هر روز با توجه به افزایش روزافزون جمعیت جهان، نیاز مردم به میوه­ها و سبزی­ها، گسترده ­تر می­شود. میوه و سبزی، بخش مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل می­دهد، در این میان خیار سبز، از گیاهان مهم جالیزی است که نقش مهمی در جیره غذایی انسان­ها دارد. از نظر اقتصادی، در بین سبزی­های مهم خیار، مقام چهارم را بعد از بادمجان رومی، کلم و پیاز داراست.

در جدول زیر، میزان سطح زیر کشت و میزان تولید محصول خیار در فضای باز و گلخانه که جایگاه خاصی در بین تولید کنندگان این محصول در سطح جهان دارد، آمده است (جدول1).

جدول ۱- سطح زیر کشت و متوسط تولید خیار در فضای باز و گلخانه در ایران

سطح زیرکشت (هکتار) متوسط تولید (تن)
فضای باز 74703 9/22
گلخانه 2500 150

در سال­های گذشته، کشت خیار گلخانه­ ای توسعه زیادی پیدا کرده است؛ به طوری که شاید بیش­ترین محصول گلخانه ­ای کشور در حال حاضر، خیار گلخانه ­ای باشد. بنابراین، توجه به نیازهای تغذیه­ای این گیاه، اهمیت زیادی دارد و از ارکان مهم افزایش تولید خیار گلخانه­ای، تغذیه گیاهی و رفع نیاز کودی آن است.

در این مقاله، سعی شده تا نیازهای تغذیه­ای، انواع کودهای مصرفی و میزان مورد نیاز آنها در کشت خیار گلخانه­ ای، بررسی شود.

معرفی اجمالی محصول خیارگلخانه ای

خاستگاه اصلی خیار، جنوب شرق آسیاست. کاشت خیار در هندوستان، چین جنوبی و مرکزی، از سه تا چهار هزار سال قبل رایج بوده است.

از لحاظ ساختاری، خیار گیاهی یک­ساله، علفی، دارای ساقه خزنده و پوشیده از خارهای نازک و خشن است. برگ خیار، ساده و بزرگ (۴۰-۲۰ سانتی متر) و دارای زاویه و دندانه­دار است . دمبرگ ۲۰-۷ سانتی­متری دارد که شامل پنج بخش است و بخش مرکزی، بزرگ­ترین دندانه را دارد.

در هر گره این گیاه، یک برگ وجود دارد. برگ­های خیار مهم­ترین اندام در نشان دادن عوارض تغذیه ­ای هستند (شکل1).

هر نوع تغییر رنگ، رشد ناکافی، نازک شدن یا خشبی شدن بافت برگ، نشانه­ای از سوء تغذیه و مشکلاتی از این دست است.

برگ خیار گلخانه ای

شکل 1- سطح زیاد برگ، نشان­دهنده شرایط محیطی، تغذیه، آبیاری و شوری مناسب است.

مهم­ترین خصوصیات خیار گلخانه ­ای

 • راندمان محصول زیاد است.

 • سازگار با شرایط کشت در گلخانه است (شکل 2).

سازگاری خیار با شرایط گلخانه
 • به زنبور یا دیگر عوامل تلقیح­ کننده، احتیاج ندارد.

 • با انجام هرس و جوان کردن بوته، عمر گیاه را می­توان چندین­بار تجدید و دوباره بهره­برداری کرد.

نیاز تغذیه ­ای در کشت خیار گلخانه ­ای

به طور خلاصه نیازهای کودی خیار گلخانه­ ای براساس آزمون خاک و دوره رشد گیاه، در سه مرحله به شرح زیر تأمین می­شود:

 قبل از کشت

براساس آزمون خاک، برای رشد خیار در بسترخاکی و به­ منظور جبران عناصر غذایی از دست­ رفته خاک، کودهای پایه قبل از کشت مصرف می­شوند. یعنی همه فسفر و پتاسیم مورد نیاز و مقدار کمی از نیتروژن، قبل از کشت استفاده می­شوند.

بعد از انتقال نشا

در این مرحله، به­­ منظور استقرار گیاه، با توجه به آزمون خاک، همزمان با آبیاری نشا، از کودهای محلول در آب استفاده می­شود.

زمان گل­دهی

طی فصل رشد، مهم­ترین عنصر مورد نیاز خیار گلخانه­ ای، نیتروژن است. بیشترین نیاز خیار گلخانه ­ای به نیتروژن، در زمان گل­دهی است. این عنصر باید توسط آب آبیاری در هر آبیاری، از مواد کودی محلول تأمین شود. کاراترین روش فراهم کردن آب و نیتروژن در کشت خاکی و غیرخاکی، از طریق آبیاری قطر­ه­ای است.استفاده زیاد از عنصر نیتروژن قبل از دوره گل­دهی، باعث تأخیر در رسیدن، کاهش گل­دهی و عملکرد گیاه می­شود.

پروتئین اصلی گیاهان در دوره رویشی، از طریق دو منبع نیتروژن، شامل نیتروژن حاصل از تجزیه مواد آلی در خاک و کودهای نیتروژن­دار تأمین می­شود.در محیط­های کشت بدون خاک، گیاه باید با عناصر غذایی موجود در محلول، تغذیه شود.

در زیر، جداول مربوط به توصیه کودهای مورد نیاز کشت خاکی خیار گلخانه ­ای با آبیاری قطره­ای، در کشت بهاره و پاییزه آورده ­شده­است (جدول 2 و 3).

جدول 2- توصیه کودهای مورد نیاز کشت خاکی خیار گلخانه ­ای تحت آبیاری قطره­ای در کشت بهاره

 

 

هفته بعد از کاشت

*محلول 1

(گرم در 1000 لیتر آب آبیاری)

*محلول 2

(گرم در 1000 لیتر آب آبیاری)

 

نیاز آبی هر بوته (لیتر در روز)

 

شوری آب آبیاری پس از افزایش کود (میلی­موس بر سانتی­متر)

نیترات کلسیم نیترات پتاسیم نیترات آمونیوم منوپتاسیم فسفات سولفات منیزیم نیترات منیزیم
کشت بهاره
1 500 0 0 1000 250 0 4/0 3/1
2 500 350 0 150 250 0 6/0 4/1
3 350 500 100 150 250 0
4 350 500 150 150 250 0 1 65/1
5 350 550 150 150 250 0 2/1 7/1
6 350 600 150 150 250 0 6/1 75/1
7 350 650 150 150 250 0 2 8/1
8 350 700 150 150 250 0 2/2 85/1
9 350 700 150 150 250 0 4/2 85/1
10 350 700 150 150 250 0 6/2 85/1
11 350 700 150 150 250 0 8/2 85/1
17-12 350 600 150 150 0 350 4 65/1
22-18 350 550 150 150 0 350 5 6/1
23 تا پایان دوره 350 500 150 150 0 350 4 55/1

جدول 3- توصیه کودهای مورد نیاز کشت خاکی خیار گلخانه­ ای با آبیاری قطره­ای در کشت پاییزه

­

هفته بعد از کاشت

*محلول 1

(گرم در 1000 لیتر آب آبیاری)

*محلول 2

(گرم در 1000 لیتر آب آبیاری)

 

نیاز آبی هر بوته (لیتر در روز)

 

شوری آب آبیاری پس از افزایش کود (میلی­موس بر سانتی­متر)

نیترات کلسیم نیترات پتاسیم نیترات آمونیوم منوپتاسیم فسفات سولفات منیزیم نیترات منیزیم
کشت بهاره
1 500 0 0 1000 250 500 4/0 3/1
2 500 350 0 150 250 500 6/0 4/1
3 350 500 100 150 250 500 1 4/1
4 350 500 150 150 250 500 2/1 5/1
12-5 350 550 150 150 0 350 3 65/1
13 تا پایان دوره 350 550 150 150 0 350 4 6/1

* غلظت­های پیشنهادی محلول­های یک و دو، در طول هفته به صورت مجزا مصرف می­شوند.

** همراه با محلول­های پیشنهادی بالا در هر هفته، مصرف 10 گرم کود مخلوط کلات عناصر کم نیاز حاوی 7 درصد آهن، 2 درصد منگنز، 3/1 درصد بور، 4/0 درصد روی، 1/0 درصد مس و 06/0 درصد مولیبدن در 1000 لیتر آب آبیاری ضروری است.

آزمون خاک

نمونه ­برداری از خاک

نمونه ­های خاکی که از گلخانه گرفته می­شود، باید نشان­ دهنده وضعیت کل خاک آن باشد. در مورد خیار گلخانه­ ای، نمونه­ گیری از خاک باید هر سال تجدید شود.

هر نمونه خاک که برای تجزیه آزمایشگاهی انتخاب می­شود، باید حداکثر از یک مساحت یک هکتاری یکنواخت از نظر بافت، رنگ، شیب، میزان فرسایش، تاریخچه کشت، تناوب، نوع محصول و غیره، تهیه شود. نحوه ورود به زمین به­ منظور نمونه­ برداری از خاک، در شکل زیر آمده­است.

نحوه ورود به زمین برای نمونه برداری از خاک

نمونه خاک باید از محل فعالیت ریشه تهیه شود. به­طور کلی برای محصولات سبزی و صیفی، باید عمق نمونه­برداری بین ۲۰ تا ۳۰ سانتی­متر باشد. معمولاً بعد از کشت، روی خاک، شوره زیادی تشکیل می­شود که نمونه­ برداری از این منطقه صحیح نیست و باعث انحراف در نتایج می­شود.

بهترین زمان برای نمونه­ برداری و آزمون خاک؛ بعد از شخم و زیروروکردن خاک و آبیاری خاک است تا نمک­های اضافی سطح خاک شسته شده و در نیمرخ خاک به ­طور یکنواخت مخلوط شود.

تجمع نمک در سطح خاک کشت خیار گلخانه ای
تجمع نمک در سطح خاک

تجزیه برگ خیار گلخانه ای

تشخیص ظاهری اختلالات تغذیه­ای، ممکن است با علائم فاکتورهای غیرتغذیه­ای مانند بیماری­ها، آفات و ترکیبات شیمیایی اشتباه شود؛ بنابراین برای تأیید تشخیص ظاهری، باید از تجزیه برگی استفاده شود.

در تجزیه برگی، غلظت عناصر مورد نظر در برگ اندازه ­گیری و براساس جداول استاندارد تفسیر می­شوند و در صورت نیاز، مدیریت تغذیه و کود دهی اصلاح می ­شود. مشکل این روش، کُندبودن آن است؛ زیرا بیش­تر آزمایشگاه­ ها حداقل یک هفته زمان برای اندازه ­گیری و گزارش نتایج نیاز دارند.

برای تجزیه برگ، در مراحل اولیه گل­دهی، از جوان­ترین برگ­های بالغ (با دمبرگ) نمونه­ گیری می­شود. جدول (۴) لیست استانداردهای مورد استفاده در تفسیر نتایج تجزیه برگ را نشان می­دهد.

عنصر واحد کمبود کم* نرمال بالا* زیاد
نیتروژن (N) درصد 8/1> 5/2-8/1 5/4-5/2 6-5/4 6<
فسفر (p) درصد 2/0> 3/0-2/0 7/0-3/0 1-7/0 1<
پتاسیم (K) درصد 2> 5/2-2 4-5/2 5-4 5<
کلسیم (Ca) درصد 1> 5/2-1 5-5/2
منیزیم (Mg) درصد 15/0> 3/0-15/0 5/1-3/0 5/2-5/1 5/2<
سولفور (S) درصد 3/0> 1-3/0
سدیم (Na) درصد 35/0-0 35/0<
کلر (Cl) درصد 5/1-0 2-5/1 2<
** مس (Cu) mg/kg 3> 8-3 20-8 30-20 30<
** روی (Zn) mg/kg 15> 20-15 100-20 300-100 300<
** منگنز (Mn) mg/kg 15> 60-15 400-60 500-400 500<
آهن (Zn) mg/kg *** 50> 300-50
بر (B) mg/kg 20> 30-20 70-30 100-70 100<
مولیبدن (Mo) mg/kg 2/0> 5/0-2/0 2-5/0 0
 1. ستون­ها بیانگر مقادیر کم و بالا، علمی و مقادیر سایر ستون­ها برآورد شده ­اند.
 2.  مقادیر مس، روی و منگنز برگ­های که با قارچ­کش و یا محلول­های غذایی اسپری شده­اند، راهنمای خوبی برای وضعیت این عناصر در گیاه نیستند.
 3. به دلیل احتمال آلوده بودن سطح برگ به خاک، تحرک نداشتن آهن در داخل گیاه و یا حضور آهن غیرفعال فیزیولوژیکی در داخل گیاه، تجزیه برگی راهنمای خوبی برای تشخیص کمبود آهن نیست.

انواع کودها و میزان مورد نیاز آنها در کشت خیار گلخانه­ ای

به­ طور کلی موادی که به­ عنوان عناصر غذایی برای تغذیه گیاهان استفاده می­شوند، باید از نظر چندین ویژگی زیر بررسی شوند:

 • حداقل هزینه هر واحد ماده غذایی، همراه با حداکثر اثربخشی؛

 • امکان حل شدن در آب و داشتن حداکثر غلظت از آن عنصر یا عناصر؛

 • توانایی تأمین حداقل بیش از یک ماده غذایی؛

 • عاری بودن از آلاینده ­ها.

به منظور تأمین عناصر غذایی مورد نیاز برای تغذیه گیاه، می­توان از سه نوع کود آلی، شیمیایی و بیولوژیک استفاده کرد که هر کدام از آنها در زیر به تفصیل شرح داده شده­اند.

انواع کودهای آلی و میزان مورد نیاز در کشت خیار گلخانه ­ای

کودهای آلی به موادی اطلاق می­شود که از لاشه و بقایای حیوانی، گیاهی، فضولات حیوانات، انسان و زوائد زندگی آنها به وجود آمده باشد.این کودها سه خاصیت مهم در خاک دارند که عبارتند از: تغذیه ­ای و شیمیایی، بهبود خواص فیزیکی و بیولوژیکی خاک.

منابع مهم کودهای آلی شامل: کود گوسفندی، مرغی، گاوی، اسبی، کمپوست، ورمی­ کمپوست، کود سبز، خاک­برگ و … است.

کودهای حیوانی که به­ عنوان کود قبل از کشت استفاده می­شوند، قسمتی از عناصر غذایی مورد نیاز خیار گلخانه ­ای را فراهم می­کنند؛ اما تنها حدود یک ­سوم نیتروژن و فسفر آنها برای رشد خیار استفاده می­شود. استفاده بیش از حد کودهای حیوانی نپوسیده، سبب افزایش شوری خاک شده و مانع رشد گیاه می­شود.

منبع کود آلی در مناطق مختلف، بسته به فصل رشد، متفاوت است.

نحوه توزیع کود آلی در گلخانه
نحوه توزیع کود آلی در گلخانه

مهم­ترین منابع کودی مورد استفاده در کشت خیار، کودهای گاوی و مرغی است. میزان مصرف بسته به میزان ماده آلی خاک و سابقه استفاده از این کودها بین ۱۰ تا ۲۰ تن در هکتار است.

انواع کودهای شیمیایی مورد استفاده در خیار گلخانه ­ای

1- کودهای فسفاته مورد استفاده در کود آبیاری

کودهای فسفاته، باید کاملاً محلول باشند. نمک­های پتاسه، آمونیومی و اسید فسفریک از انواع آنها هستند. اوره فسفات، اسید فسفریک صنعتی و ترکیبات محلول پلی فسفات، از مهم ترین آنها مونو آمونیوم فسفات و مونو پتاسیم فسفات هستند که به دلیل حل شدگی بالا، در گلخانه در کود آبیاری استفاده می شوند. معمولا در گلخانه کمتر از کودهای گرانوله استفاده می شود؛ چون استفاده از کودهایی که در آب راحت تر حل می شوند بهتر است.

کودهای فسفاته در خیار موجب افزایش سطح ریشه و گلدهی زودهنگام می شوند. مصرف زیاد کودهای فسفاته باعث گل دهی بیش از اندازه در بوته خیار می شود که بعدا موجب ریزش شدید میوه می شود.

مصرف صحیح فسفات در کشت خیار گلخانه ای
مصرف صحیح فسفات در کشت خیار گلخانه ای
مصرف بیش از حد فسفات در کشت خیار گلخانه ای
مصرف بیش از حد فسفات در کشت خیار گلخانه ای

تناسب بین سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم، در تنظیم رشد رویشی و زایشی بوته خیار بسیار مهم است.

پتاسیم موجب رشد رویشی، افزایش سطح برگ و درشت شدن میوه می­شود. افزایش بیش از اندازه پتاسیم در خاک، باعث کمبود کلسیم و منیزیم می­شود. بخصوص در کشت هیدروپونیک، نسبت بین کلسیم و پتاسیم بسیار مهم است.

۲- کودهای پتاسیمی مورد استفاده در کود آبیاری

چهار نوع کود پتاسیمی وجود دارد که در کودآبیاری، مصرف عمده دارند و شامل کود کلرید پتاسیم (KC1) یا موریات پتاسیم (MOP)، سولفات پتاسیم (SOP)، مونو پتاسیم فسفات (MKF) و نیترات پتاسیم (NOP) می­شود.

کود سولفات پتاسم:
 در شرایط بسیار شور مورد استفاده قرار می­گیرد.کود سولفات پتاسیم در آب­های با کیفیت مناسب و درصد پایین کلسیم کاربرد بهتری دارد.

مونوپتاسیم فسفات:
به­ عنوان یکی از منابع پتاسیم و فسفر است و بیش­تر به عنوان کود فسفره شناخته شده­ است تا کود پتاسه. میزان فسفر مورد نیاز گیاه 1/0 میزان پتاسیم مورد نیاز آن است.کود کلرید پتاسیم بسیار محلول در آب است و با سایر کودهای نیتروژنه به راحتی مخلوط می­شود. مصرف این کود به دلیل داشتن کلر، برای اراضی شور محدود است .

نیترات پتاسیم:
 کود محلول در آب بوده و دارای دو عنصر مغذی نیتروژن و پتاسیم است.در دمای بالای ۲۰ درجه، کاملاً در آب حل می­شود. در هوای سرد، این کود در مخزن رسوب می­کند.

٣- کودهای کلسیمی و منیزیمی مورد استفاده در کود آبیاری

هرچند آب آبیاری و خاک دارای مقادیر زیادی از کلسیم و منیزیم هستند، به دلیل نیاز بالای خیار گلخانه ­ای به کوددهی کلسیم و منیزیم احتیاج دارد. خیار جزء گیاهان منیزیم دوست است.

کود کلسیمی محلول در آب، نیترات کلسیم است که فراوان مورد استفاده قرار می­گیرد. برای تأمین منیزیم، از سولفات منیزیم و گاهی از نیترات منیزیم نیز استفاده می­شود .

۴- کودهای محلول در آب

اغلب برنامه­ های کودی گلخانه، بر پایه کودهای محلول در آب است تا بیش­ترین عناصر مورد نیاز گیاه تأمین شود.برنامه کوددهی بر پایه مقدار عناصر در آب آبیاری، بستر و دوره رشد گیاه تنظیم می­شود.

معمولاً کودهای محلول در آب، امکان محلول­پاشی دارند و در گلخانه نیز محلول­پاشی مرسوم است. 

در کشت خاکی و بدون خاک خیار، بیش­ترین آهن مصرفی به فرم کلات است؛ زیرا تنها شکلی که کارایی بالایی دارد و زردبرگی را برطرف می­کند، همین نوع آهن است.

سایر منابع آهن نظیر سولفات، نیترات آهن، کلات­های EDTA و کمپلکس­های آلی دیگر، کارایی چندانی نداشته و پس از مصرف، زردبرگی زودهنگام مشاهده می­شود.

برای تأمین روی، منگنز و مس، می­توان از منابع سولفات در کشت خاکی و هیدروپونیک با تنظیم pH استفاده کرد. برای تأمین بور از اسید بوریک و برای تأمین مولیبدن از مولییدات سدیم و یا مولیبدات آمونیوم می­توان استفاده کرد.

 تنظیم EC و pH قبل و بعد از کودآبیاری به­منظور جلوگیری از خسارت نمک و گرفتگی قطره­چکان­ها و تعیین بهتر مقدار عناصر و کودها در محیط خاک
 تنظیم EC و pH قبل و بعد از کودآبیاری به­منظور جلوگیری از خسارت نمک و گرفتگی قطره­چکان­ها و تعیین بهتر مقدار عناصر و کودها در محیط خاک

۵- کودهای با خاصیت حل شدن کم

کودهای کند رها معمولاً در کشت گیاهان در هوای آزاد استفاده می­شوند. این کودها به دلیل آلودگی کم­تر زیست محیطی مفید هستند.

کودهای کندرها براساس زمان رها شدن عرضه می­شوند که البته زمان رهاسازی واقعی کود، ممکن است نسبت به زمان مشخص ­شده روی کود، بر حسب میزان درجه حرارت و ظرفیت آب خاک یا بستر تغییر کند. کودهای کندرها به بستر اولیه کشت یا بعد از کشت در روی بستر اضافه می­شوند و اغلب در کشت­های باغی کاربرد دارند.

کودهای بیولوژیک

کودهای بیولوژیک به مواد حاصلخیز کننده­ای گفته می­شود که تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم­های سودمند خاک­زی را دارند. این مواد می­توانند عناصر غذایی خاک را در یک فرآیند زیستی، به مواد مغذی مانند ویتامین­ها و دیگر مواد معدنی تبدیل کرده و به ریشه خاک برسانند. مصرف کودهای بیولوژیکی کم ­هزینه ­تر است و در اکوسیستم، آلودگی به وجود نمی­ آورد.

١- مایه تلقیح ازتوباکتر

مایه تلقیح از توباکتر حاوی تعدادی از باکتری­های مفید و بسیار مؤثر است. این باکتری های مفید که از مشهورترین انواع باکتری­های محرک رشد گیاه هستند، با استفاده از مکانیسم­های مختلفی چون تثبیت بیولوژیک ازت ، تولید هورمون اکسین و توسعه سیستم ریشه­ای گیاه، می­توانند عملکرد گیاه را افزایش دهند.

۲- باکتری­های حل کننده فسفات(PSM)  و باکتری­های محرک رشد (PGPR)

این باکتری­ها، در شرایط مناسب از نظر رطوبت و درجه حرارت، با ترشح اسیدهای آلی، pH خاک را کم می­کنند و باعث افزایش توان جذب فسفر می­شوند این باکتری­ها، مواد محرک رشد ریشه تولید می­کنند. بنابراین استفاده از آنها می­تواند نقش دوگانه داشته باشد.

گروه­های زیادی از باکتری­های محرک رشد به بازار معرفی شده ­اند که اثربخشی آنها در شرایط گلخانه ­ای ایران، باید مجدداً ارزیابی شود؛ اما به­ دلیل خاصیت محرک رشدی مشترک در همه آنها، استفاده از آنها به شرط رعایت شدن استانداردهای تولید و بسته­ بندی، می­تواند در عملکرد مؤثر باشد.

روش­های مناسب مصرف کود در کشت خیار گلخانه ­ای

کود آبیاری

این روش، عناصر غذایی را از طریق آب آبیاری در اختیار گیاه قرار می­دهد و سبب فراهم کردن عناصر در منطقه­ای می­شود که ریشه حداکثر فعالیت را دارد. در این روش، برای تأمین عناصر غذایی باید از منابع کودی محلول استفاده شود. این روش، اصلی­ ترین روش تأمین عناصر غذایی در کشت خیار گلخانه ­ای است.

تغذیه برگی (برگپاشی)

تغذیه برگی (برگپاشی) عناصر غذایی، یکی از راه­های مهمی است که می­تواند گیاهان را در مقابل کمبود این عناصر بیمه کند. در شرایطی که جذب عناصر غذایی از خاک برای رفع نیاز گیاه کافی نباشد، می­توان از روش تغذیه برگی کمک گرفت. اگر کمبود عناصر کم­نیاز طی دوره رشد مشاهده شود، باید با محلول­پاشی آن را برطرف کرد.

محلول­پاشی باید صبح زود یا عصر انجام شود. برای اطمینان از برطرف شدن کمبود، می­توان در دوره زمانی ۱۰ روز تا دو هفته، محلول پاشی را تکرار کرد. باید به غلظت محلول مورد استفاده در محلول­پاشی توجه شود؛ چراکه غلظت بیش از حد توصیه شده، باعث خسارت و صدمه دیدن برگ می­شود.

نتیجه گیری

افزایش تولید خیار گلخانه ­ای به­ دلیل تنوع شرایط اقلیمی در کشور، به­ راحتی امکان­پذیر است و تغذیه گیاه، نقش مهمی را در این زمینه دارد. در واقع، یکی از اصول اساسی افزایش تولید خیار گلخانه ­ای، تغذیه گیاهی و رفع نیاز کودی گیاه است؛ چرا که به طور کلی هدف این است که کود به شکلی مصرف شود که از آن بیش­ترین بهره ­برداری شود.

خیار گلخانه ­ای نیازهای کودی متفاوتی دارد. از جمله کودهایی که به رشد این گیاه کمک می­کند، می­توان کودهای آلی (شامل کود گوسفندی، مرغی، گاوی، اسبی، کمپوست، کود سبز، خاک­برگ و غیره)، کودهای شیمیایی (شامل کودهای فسفاته، کودهای پتاسیمی، کودهای کلسیمی و منیزیمی، کودهای محلول در آب و کودهای با حلالیت کم) و کودهای بیولوژیک شامل مایه تلقیح ازتوباکتر، باکتری­های حل­کننده فسفات (PSM) و باکتری­های محرک رشد (PGPR) را نام برد.

 

مشاهده محتوا بیشتر
ادامه مطلب محسن جمشیدی
بارگذاری بیشتر در تغذیه گیاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

خسارت عوامل طبیعی در کشت گندم

خسارت تگرگ در کشت گندم: تگرگ در بیشتر مناطق کاشت غلات دانه ریز یک خطر محسوب می‌شود. غلات ق…