آشنایی با روش های پیوند زدن گیاهان

 آشنایی با پیوند زدن گیاهان( تکثیر گیاهان به روش پیوند دو گیاه)

پیوند زدن، عبارت اســت از متصل کردن دو قسمت گیاهی (مانند ساقه و ریشه یا دو ساقه مختلف) به نحوی که آن دو قسمت در محل اتصال، با هم یکی شده، به عنوان گیاه مستقل به رشد ادامه دهند قسمتی که در بالای محل پیوند قرار می گیرد «پیوندک» و قسمت  زیرین که ریشــه را هم تشــکیل می دهد «پایه» خوانده می شود.

هرگاه پیوندک، از یک شاخه حاوی چند جوانه تشــکیل شده باشــد به آن «پیوند شاخه» می گویند و هرگاه تنها از یک جوانه همراه با اندکی پوست و چوب تشکیل شده باشد آن را «پیوند جوانه» می نامند.

بهترین زمان برای پیوند شــاخه، اواخر زمستان و اوایل بهار و برای پیوند جوانه، اواسط بهار تا اواخر تابستان که پایه به راحتی پوست می دهد می باشد.

برای اینکه پیوند زدن موفقیت آمیز باشد (به اصطلاح پیوند بگیرد)، فراهم بودن شرایط زیر ضروری است:

  1. بین پایه و پیوندک، قرابت و تجانس وجود داشته باشد.
  2. نوع پیوند با نوع گیاه متناسب باشد.

 برچسب‌ها:, , , , , , , , ,
برگشت به بالا