روند تولید پسته در ایران

آیا می دانید روند تولید پسته در ایران از دیرباز تا کنون به چه صورت بوده است؟

اولین خواستگاه پسته به مناطق بین النهرین و غرب آسیا که مربوط به چندین هزار سال پیشتر می شود برمی گردد. اما پس از گذشت چند هزار سال به کشور هایی هم چون ایران، یونان، ترکیه، سوریه و چین هم رسید.در ادامه این مقاله به مطالعه روند تولید پسته در ایران از سال 1960 تا سال 2014 پرداخته و نمودارهای مربوط به این روند را بررسی می کنیم.

روند تولید پسته در در سال 1960 تولید پسته دنیا در حدود 21000تن بوده که سهم ایران از این مقدار 6000تن بوده وایران با تولید 29درصد از کل تولید بازار جهانی پسته در رتبه اول قرار داشته .بقیه کشور ها به ترتیب کشورهای ترکیه، چین،ایتالیا، سوریه ویونان در رده های بعدی قرار داشته اند.

دراواسط قرن بیستم این پنج کشور تولید کننده اصلی پسته در جهان بودند اما در دهه های بعد ایتالیا و یونان از جمع این پنج کشور جدا شده و به جای آن، کشور امریکا جای خود را در بازار جهانی جای انداخت تا جایی که به رده دوم تولید کنندگان پسته جهان دست یافت.

روند تولید پسته در اوایل انقلاب

در دهه ی بعد و در اوایل انقلاب با اینکه تولید پسته ایران افزایش پیدا کرده بود و به 9000تن در سال رسیده بود اما سهم ایران از بازار جهانی پسته از 34 درصد به 14 درصد کاهش پیدا کرده بود زیرا در این سالها کشورهای امریکا و افغانستان شروع به تولید پسته کرده بودند و ایران پس از کشورهای ترکیه و چین در جایگاه سوم قرار گرفته بود.در این سالها تولید پسته در امریکا به سرعت افزایش یافته بود و با اندکی اختلاف پس از ایران در رده ی چهارم قرار گرفته بود.همچنین سوریه و یونان تولید پسته خود را 2.5 برابر کرده بودند.

در قرن 21 و در سال 2000 شرایط کشورهای تولید کننده پسته به کلی تغییر پیدا کرد.تولید پسته دنیا در این سال 8 برابر افزایش پیدا کرده بود و به مقدار تقریبی 360000تن رسید. در این سال تولید پسته ایران نسبت به دو دهه ی قبل افزایش قابل توجهی کرده بود.تولید پسته ایران 12 برابر شده بود و تولید پسته ایران به 112000تن رسیده بود و مجددا ایران جایگاه تولید پسته خود را پس گرفت و به رده ی اول تولید کننده پسته در جهان دست یافت اما این تنها ایران نبود که تولید پسته خود را افزایش داده بود، امریکا هم تولید پسته خود را تا جایی افزایش داده بود که تقریبا با ایران برابری می کرد.در این میان کشورهایی همچون اسپانیا و تونس نیز وارد تولیدکنندگان پسته جهان شده بودند.

روند تولید پسته در سالهای اخیر 

در سال 2014 تولید پسته دنیا به 858000 تن افزایش پیدا کرد که نسبت به سال 2000 تقریبا 2.5 برابر شده بود.در این سال تولید پسته ایران به415000 تن افزایش پیدا کرده بود یعنی نسبت به سال 2000 افزایش 3.7 برابری را داشت.و فاصله خود را با امریکا افزایش داد. در این سال امریکا 233000 تن پسته تولید کرد. در این سال ایران 48 درصد از تولید پسته جهان را در اختیار داشت.در سال 2014 امار نشان میداد که امریکا تا سال 2016 تولید پسته خود را افزایش داده و به رده اول تولید کننده پسته در جهان می رسد اما پس از گذشت چند سال و در سال 2017 تولید پسته ایران به 60 درصد از تولید پسته جهانی رسید که رکوردی فوق العاده محسوب میشود.

ولی اگر ایران بخواهد که همچنان تولید پسته خود را افزایش دهد و در همان رده اول جهانی پابرجا بماند باید روشهای  کشاورزی سنتی خود را کنار گذاشته و از روش های مدرن کشاورزی همچون آبیاری قطره ای (با توجه به کاهش بارندگی و خشکسالی و با توجه به هدر رفت آب در صورت آبیاری غرقابی) و همچنین از روش های اصلاح نژاد در تولید پسته استفاده کند.

 

 

 

 

 

 

 

 برچسب‌ها:, ,
برگشت به بالا