه زودتر زمان کاشت گندم بهاره را انتخاب و نسبت به آن اقدام کرد. کاشت زود هنگام در بهار، منجر به استفاده حداکثر گندم از رطوبت زمستانی و زمان کاشت پنجه زدن آن می شود.

گندمی که در چنین زمان مساعد و مناسبی کاشته به علت قوی شدن، از حمله بیماری ها در امان خواهد بود. گندم پاییزه را باید زمانی کاشت که خسارتی به آن وارد نشود.

تاریخ کشت گندم های پاییزه بسته به ارتفاع محل از سطح دریا تفاوت دارد. بهترین تاریخ کشت گندم های پاییزه در کرج، آبان ماه است، ولی می توان آن را در آذربایجان در مواقع ضروری در اوایل دی ماه کشت کرد.

برای بدست آوردن حداکثر عملکرد گندم، باید در نظر داشت که بین واریته های مختلف گندم و مناسب ترین با بهترین تاریخ کشت همبستگی وجود دارد. 

بهترین زمان بذرکاری گندم

زمان بذرکاری طبیعتا تابع شرایط طبیعی منطقه زراعی است. بذر کاشتن، خیلی زودتر و یا خیلی دیرتر گندم پائیزه از قدرت پنجه زنی آن می کاهد. کاشت بذر خیلی زودتر، بوته را در معرض حمله مگس گندم قرار می دهد و اگر دیرتر کاشته شود، احتمال سرمازدگی افزایش می یابد و در نتیجه میزان عملکرد پائین می رود.

اگر بذر کاری در مناطق سردسیر کاملا به تأخیر افتد، بذور کاشته شده ممکن است تا بهار آینده جوانه نزنند. شاید به علت انجام نشدن فرآیند بهاره سازی، به ساقه نرفته سنبله ای نیز تولید نکنند. 

بذر کاری در بهار نیز حتی الامکان باید زودتر انجام گیرد تا قبل از گرمای اوایل تابستان، که گندم نسبت به آن حساس است، گیاه به ساقه رود و سنبله تشکیل دهد. کاشت زودتر، دوره رشد گندم بهاره را زیادتر می کند که در افزایش عملکرد بسیار مؤثر خواهد بود. 

در مناطقی که سرمای زمستانی برای گندم خطر فوق العاده ای ندارد. بهترین تاریخ کاشت موقعی است که بوته بتواند قبل از آنکه دمای محیط زیر صفر درجه سانتی گراد برود به مرحله سه برگی برسد.

مزایا و معایب کشت گندم پاییزه

چنانچه گندم پاییزه خیلی زودتر از موقع مناسب کشت شود (مخصوصا در مناطقی که روز زیاد باشد) ساقه های کمتر و بوته های ضعیف با ریشه های کم تولید خواهد کرد. کشت زودتر از موقع، امکان حمله آفات و بیماری های گندم را زیادتر می کند و موجب خسارت زمستانه می شود.

گندم های پاییزه ای که دیر کشت شوند ممکن است تا بهار جوانه نزنند و به سنبله بروند و به اصطلاح گربه شوند. گندم های پاییزه ای که در مرحله ۳ تا ۴ برگی باشند بهتر از گندم های پاییزه که در مرحله ۱ تا ۲ برگی هستند. نسبت به سرمای زمستان مقاومت نشان می دهند. 

بهترین تاریخ کشت گندم در ایران

تاریخ کشت گندم در ایران با شرایط متفاوت جوی کاملا متفاوت است. بهترین تاریخ کشت گندم های پاییزه دیم زمانی است که احتمال شروع بارندگی است و زمان کاهش دمای هوا فرا رسیده باشد.

گندم های نوع پاییزه را در ارتفاعات البرز، آذربایجان، خراسان، و کرمانشاه از اواخر مرداد و اوایل شهریور ماه کشت می کنند. همچنین در اطراف تهران و اصفهان از شهریور ماه تا آبان ماه و در خوزستان به طور کلی در آبان ماه کشت می کنند.

تاریخ کشت گندم های بهاره را در نواحی آذربایجان، فروردین ماه و در اطراف تهران اوایل یا اواسط اسفند ماه انتخاب می کنند. کشت گندم در ایران صرف نظر از تیپ رشد ارقام و واریته های مختلف آن (زمستانه، بهاره و بینابین) عموما در فصل پاییز انجام می گیرد. 

آنچه که زمان مناسب کشت گندم را در اقلیم های بزرگ اصلی تعیین می کند دما می باشد. یعنی زمان کاشت گندم صرف نظر از واکنش فتوپریودی (واریته های جدید گندم غیر حساس به تغییرات طول شب و روز هستند) و خصوصیات ژنتیکی رقم در اقلیم های مختلف بایستی با توجه به منحنی های دمایی آن اقلیم تعیین گردد.

دمای اصلی برای جوانه زدن گندم بین ۴ تا ۳۲ درجه سانتی گراد گزارش شده است که دمای مطلوب آن ۲۵ درجه سانتی گراد می باشد. 

روش کاشت بذر گندم بر روی پشته های بلند 

مدرن ترین روشی است که در کشورهای پیشرفته اجرا می شود. به طور خلاصه، در این روش دو الى سه ردیف بذر بر روی پشته های بلند و عریض کاشته می شود. در این سیستم عرض پشته ۷۰-۴۵، سانتی متر، فاصله ردیف کاشت بر روی پشته ۲۰-۱۵ سانتی متر می باشد. عرض جويچه ها (فارو) ۳۰-۲۵ سانتی متر و ارتفاع پشته (عمق فارو) ۲۰-۱۲ سانتی متر است.

هدایت آب در زمین از طریق جوی های کوچک انجام می شود. به طوری که رطوبت به صورت نشتی به محل استقرار بذرها نفوذ می کند و حالت غرقابی ایجاد نمی شود.

پس از عملیات شخم عمیق. دیسک، تسطیح و قبل از بذر کاری جوی و پشته ها را متناسب با این روش با یک دستگاه خط زن احداث و زمین را آبیاری بسیار سنگین می کنند. پس از سبز شدن نسل اول علف های هرز (که حدود ۸۰ درصد کل علف های هرز است) و در رطوبت کمی بیشتر از گاورو شدن، دستگاه را وارد زمین می کنند.

روش کار دستگاه خط زن

دستگاه خط زن به گونه ای طراحی شده است که بیلچه های کولیتواتور که قبل از لوله های سقوط بذر قرار دارند، روی پشته ها قرار گیرند.

با تخریب پشته ها، علف های هرز از بین می روند، سپس بذرها به صورت ردیفی (معمولا سه ردیف روی پشته) در عمق ۱۲-۸ سانتی متر کاشته می شوند. بیلچه های احداث فارو که در پشت لوله های سقوط بذر قرار دارند، دوباره فاروها و پشته ها را در جای قبلی بازسازی می کنند.

بنابراین با عبور بذرکار همزمان، پشته ها تخریب می شوند. علف های هرز از بین می روند، بذرها به صورت ردیفی کاشته شده و دوباره پشته ها و جویچه ها احداث می شوند. پس از کاشت بذره زمین به صورت ردیفی کاشته شده و دوباره پشته ها و جویچه ها احداث می شوند.

پس از کاشت بذر زمین به مدت حدود ۴۰ روز آبیاری نمی شود (به دلیل این که بذر گیاه زراعی عمق کاشته شده است و رطوبت کافی برای جوانه زدن آن وجود دارد).

مزایای روش کشت بذر بر روی پشته های بلند

از جمله مزایای کشت بذر گندم بر روی پشته های بلند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سهولت آبیاری قبل از کاشت که کنترل مکانیکی علفهای هرز را فراهم می کند.
 • افزایش میزان سبز شدن بذر و یکنواختی مزرعه امکان استفاده از همان پشته ها در کشت های بعدی 
 • استفاده کمتر از بذر (بعضی از کشاورزان با مصرف فقط ۷۵-۵۰ کیلوگرم بذر در هکتار به تراکم مورد نظر می رسند) 
 • میزان مصرف علف کش ها را کاهش دهید.
 • کاهش سله بندی و خفگی بذر
 • کاهش ورس (خوابیدگی) به دلیل عدم شرایط غرقابی
 • امکان مصرف کود به صورت نواری و افزایش بازدهی مصرف کود
 • کاهش فرسایش در مناطق پر باران به دلیل هدایت آب توسط فاروها
 • افزایش تولید 

میزان بذر و عمق کاشت گندم

یکی از مشکلات کشاورزان در فرایند کشت گندم، عدم یکنواختی در سبز شدن بذور و استقرار بوته های گندم به تعداد مناسب در واحد سطح می باشد.

با استقرار گیاهچه های گندم در تراکم مناسب در واحد سطح ضمن افزایش بازده مصرف نهاده ها از قبیل کود و سم، گندم به حداکثر ظرفیت تولیدی خود نیز می رسد. عدم آگاهی کشاورزان از تأثیر عوامل مختلف در رسیدن به سبز یکنواخت موجب تکرار این مشکل در هر سال می شود.

عوامل موثر در استقرار و تراکم مناسب گیاهچه های گندم 

 میزان مصرف بذر در زمین کشاورزی

عوامل محیطی و ویژگی های رقم بر میزان مصرف بذر تأثیر می گذارند. ویژگی های رقم گندم مانند وزن هزار دانه. ارتفاع بوته، خوابیدگی (ورس)، قدرت پنجه زنی، درصد جوانه زنی و سرعت رویش بذور از عوامل تعیین کننده میزان مصرف بذر در هر هکتار هستند. 

دانه های سبک در هر واحد وزن، تعداد دانه بیشتری نسبت به دانه های سنگین دارند و هر چه وزن هزار دانه گندم کمتر باشد از نظر وزنی میزان مصرف بذر کاهش می یابد. 

افزایش ارتفاع بوته و حساسیت به خوابیدگی موجب کاهش مصرف بذر در هر هکتار می شود. هر چه درصد جوانه زنی بذر و قدرت پنجه زنی آن بیشتر باشد می توان قدرت پنجه زنی آن بیشتر باشد می توان میزان بذر کمتری مصرف نمود. 

مانند رطوبت، حاصل خیزی خاک و علف های هرز در تعیین میزان مصرف بذر مؤثر هستند. در خاک های مناطق دیم و کم باران و با حاصل خیزی ضعیف، برای کاهش رقابت بین بوته های گندم در جذب آب و غذا، بذر را به مقدار کمتر مصرف می کنند. میزان مصرف بذر ممکن است در شرایط دیر کاشت و تراکم زیاد علف ادیر کاشت و تراکم زیاد علف هرز افزایش یابد. 

عمق کاشت بذر در زمین کشاورزی

دمای مطلوب و رطوبت کافی لازمه جوانه زنی بذور و سبز شدن گیاهچه های گندم می باشند، در کشت های سطحی و کم عمق می شوند. جوانه زنی بذور گندم دچار نوسان های شدید رطوبت و دما ویژگی های بذر و عوامل محیطی نیز در تعیین عمق کاشت بذر گندم تأثیر می گذارند.

ویژگی های بذر گندم مانند اندازه بذر، مقدار پروتئین بذر، طول کلئوپتیل و سرعت سبز شدن بذر در تعیین عمق کشت مطلوب مؤثرند.

عمق کاشت بذر، یعنی این که باید بذر را در چه عمقی درون خاک قرار دهیم. این بستگی به رطوبت خاک و جنس آن و درشتی بذر دارد. موقعی که آب درون خاک برای گیاه کافی باشد، عمق را ۴ تا ۵ سانتی متر، در نظر می گیریم. ولی اگر رطوبت کافی نباشد، عمق را بیشتر مثلا ۶ تا ۷ سانتی متر قرار می دهیم.

هم چنین در زمین های سبک مثل زمین های شنی، بذر را نسبت به زمین های رسی و سنگین عمیق تر می کارند. در هر صورت باید دقت کنیم که عمق کاشت ما خیلی زیاد نشود چون بذر درون خاک، خفه می شود. حتی بوته ای که تولید می کند قدرت زیادی ندارد و از بین می رود. 

عمق مناسب برای بذر کاری در ديمزارها با توجه به نوع خاک، اندازه بذره و میزان رطوبت موجود در سطوح مختلف خاک، بین ۳ تا ۸ سانتیمتر است.

در خاک های سبک و شنی بذر را عمیق تر و در خاک های سنگین و ترسی نزدیک تر به سطح زمین می کارند. به علاوه بذر هرچه درشت تر باشد عمیق تر کاشته می شود. برای تضمین عملکرد بیشتره لازم است که بذرکاری در بستر مرطوب صورت بگیرد. 

 

 

منبع:

زراعت گندم و جو (بهزاد بسحاق  محمد میرزایی  مهردادقاسمی نژاد  بابک مقصودی)

 

 

مشاهده تمامی محصولات فروشگاه

اینستاگرام
تلگرام
آپارات
ایتا
روبیکا
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
دوست داریم نظرتونو بدونیم، لطفا دیدگاهی بنویس برامون!x