آشنایی با روش های پیوند زدن گیاهان

 آشنایی با پیوند زدن گیاهان( تکثیر گیاهان به روش پیوند دو گیاه)

پيوند زدن، عبارت اســت از متصل كردن دو قسمت گياهي (مانند ساقه و ريشه يا دو ساقه مختلف) به نحوي كه آن دو قسمت در محل اتصال، با هم يكي شده، به عنوان گياه مستقل به رشد ادامه دهند قسمتي كه در بالاي محل پيوند قرار مي گيرد «پيوندك» و قسمت  زيرين كه ريشــه را هم تشــكيل مي دهد «پايه» خوانده مي شود.

هرگاه پيوندك، از يك شاخه حاوي چند جوانه تشــكيل شده باشــد به آن «پيوند شاخه» مي گويند و هرگاه تنها از يك جوانه همراه با اندكي پوست و چوب تشكيل شده باشد آن را «پيوند جوانه» مي نامند.

بهترين زمان براي پيوند شــاخه، اواخر زمستان و اوايل بهار و براي پيوند جوانه، اواسط بهار تا اواخر تابستان كه پايه به راحتي پوست مي دهد مي باشد.

براي اينكه پيوند زدن موفقيت آميز باشد (به اصطلاح پيوند بگيرد)، فراهم بودن شرايط زير ضروري است:

  1. بين پايه و پيوندک، قرابت و تجانس وجود داشته باشد.
  2. نوع پيوند با نوع گياه متناسب باشد.

 برچسب‌ها:, , , , , , , , ,
برگشت به بالا