دو نماتود آفت اصلی و آسیب رسان فلفل سیاه

دو نماتود آفت اصلی و آسیب رسان فلفل سیاه

 

مقدمه ای بر فلفل سیاه

فلفل سیاه (Black pepper (Piper nigrum این درختچه بالارونده چندساله تروپیکی بومی آسیا بوده، اما اکنون در بسیاری از قسمت های دیگر جهان جائی که با چندین آفت نماتودی روبه رو است کاشته می شود، گرچه فقط دو گونه نماتود به اسامی   Meloidogyne incognita و  Radopholus similis به عنوان آفت اصلی این محصول شناخته شده اند.

 

نماتود بیماری پژمردگی آهسته فلفل سیاه

مناطق انتشار نماتود فلفل سیاه (Radopholus similis)

ایزوله نماتود  R. similisکه به عنوان عامل اصلی بیماری زردی ها یا بیماری پژمردگی آهسته فلفل سیاه ذکر شده، در هندوستان، اندونزی، سریلانکا، مالزی، و تایلند انتشار دارد.

نشانه ها و شناسائی نماتود فلفل سیاه (Radopholus similis)

زردی روز افزون شاخه و برگ ها، ریزش نابهنگام برگ ها و مرگ پیچک ها از نشانه های اصلی بیماری زردی ها  (yellows)یا پژمردگی آهسته  (slow wilt)می باشد. در مزارع بزرگ این زردی ها به صورت لکه هائی در سطح مزرعه نمایان می گردد. این نماتود اندوپارازیت مهاجر، به نسوج پوست ریشه های فلفل سیاه حمله می کند و باعث ایجاد زخم های نکروتیک ارغوانی می گردد که نهایتا دچار پوسیدگی می شوند. این نماتود را می توان از خاک و هم از ریشه ها استخراج نمود و این کار برای شناسائی و تائید نماتود روش بسیار مفیدی خواهد بود.

اهمیت اقتصادی نماتود فلفل سیاه (Radopholus similis)

این نماتود، آفت بدنامی است که موجب زوال صنعت تولید فلفل سیاه در قسمت هائی از اندونزی شده و بیش از 20 میلیون درختچه فلفل سیاه را ظرف 20 سال فقط در یک جزیره نابود کرده است.

مدیریت و مبارزه با نماتود فلفل سیاه (Radopholus similis)

روش های موفقی برای مدیریت این نماتود وجود ندارد. مبارزه شیمیائی برای زارعین قابل توجه نمی باشد. مقدار خسارت این بیماری را می توان با استفاده مالچ ها، دادن کودهای شیمیائی و آب کافی کاهش داد. استفاده از مواد گیاهی تکثیری سالم نیز سفارش می شود.

تشخیص و شکل ظاهری نماتود فلفل سیاه (Radopholus similis)

ماده های  R. similis کرمی شکل و به طول 0/5 تا 0/1 میلی متر می باشند.

 

زردی شدید فلفل سیاه بر اثر Radopholus similis در بانگکا اندونزی

 

پیچک های فلفل سیاه بی برگ و مرده در وسط لکه آلوده روی زمین مبتلا به Radopholus similis در بانگکا اندونزی

 

نماتود گره ای ریشه روی فلفل سیاه

مناطق انتشار نماتود گره ای ریشه روی فلفل سیاه (.Meloidogyne spp)

نماتودهای گره ای ریشه از روی فلفل سیاه از آسیا، آسیای جنوبی، و آمریکای جنوبی گزارش شده است.

نشانه ها و شناسائیدنماتود گره ای ریشه روی فلفل سیاه (.Meloidogyne spp)

نشانه های روی اندام های فوقانی شامل رشد ضعیف و تغییر رنگ برگ ها و پژمردگی مربوط به تنش رطوبت می باشد. گال زائی روی ریشه در گیاهانی که شدیدا مبتلا باشند آشکار می گردد. نماتودهای جوان آلوده کننده مرحله دوم و افراد نر در خاک پیدا می شوند، تمام مراحل دیگر زندگی آنها نیز در ریشه ها یافت می گردند.

اهمیت اقتصادی نماتود گره ای ریشه روی فلفل سیاه (.Meloidogyne spp)

کاهش رشد گیاهان قابل توجه و در موقع حضور نماتودهای گره ای ریشه تا 50 درصد اتفاق می افتد، این کاهش بستگی مستقیم با جمعیت نماتودی در خاک دارد.

مدیریت نماتود گره ای ریشه روی فلفل سیاه (.Meloidogyne spp)

استفاده از پیچک های سالم برای کاشت توصیه می گردد. چندین کولتیوار مقاوم در برابر M. incognita در هندوستان شناخته شده است.

 برچسب‌ها:, , , , , ,
برگشت به بالا