کنترل بیماری گموز از گفته های مهندس امید ناصری

چه راهکارهایی  باعث جلوگیری از بیماری گموز می شود؟؟

روش هایی که از بیماری گموز درختان پسته جلوگیری می کند به شرح زیر می باشد:

عدم آبیاری چند کرت باهم: گاهی اوقات کشاورزان برای آبیاری باغ خود از آبیاری چند کرت باهم استفاده می کنند. یعنی آب از یک کرت وارد شده و از انتهای آن به کرت های دیگر می رود که این کار اشتباه بوده و باعث بیماری گموز درختان مخصوصا در کرت اول می شود برای جلوگیری از بیماری گموز بهتر است آبیاری کرت ها به صورت تک تک انجام شود.

تنظیم دور آبیاری با توجه به بافت خاک: اگر بافت خاک سنگین باشد و دوره آبیاری نزدیک، باعث می شود که همیشه رطوبت در اطراف طوقه درخت بماند و باعث بیماری گموز شود، پس باید دور آبیاری متناسب با بافت خاک تنظیم شود.

رعایت تناسب کرت با دبی آبیاری: باید طول کرت و یا مساحت کرت با دبی آب متناسب باشد. نباید طول کرت زیاد باشد که آبیاری آن طول بکشد و آب مدت زیادی در کرت حرکت کند.

از علائم بیماری گموز درختان پسته می توان شیره پای طوقه و سبز خشکی درخت را نام برد.

با رعایت 3 راه کار از گفته های مهندس امید ناصری بهترین کشاورز نمونه در زمینه پسته درختان پسته شما از بیماری گموز در امان می باشند.

چه راهکارهایی  باعث جلوگیری از بیماری گموز می شود؟؟

 برچسب‌ها:, ,
برگشت به بالا